Lampášik

Prehliadate podľa kategórií

 
Pridal: | Publikoval na: 24 februára, 2023

Posvieťme si s Lampášikom…

Mnohí tomu neverili, ale je to tak. V tomto roku Detský folklórny súbor Lampášik vstupuje do 5. roka svojho pôsobenia v zachovávaní a obnove tradícií a zvykov našich predkov. Začali sme v októbri 2018, keď sa tohto náročného zámeru zhostili tri ženy z FS Rozvadžan – Anežka, Zuzka a Terka.

Počiatočná eufória, veľký počet záujemcov, nedostatok tréningových priestorov… Všetko sme prekonali a naše ciele sa premenili na skutočnosť, ktorú práve teraz zažívame. Veľké gestá a nadšenie ustúpili pravidelnosti v nácvikoch – a s tým, samozrejme, i v znížení počtov detí. Nie každý má v rodine zázemie, ktoré ho v tomto smere podporuje. Nie každé dieťa zvládne pravidelne sa zúčastňovať na nácvikoch, disciplínu, rešpektovanie pokynov, tímovú prácu. A tak nás ostalo iba toľko, koľko má naozajstný záujem a vzťah k folklóru. V súčasnosti sa nácvikov zúčastňuje 23 detí vo veku 6-12 rokov. Samozrejme – bez podpory rodičov by sa to nedalo zvládnuť a nemalo by to požadovaný efekt. Oni svoj voľný čas dokázali venovať privádzaniu detí na nácviky, cestovaniu s nimi na vystúpenia, zabezpečeniu krojov….
Je toho ešte oveľa viac. Len oni vedia, ako si museli usporiadať svoj deň, čo všetko obetovať, aby to zvládli. Takže veľké: ĎAKUJEME!
O mnohých vystúpeniach a úspechoch mladých folkloristov z Lampášika z predchádzajúceho obdobia sa už písalo na stránkach novín. Teraz uvediem niekoľko štatistických údajov za uplynulý rok.
V roku 2022 sme uskutočnili:

  • pravidelné nácviky + generálne skúšky pred vystúpeniami a prehliadkami – 46 krát
  • regionálna prehliadka DFS – D. Súča – 1 krát
  • Trenčianske folkl. slávnosti Mn. Lehota – 1 krát
  • spoločenské podujatia v našej obci – 5 krát
  • (stavanie mája, vystúpenie pre mamičky, úcta k starším, Vianočný koncert…)
  • festivaly, slávnosti v okolí – 3 krát (Čerešňové slávnosti na Bodovke, folkl. festival Stankovské zvony, vianočné popoludnie – Orloj)
  • vystúpenia v Trenčíne – koledovanie – 2 krát (Záhradné centrum, Detské mestečko)
  • sviatočné koledovanie v kostoloch – 2 krát (v ECAV, v KPMPK v našej obci)
  • 3 dňové sústredenie detí na Lubine.

Myslím si, že je to super prezentácia schopností detí. Ďakujeme menším i väčším folkloristom v Lampášiku!!! Sme hrdí na to, čo v tak krátkom čase – napriek mnohým zdravotným problémom a obmedzeniam – dokázali. Veľmi si želám, aby to pokračovalo takto i v budúcnosti.
V závere treba poďakovať i za poskytnutie priestorov na nácviky. Ochotne nám pomohol pán starosta Martin Markech. V súčasnosti máme k dispozícii 2 tréningové miestnosti v budove Obecného úradu Trenč. Stankovce.
Do budúcnosti si prajem – a vám všetkým tiež – dobré zdravie, veľa trpezlivosti a síl, vzájomnú úctu človeka k človeku, empatiu a toleranciu. Samozrejme, lásku a porozumenie v rodinách!
Terézia Kadáková
P. S. Ak by niekto chcel viac vidieď a počuť o činnosti, videá o Lampášiku sú aj na Youtube.com.

Pridal: | Publikoval na: 4 februára, 2023

Rok 2020 s DFS Lampášik

V novom roku 2020 sa v skupine starších detí začalo s nácvikom jednoduchých párových tancov.  Snaženie vedúcich súboru počas tréningov smerovalo k dobrej prezentácii pred verejnosťou počas 2. ročníka folklórneho festivalu Stankovské zvony. 

Vo februári, v období Fašiangov sa deti zúčastnili Fašiangového sprievodu i veselice v centre našej obce.

I pred VČS FS Rozvadžan vystúpila časť detí s krátkym pásmom spevov a tancov. Deti ukázali,  že im folklór prirástol k srdiečku.

V letnom období  sa DFS Lampášik zúčastní i vystúpení na rôznych folklórnych podujatiach a festivaloch aj mimo našej obce.

O záujme detí  o folklórne tréningy svedčí i spätná väzba zo strany rodičov, ktorá je kladná. Deti doma rozprávajú o priebehu nácvikov, tešia sa na nasledujúce stretnutia, vystúpenia. Rady sa obliekajú do krojov a krojových šiat, snažia sa chodiť pravidelne  a načas na nácviky, za čo patrí veľká vďaka najmä rodičom, ktorí sú ochotní a veľmi ústretoví pomôcť. 

V závere iba toľko: držme si palce, aby  detské nadšenie a záujem vydržal čo najdlhšie, aby rodičia detí mali dostatok trpezlivosti  a ochoty pri sprievode detí, aby sa nám darilo v zdraví a vzájomnej tolerancii udržať detský folklór v našej obci čo najdlhšie. Veď je to dedičstvo našich otcov a materí, ktoré nám závidí celý svet! 

                                   Mgr. Terézia  Kadáková

Pridal: | Publikoval na: 4 februára, 2023

Rok 2019 s DFS Lampášik

Prvé, tematicky zamerané pásmo malo názov Máje.

Deťom sme sa snažili priblížiť ako to bolo v minulosti pri stavaní májových stromov – symbolov príchodu jari.  Páčili sa im takéto zvyky a s nacvičeným pásmom sa prezentovali na Regionálnej prehliadke folklórnych súborov ,, Zatancujme si“ v kine Hviezda v Trenčíne, 6. apríla 2019. Porota, zložená z odborníkov, veľmi kladne  vyzdvihla súhru mladších a starších detí, ich nadšenie a zanietenie, s ktorým na javisku prezentovali svoje schopnosti. Vtedy mali najmladšie deti 5 rokov a staršie 9 rokov. K úspechu prispelo i krojové oblečenie a rekvizity májových stromov ozdobených stuhami. 

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-1-300x195.png
Regionálna prehliadka DFS v kine Hviezda Trenčín- 6. apríl 2019

Pretože detí pribúdalo a klubovňa bola pre nácviky nedostačujúca, poskytol nám priestory na  skúšky pán Peter Letko, vedúci Spoločenského domu v našej obci.  

Vo februári 2019 sa  detský súbor začal nazývať Detský folklórny súbor Lampášik.  

11. mája 2019 sa súbor predstavil na okresných oslavách Dňa matiek  ,, Míľa pre mamu “ v amfiteátri na Mierovom námestí v Trenčíne.

11. máj 2019 – vystúpenie v Trenčíne Míľa pre mamu

 S pásmom Máje, rozšíreným o blahopriania, spevy a tance pre mamy, deti vystúpili i na domácom javisku v SD pri príležitosti osláv Dňa matiek. 

V jarnom období sa nám podarilo získať do súboru i hudobníkov – Michala  Červeňana , ( 12 r. ), heligonkára, Jána Petra ( 13 r. ), akordeonistu. Títo sprevádzali deti počas nácvikov i vystúpení.  Husľový sprievod veľmi dobrých sólových spevákov- 5 ročný Martin Kadák, 6 ročná Ema Markechová, nám poskytli Rastislav a Kvetka Kulichoví . 

1.júna spoločne s obyvateľmi obce a ostatnými zúčastnenými oslávili deti zo súboru svoj sviatok Deň detí vystúpením v areáli Hasičskej zbrojnice.

S príchadzajúcou jarou sme  s deťmi začali nácvik pásma Lúčne hry. Je to pásmo tradičných hier,  spevov, tancov a detských činnosti, ktoré sa deti v minulosti hrávali pri pasení husí a  kôz na lúkach. S pásmom sa zúčastnili i  1. ročníka folklórneho festivalu ,,Stankovské zvony“, ktorý organizoval FS Rozvadžan.

Stankovský festival folklóru  Stankovské zvony – 15. jún 2019
     Pásmo Lúčne hry detí

Koncom júna 2019 sme sa s deťmi stretli v klubovni a spoločne sme sa hrali, spievali, súťažili…

V období od X. 2018 – VI. 2019 navštevovalo DFS Lampášik 22 detí vo veku 5 – 9 rokov,  z toho bolo 10 detí v predškolskom veku, 12 detí v školskom veku.

 Zoznam detí : 

Adamčík Tobias, Kováčiková Hana, Markechová Ema, Melišová Natália, Punová Nina, Ratkovská Liliana, Ratkovská Sofia, Meravá Nataša, Meravý Eduard, Mináriková Andrea, Kmeťová Sára, Kurtišová Ema, Kulichová Kvetoslava, Kulich Tomáš, Kadák Matej, Kadák Martin, Orechovský Oliver, Chudý Tobias, Chudý Marek, Seemannová Sofia, Liptáková Vanesa, Betáková Tamara = spev, tanec

Michal Červeňan – heligonka, Ján Peter – akordeón

Deti trénovali pod vedením Terézie Kadákovej, Anežky Letkovej, Zuzany Červeňanovej.

V druhom roku činnosti DFS Lampášik sa počet detí rozrástol  na 37. Bolo potrebné rozdeliť súbor na 2 skupiny – mladšie a staršie deti. Prechodne nám poskytli druhú tréningovú miestnosť členovia Jednoty dôchodcov v našej obci. Po vzájomnej dohode a ústretovosti pána starostu JUDr. Martina Markecha sme na nácviky neskôr získali inú miestnosť v OCú

V októbri až v decembri 2019 sa deti pripravovali na blížiace sa Vianoce.  Cvičili vianočné vinše, koledy, piesne s hudobným sprievodom hudobníkov. Najskôr sa predstavili v Domove sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom. Mnohým starkým vypadla slza z očí pri detskom vystúpení.  V polovici decembra, s vianočným pásmom potešili i zúčastnených divákov na Vianočnom koncerte v SD v našej obci. Obdiv a uznanie veriacich im prinieslo vystúpenie v Evanjelickom chráme v časti obce Malé Stankovce. Za všetkých sa im poďakovala i pani farárka, Mgr. Jarmila Petrulová. 

Vyvrcholením snaženia detí bolo  vianočné popoludnie s pásmom zvykov, kolied, vinšov , obyčají  v Katolíckom kostole v našej obci. Tu sa predstavili v spoločnom pásme s dospelými z  FS Rozvadžan. Deti sa predviedli naozaj veľmi dobre a sólové spevy si zaslúžili obdiv všetkých zúčastnených.

Vianočné pásmo spoločne s dospelými FS Rozvadžan – 25. december 2019

 

Po skončení  sa deti stretli v klube FS Rozvadžan so správcom farnosti, Mgr. Viliamom Chrastinom  a s dospelými folkloristami na spoločnom posedení s drobným pohostením. 

Mgr. T. Kadáková

Pridal: | Publikoval na: 4 februára, 2023

Ponuka vystúpení

Počas pôsobenia DFS Lampášik deti nacvičili a odprezentovali na verejnosti tieto pásma:

Letečko, Leto

Stavanie mája

Jarné hry a piesne s názvom Na pažiti

Pre mamičky

Tance a hry detí s názvom Konopa

Vianočné koledy a vinše

Okrem toho – voľné párové tance- lašung, čardáš, sellácka, židovka…

                spevy žartovných piesní v sólovom  i skupinovom prevedení

Pridal: | Publikoval na: 4 februára, 2023

December 2022 s DFS Lampášik

Záhradné centrum ALBI v Trenčíne naplnili návštevníci i zákazníci pripravujúci sa na príchod Vianoc. 5. decembra 2022, podvečer,  do prekrásne vysvieteného areálu spolu s Mikulášom prišli i naši malí i väčší koledníci z DFS Lampášik. Zahrali, zaspievali, koledovali a prítomní návštevníci boli očarení ich prejavom. Veľmi srdečne deťom poďakovali i majitelia záhradného centra a odmenili ich pekným darčekom.

Podarilo sa! Sme spokojní…

To tu ešte nebolo…

V Trenčianskych Stankovciach bol živý orloj!

Toto prekrásne podujatie v predvianočnom čase sa uskutočnilo 11. decembra 2022 v popoludňajších hodinách pred zvonicou v časti obce Rozvadze.  Koledovanie a vinše detí z Lampášika boli spojené s tradičnými zvykmi v podaní členov FS Rozvadžan, ktoré sa v minulosti počas Vianoc v našej obci uskutočňovali. No a potom sa  už v okienkach zvonice objavovali ,,apoštoli,, v podaní mužov i folkloristov z našej obce.

Čas vianočný bol v tomto roku popretkávaný koledovaním detí z DFS Lampášik nielen v našej obci.

14. decembra 2022 vystúpili v Detskom mestečku Zlatovce, kde  svojimi koledami, spevom a vinšami popriali všetkým prítomný dospelým i deťom krásne prežitie nastávajúcich dní v očakávaní príchodu Ježiška.

18. decembra 2022 o 10.00 hod. deti prišli s koledovaním do evanjelického kostola v našej obci. Pani farárka, Mgr. Jarmila Petrulová, ich veľmi srdečne privítala a popriala všetkým prítomným v kostole na bohoslužbách príjemný zážitok. A že sa deti naozaj snažili, o tom svedčil i potlesk po skončení ich vystúpenia.

Bolo to krásne! Ďakujeme za pozvanie.

V ten istý deň, popoludní, v Spoločenskom dome v Trenčianskych Stankovciach sa konal Vianočný koncert. Okrem pozvaných hostí sa na koncerte predstavili i deti z Lampášika. Divákom sa vystúpenie páčilo. V závere podujatia si spoločne s ostatnými účinkujúcimi zaspievali vianočnú Tichú noc.

Vianočný čas sa pomaly napĺňal, sviatočná nálada napĺňala srdcia i mysle ľudí. V 1. sviatok vianočný, 25. decembra 2022, sa v katolíckom kostole zišlo veľa ľudí, ktorí si prišli vypočuť vianočné pásmo o zvykoch a obyčajoch minulosti. FS Rozvadžan a DFS Lampášik predviedli krásne spevy, koledy a vinše. Tradície, ako sa kedysi v našej obci dodržiavali a v podaní folkloristov – dospelých i detí ožili i v tomto krásnom stánku. Mnohí z divákov si domov odniesli nezabudnuteľné chvíle v spoločnosti folkloristov. A týmto zas chvála za to, že tieto zvyky udržiavajú a interpretujú ich pred verejnosťou.

Mgr. T. Kadáková

Pridal: | Publikoval na: 4 februára, 2023

Jeseň 2022 s DFS Lampášik

    17.septembra 2022 sa časť detí zúčastnila na Vidieckych hrách vo Veľkých Bierovciach. So sprievodom harmonikára M. Červeňana vystúpili s pásmom piesní a tancov s názvom Konopa. Napriek veľmi chladnému počasiu sa všetci veľmi dobre prezentovali a zožali zaslúžený potlesk.

19. októbra 2022 prišli deti zo súboru pozdraviť starších občanov našej obce na ich posedení v rámci Mesiaca úcty k starším. Zaspievali  veselé a žartovné piesne z nášho okolia. Potešili všetkých starkých, ktorí prejavili svoju radosť nadšeným potleskom. A po vystúpení čakalo deti príjemné občerstvenie.

Veď sme si to zaslúžili…

Mgr. T. Kadáková

Pridal: | Publikoval na: 1 novembra, 2022

DFS Lampášik na sústredení v Lubine

6.- 8. júla 2022         Sústredenie detí z DFS Lampášik na Lubine

Začiatkom júla sa deti z Detského folklórneho súboru Lampášik zúčastnili na sústredení v Penzióne Roh na Lubine.

Po príchode do prekrásneho horského prostredia nás čakalo ubytovanie v naozaj nadštandardných izbách s vlastným sociálnym zariadením, niektoré izby boli členené na obývaciu a spálňovú časť.

Strava bola veľmi dobrá, dokonca s obsluhou, kuchár vždy ochotne pozýval na prídavok. A veru, viaceré deti si pravidelne pridávali. Chutilo im, a tak to má byť. Večere bývali podľa želania detí.

Program sústredenia bol nastavený tak, aby sa striedali nácviky s relaxáciou formou hier, turistiky, osobným voľnom. Navštívili sme pamätník SNP v blízkom okolí, spievali sme na amfiteátri, videli sme lazy s krásnymi domami, hrali sme sa na skrývačku i s dospelými vedúcimi, hrali sa kartové hry…

Naučili sme sa nové piesne, tance. Čo nám chýbalo, bol stánok – obchod, v ktorom by si mohli nakúpiť drobnosti, maškrty… Ale na spiatočnej ceste sa im to splnilo v Beckove, kde každý dostal zmrzlinu podľa vlastného výberu.

Som rada, že sa nám podarilo sústrediť 18 detí tak, aby sme s nimi strávili svoj voľný čas v krásnom prostredí a zároveň ho využili na zmysluplné aktivity. I zábery z podujatia svedčia o tom, že deťom sa tam páčilo a boli veselé a spokojné.

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii a zabezpečení celého pobytu a hlavne na bezpečnosti detí. Zdravé sa vrátili domov, obohatené o nové skúsenosti a to bolo zámerom celého podujatia.

Tu sme ešte neboli…ale je tu krásne!!!

Nádherná krajina

Ahoj Lubina, tak zas o rok …

Pridal: | Publikoval na: 1 novembra, 2022

DFS Lampášik na Zvonoch 2022

Deti sú radosťou a darom pre rodičov. A keď sú deti aj šikovné, rodičia sú na ne právom hrdí. Tak tomu bolo aj na Stankovskom festivale folklóru, ktorý sa konal 13. augusta 2022.

Krojovaný sprievod obcou k amfiteátru

Deti z Detského folklórneho súboru Lampášik predviedli svoje zručnosti a schopnosti, ukázali divákom, že sú platnými nástupcami dospelých folkloristov a šíriteľmi autentického ľudového folklóru.

Predstavili sa s pásmom Kononope, v ktorom si priblížili časy dávnej minulosti, kedy sa konope pestovali a spracovávali i v našej obci. Celé pásmo bolo tvorené prelínaním sa tanečných výkonov, sólových spevov žartovných piesní, speváckych skupín a párových tancov mladších i starších detí. Krásne vystúpenie plné tancov, spevov, detskej radosti a spontánnosti vyvolalo nadšenie a aplauz medzi zúčastnenými folkloristami i divákmi. Napriek mnohým problémom a ťažkostiam pri realizácii nácvikov (prázdninové tábory, pobyt u starkých, na dovolenkách a pod.) sa podarilo všetko tak, ako si to želali nielen deti, ale i trénerky. A dobrý pocit po skončení vystúpenia nás všetkých hrial pri srdciach.

Poďakovanie patrí nielen deťom za vytrvalosť a ochotu trénovať, ale i trénerkám – Anežke, Zuzke a Terke, ktoré sa deťom trpezlivo venovali, vypracovali scenár, vyhľadali spevný materiál a ďalšie veci. No a samozrejme rodičom detí, ktorí ich poctivo privádzali na tréningy a boli im oporou v ich snažení. Lebo verte, neverte, ak dieťa necíti záujem rodiča, postupne opadá aj záujem dieťaťa o rozvíjanie sa v oblasti folklóru, čo je veľká škoda.

To sme my a tešíme sa znova o rok…

Tak ešte raz veľké ĎAKUJEM!


Mg. Terézia Kadáková

Pridal: | Publikoval na: 1 novembra, 2022

Jún 2022 s DFS Lampášik

Jún 2022 – Čerešňové slávnosti v Krivosúd- Bodovke

Krásne a slnečné sobotňajšie popoludnie mnohých vylákalo do prírody, či k vode. I deti z DFS Lampášik využili túto ponuku a zúčastnili sa Čerešňových slávností v Krivosúd Bodovke.

Blízko boli jazerá a vystúpenie sa konalo v peknom prostredí amfiteátra, obklopenom lúkami a neďalekým lesom. Deti v krojoch sa občas ,,kúpali“ aj vo vlastnom pote, ale vydržali sme to.

Vystúpenie malých spevákov so žartovnými piesňami sa návštevníkom páčilo a
podobne to bolo aj s párovými tancami starších detí. Usporiadatelia zabezpečili pre každého vystupujúceho dostatok tekutín na občerstvenie. Po vystúpení zas mali možnosť si zamaškrtiť na sladkostiach, koláčikoch… a samozrejme na Čerešňových slávnostiach nemohli chýbať
čerešne.


Veľké ďakujem patrí všetkým tým, ktorí si pokladajú za povinnosť sledovať úspechy svojich ratolestí, a byť hrdí na to, čo ich deti dokázali. I nás to teší a motivuje k ďalšej práci. Čo by sme do budúcnosti potrebovali – to je viac starších detí, ktoré by sa venovali tejto krásnej a zmysluplnej činnosti. A ďalej – nedostatok krojov pre mladšie i staršie deti – chlapcov i dievčatá. V súčasnosti, keď sa ceny šplhajú veľmi rýchlo nahor, je ťažké zabezpečiť kroje pre
deti. Ale napriek tomu verím, že za Vašej účinnej spolupráce a vzájomného pochopenia to
všetko zvládneme.


Prajem všetkým pekné nadchádzajúce letné dni, hlavne dobré zdravie, žiadne detské úrazy a rodinnú spokojnosť.
Mgr. T. Kadáková

Pridal: | Publikoval na: 1 novembra, 2022

Apríl 2022 s DFS Lampášik

Detský folklórny súbor Lampášik pôsobí v našej obci len krátky čas. Napriek nepriaznivej pandemickej situácii, ktorá všetky aktivity anulovala, súbor prezentoval obec na Regionálnej prehliadke folklórnych súborov v Dolnej Súči. Hoci bol veľmi krátky čas na dôkladné nacvičenie predvedených čísel, predsa deti neostali v hanbe.

Deti sa predstavili s pásmom Letečko, leto a s pásmom Na pažiti

V krásnom prostredí Kultúrneho domu v Dolnej Súči sa predstavili v dvoch číslach. Mladšie deti hravou formou ukázali, ako sa v minulosti hrávali pri pasení husí, ako chlapci vyrezávali píšťalky a dievčence vili venčeky. Celé pásmo malo názov Na pažiti a bolo pretkané piesňami i tancom. Po vypočutí hodnotenia porotcov sme mali dobrý pocit z uznania a ocenenia snahy detí i záslužnej práce vedenia súboru.

Apríl 2022 – Regionálna prehliadka DFS v H. Súči


Skupina dievčat svojím spevom priblížila vítanie jari v minulosti. V období pred Veľkou nocou dievčatá spievali piesne privolávajúce teplo a slnko po dlhej zime. Tento druhý súťažný výstup pozostával zo súboru piesní pod názvom Letečko, leto a porota veľmi ocenila výber piesní.
Chcem sa poďakovať všetkým deťom, trénerkám, mamičkám, ktoré pomohli pri zabezpečení krojov, oblečenia, rekvizít… Krásne vystúpenie je odmenou za ich snahu a úsilie. Koľko rozmanitej práce sa však skrýva za zabezpečením fungovania tejto krásnej činnosti, to vedia a pochopia iba tí, ktorí dokážu byť nielen kritickí, ale i empatickí. Deťom ďakujem a rodičom prajem veľa trpezlivosti, ochoty a tolerancie pri práci s deťmi vo folklórnom súbore.

Mgr. Terézia Kadáková

Aktívne deti s radosťou a elánom

V posledný aprílový deň sa pred OcÚ v našej obci zhromaždilo veľa ľudí čakajúcich na udalosť, ktorá bola v uplynulých rokoch len individuálna – bez prítomnosti verejnosti. Stavanie mája po dlhom zimnom období bolo tou udalosťou, o ktorej chcem písať.

30.apríl 2022 – Stavanie Mája v obci

Krásne vyzdobený májový strom sa pomaly dvíhal do výšky a prizerajúci občania odmenili potleskom pracovníkov podniku služieb, ktorí sa na tomto akte podieľali. Neboli to dlhé rebríky, ktoré sa používali v minulosti pri dvíhaní mája, ale žeriav a šikovný človek, ktorý ho ovládal. Potom už začal samotný program sprevádzajúci toto podujatie. Najskôr vystúpili dôchodcovia s piesňami pod vedením Mgr. L. Žiška. Hoci ich hlasy už nemajú silu a intenzitu ako v mladosti, vyvážili to zanieteným prejavom a peknými slovami piesní.

No a následne vystúpili tí, ktorých elán, energia a nadšenie oslovili všetkých okolostojacich. Deti z Detského folklórneho súboru Lampášik pôsobiaceho v našej obci. Tiež stavali svoj malý máj – tak, ako to svojimi detskými srdiečkami cítili. Menšie deti v kruhu tancovali a spievali okolo malého vyzdobeného májika, tešili sa z prichádzajúcej jari a teplého slniečka, ktoré im v tento deň naozaj krásne svietilo. Po nich sa v párových tancoch predstavili staršie deti. S hudobným sprievodom heligónkara Miška Červeňana zatancovali niekoľko tancov. Krásne počasie, k tomu krásne oblečené deti v krojoch navodili tú správnu náladu, ktorá k tomuto podujatia patrí.


O týždeň po tejto akcii sa v SD v Trenčianskych Stankovciach zišli obyvatelia obce pri príležitosti oslavy Dňa matiek. Všetkých zúčastnených privítala Mgr. Silvia Justusová a prihovorila sa nielen
matkám, ale všetkým ženám v sále SD priblížila i program, ktorý vzápätí nasledoval.
Okrem srdečných slov starostu obce, JUDr. Martina Markecha, odzneli i verše Stelky Justusovej, spev Dorotky Jančovej a hudobno-spevácke vystúpenie skupiny Duo Jančo. Milé a nefalšované prejavy detskej radosti v speváckom i tanečnom pásme zazneli z úst detí z
MŠ z našej obce. A hoci ešte nechodia do ,,veľkej“ školy, ukázali, že z nich budú výborní speváci a tanečníci. Po nich sa na javisku s pásmom lúčnych hier predviedli mladšie deti z DFS
Lampášik, nasledovali staršie deti, ktoré s pásmom veselých čardášov prebudili obecenstvo k aplauzu.

V závere každej žene nachádzajúcej sa v priestoroch sály podarovali muži z Kultúrnej komisie pri OZ v obci kvietok, ktorým si uctili ich sviatok.
Mgr. Terézia Kadáková