Lampášik

Prehliadate podľa kategórií

 
Pridal: | Publikoval na: 11 októbra, 2023

Dni obce 2023

26. augusta 2023 sa v areáli Hasičskej zbrojnice v Trenčianskych Stankovciach konali Dni obce. Vystúpili najmladšie dievčatká s bábikami a pásmom uspávaniek, potom zazneli sólové spevy starších dievčat, ktoré zaspievali ľúbostné piesne.V sólovom speve sa predviedol i Martinko, spieval i zatancoval vojenské piesne od Trenčína. Na záver zahrali heligónkari Matej a Miško pásmo ľudových piesní z nášho okolia.

Pridal: | Publikoval na: 11 októbra, 2023

Stankovské zvony 2023 s DFS Lampášik

12. augusta 2023 sa konal 4. ročník Stankovského folklórneho festivalu Stankovské zvony. V  programe vystúpili najmenšie deti s bábikami, s pásmom uspávaniek. Potom sa predstavili chlapci, ktorí sa zahrali na vojakov- tak, ako kedysi. Krojovaná skupina starších dievčat zaspievala niekoľko piesní , prekáračiek a zatancovali krátky tanček. V závere vystúpili 2 najstarší chlapci – heligónkari so známymi ľudovými piesňami z nášho regiónu.

Pridal: | Publikoval na: 11 októbra, 2023

Trenčianske folklórne slávnosti

V dňoch 2.,3. a 4. júna 2023, sa konali v Mníchovej Lehote Trenčianske folklórne slávnosti, na ktorých sa zúčastnili i deti z Lampášika. Vystupovali v sobotu, 3. júna 2023 s pásmom Konope. V krásnom slnečnom počasí sa im darilo a patril im zaslúžený potlesk divákov.

Pridal: | Publikoval na: 11 októbra, 2023

DFS Lampášik na Slovenskom festivale seniorských folklórnych súborov

Boli sme u našich susedov, v Krivosúd Bodovke. Ale nebolo to len tak. 

27. mája 2023 sa tam konal 20. ročník Slovenského festivalu seniorských folklórnych súborov pod záštitou prezidentky SR, s názvom ,,Kým žiješ tancuj!“  Bolo to úžasné podujatie nebývalých rozmerov, na ktorom sa zúčastnilo množstvo seniorských súborov z celého Slovenska i zo zahraničia. No a z detských súborov tam boli iba dva, a to detský súbor zo Selca a DFS Lampášik  z Trenčianskych Stankoviec. Bolo pre nás veľkou poctou vystúpiť v amfiteátri a prezentovať tak nielen nás – z Lampášika, ale i našu obec.

Pridal: | Publikoval na: 11 októbra, 2023

Deň matiek 2023

14. mája 2023 sa deti zúčastnili obecných osláv Dňa matiek v Spoločenskom dome v Trenčianskych Stankovciach . Prezentovali sa sólovými spevmi, tančekmi a uspávankami v podaní najmladších dievčat.

Pridal: | Publikoval na: 11 októbra, 2023

DFS Lampášik pri stavaní mája

30.4.2023 sa deti prezentovali s folklórnym  pásmom pri Stavaní mája v Oddychovom centre v časti obce Rozvadze. Deti pomohli pri zdobení májového stromu a potom spievali i tancovali.  Zišlo sa tu veľa ľudí, ktorí deťom tlieskali za ich predstavenie.

Pridal: | Publikoval na: 11 októbra, 2023

DFS Lampášik v DSS v Trenčíne

Deti z DFS Lampášik Trenčianske Stankovce v roku 2023 vystupovali na viacerých akciách.

Najskôr to bolo vystúpenie v Domove sociálnych služieb v Trenčíne, na Juhu, 28. 4.2023, kde sa deti predstavili s pásmom Neseme vám Máj . Mnohí seniori mali slzy v očiach, keď  deti spievali, tancovali, a tým vyvolali spomienky starkých na ich mladé časy. Pre veľký úspech sme museli pridávať piesne žartovné i ľúbostné, tu sa k spevu detí pripájali i zúčastnení muži i ženy. Hoci tam bolo i veľa nemobilných klientov, aspoň na chvíľu zabudli na svoje postihnutie a prežívali radosť s deťmi. A to bolo pre nás najlepšou odmenou.

Pridal: | Publikoval na: 24 februára, 2023

Posvieťme si s Lampášikom…

Mnohí tomu neverili, ale je to tak. V tomto roku Detský folklórny súbor Lampášik vstupuje do 5. roka svojho pôsobenia v zachovávaní a obnove tradícií a zvykov našich predkov. Začali sme v októbri 2018, keď sa tohto náročného zámeru zhostili tri ženy z FS Rozvadžan – Anežka, Zuzka a Terka.

Počiatočná eufória, veľký počet záujemcov, nedostatok tréningových priestorov… Všetko sme prekonali a naše ciele sa premenili na skutočnosť, ktorú práve teraz zažívame. Veľké gestá a nadšenie ustúpili pravidelnosti v nácvikoch – a s tým, samozrejme, i v znížení počtov detí. Nie každý má v rodine zázemie, ktoré ho v tomto smere podporuje. Nie každé dieťa zvládne pravidelne sa zúčastňovať na nácvikoch, disciplínu, rešpektovanie pokynov, tímovú prácu. A tak nás ostalo iba toľko, koľko má naozajstný záujem a vzťah k folklóru. V súčasnosti sa nácvikov zúčastňuje 23 detí vo veku 6-12 rokov. Samozrejme – bez podpory rodičov by sa to nedalo zvládnuť a nemalo by to požadovaný efekt. Oni svoj voľný čas dokázali venovať privádzaniu detí na nácviky, cestovaniu s nimi na vystúpenia, zabezpečeniu krojov….
Je toho ešte oveľa viac. Len oni vedia, ako si museli usporiadať svoj deň, čo všetko obetovať, aby to zvládli. Takže veľké: ĎAKUJEME!
O mnohých vystúpeniach a úspechoch mladých folkloristov z Lampášika z predchádzajúceho obdobia sa už písalo na stránkach novín. Teraz uvediem niekoľko štatistických údajov za uplynulý rok.
V roku 2022 sme uskutočnili:

  • pravidelné nácviky + generálne skúšky pred vystúpeniami a prehliadkami – 46 krát
  • regionálna prehliadka DFS – D. Súča – 1 krát
  • Trenčianske folkl. slávnosti Mn. Lehota – 1 krát
  • spoločenské podujatia v našej obci – 5 krát
  • (stavanie mája, vystúpenie pre mamičky, úcta k starším, Vianočný koncert…)
  • festivaly, slávnosti v okolí – 3 krát (Čerešňové slávnosti na Bodovke, folkl. festival Stankovské zvony, vianočné popoludnie – Orloj)
  • vystúpenia v Trenčíne – koledovanie – 2 krát (Záhradné centrum, Detské mestečko)
  • sviatočné koledovanie v kostoloch – 2 krát (v ECAV, v KPMPK v našej obci)
  • 3 dňové sústredenie detí na Lubine.

Myslím si, že je to super prezentácia schopností detí. Ďakujeme menším i väčším folkloristom v Lampášiku!!! Sme hrdí na to, čo v tak krátkom čase – napriek mnohým zdravotným problémom a obmedzeniam – dokázali. Veľmi si želám, aby to pokračovalo takto i v budúcnosti.
V závere treba poďakovať i za poskytnutie priestorov na nácviky. Ochotne nám pomohol pán starosta Martin Markech. V súčasnosti máme k dispozícii 2 tréningové miestnosti v budove Obecného úradu Trenč. Stankovce.
Do budúcnosti si prajem – a vám všetkým tiež – dobré zdravie, veľa trpezlivosti a síl, vzájomnú úctu človeka k človeku, empatiu a toleranciu. Samozrejme, lásku a porozumenie v rodinách!
Terézia Kadáková
P. S. Ak by niekto chcel viac vidieď a počuť o činnosti, videá o Lampášiku sú aj na Youtube.com.

Pridal: | Publikoval na: 4 februára, 2023

Rok 2020 s DFS Lampášik

V novom roku 2020 sa v skupine starších detí začalo s nácvikom jednoduchých párových tancov.  Snaženie vedúcich súboru počas tréningov smerovalo k dobrej prezentácii pred verejnosťou počas 2. ročníka folklórneho festivalu Stankovské zvony. 

Vo februári, v období Fašiangov sa deti zúčastnili Fašiangového sprievodu i veselice v centre našej obce.

I pred VČS FS Rozvadžan vystúpila časť detí s krátkym pásmom spevov a tancov. Deti ukázali,  že im folklór prirástol k srdiečku.

V letnom období  sa DFS Lampášik zúčastní i vystúpení na rôznych folklórnych podujatiach a festivaloch aj mimo našej obce.

O záujme detí  o folklórne tréningy svedčí i spätná väzba zo strany rodičov, ktorá je kladná. Deti doma rozprávajú o priebehu nácvikov, tešia sa na nasledujúce stretnutia, vystúpenia. Rady sa obliekajú do krojov a krojových šiat, snažia sa chodiť pravidelne  a načas na nácviky, za čo patrí veľká vďaka najmä rodičom, ktorí sú ochotní a veľmi ústretoví pomôcť. 

V závere iba toľko: držme si palce, aby  detské nadšenie a záujem vydržal čo najdlhšie, aby rodičia detí mali dostatok trpezlivosti  a ochoty pri sprievode detí, aby sa nám darilo v zdraví a vzájomnej tolerancii udržať detský folklór v našej obci čo najdlhšie. Veď je to dedičstvo našich otcov a materí, ktoré nám závidí celý svet! 

                                   Mgr. Terézia  Kadáková

Pridal: | Publikoval na: 4 februára, 2023

Rok 2019 s DFS Lampášik

Prvé, tematicky zamerané pásmo malo názov Máje.

Deťom sme sa snažili priblížiť ako to bolo v minulosti pri stavaní májových stromov – symbolov príchodu jari.  Páčili sa im takéto zvyky a s nacvičeným pásmom sa prezentovali na Regionálnej prehliadke folklórnych súborov ,, Zatancujme si“ v kine Hviezda v Trenčíne, 6. apríla 2019. Porota, zložená z odborníkov, veľmi kladne  vyzdvihla súhru mladších a starších detí, ich nadšenie a zanietenie, s ktorým na javisku prezentovali svoje schopnosti. Vtedy mali najmladšie deti 5 rokov a staršie 9 rokov. K úspechu prispelo i krojové oblečenie a rekvizity májových stromov ozdobených stuhami. 

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-1-300x195.png
Regionálna prehliadka DFS v kine Hviezda Trenčín- 6. apríl 2019

Pretože detí pribúdalo a klubovňa bola pre nácviky nedostačujúca, poskytol nám priestory na  skúšky pán Peter Letko, vedúci Spoločenského domu v našej obci.  

Vo februári 2019 sa  detský súbor začal nazývať Detský folklórny súbor Lampášik.  

11. mája 2019 sa súbor predstavil na okresných oslavách Dňa matiek  ,, Míľa pre mamu “ v amfiteátri na Mierovom námestí v Trenčíne.

11. máj 2019 – vystúpenie v Trenčíne Míľa pre mamu

 S pásmom Máje, rozšíreným o blahopriania, spevy a tance pre mamy, deti vystúpili i na domácom javisku v SD pri príležitosti osláv Dňa matiek. 

V jarnom období sa nám podarilo získať do súboru i hudobníkov – Michala  Červeňana , ( 12 r. ), heligonkára, Jána Petra ( 13 r. ), akordeonistu. Títo sprevádzali deti počas nácvikov i vystúpení.  Husľový sprievod veľmi dobrých sólových spevákov- 5 ročný Martin Kadák, 6 ročná Ema Markechová, nám poskytli Rastislav a Kvetka Kulichoví . 

1.júna spoločne s obyvateľmi obce a ostatnými zúčastnenými oslávili deti zo súboru svoj sviatok Deň detí vystúpením v areáli Hasičskej zbrojnice.

S príchadzajúcou jarou sme  s deťmi začali nácvik pásma Lúčne hry. Je to pásmo tradičných hier,  spevov, tancov a detských činnosti, ktoré sa deti v minulosti hrávali pri pasení husí a  kôz na lúkach. S pásmom sa zúčastnili i  1. ročníka folklórneho festivalu ,,Stankovské zvony“, ktorý organizoval FS Rozvadžan.

Stankovský festival folklóru  Stankovské zvony – 15. jún 2019
     Pásmo Lúčne hry detí

Koncom júna 2019 sme sa s deťmi stretli v klubovni a spoločne sme sa hrali, spievali, súťažili…

V období od X. 2018 – VI. 2019 navštevovalo DFS Lampášik 22 detí vo veku 5 – 9 rokov,  z toho bolo 10 detí v predškolskom veku, 12 detí v školskom veku.

 Zoznam detí : 

Adamčík Tobias, Kováčiková Hana, Markechová Ema, Melišová Natália, Punová Nina, Ratkovská Liliana, Ratkovská Sofia, Meravá Nataša, Meravý Eduard, Mináriková Andrea, Kmeťová Sára, Kurtišová Ema, Kulichová Kvetoslava, Kulich Tomáš, Kadák Matej, Kadák Martin, Orechovský Oliver, Chudý Tobias, Chudý Marek, Seemannová Sofia, Liptáková Vanesa, Betáková Tamara = spev, tanec

Michal Červeňan – heligonka, Ján Peter – akordeón

Deti trénovali pod vedením Terézie Kadákovej, Anežky Letkovej, Zuzany Červeňanovej.

V druhom roku činnosti DFS Lampášik sa počet detí rozrástol  na 37. Bolo potrebné rozdeliť súbor na 2 skupiny – mladšie a staršie deti. Prechodne nám poskytli druhú tréningovú miestnosť členovia Jednoty dôchodcov v našej obci. Po vzájomnej dohode a ústretovosti pána starostu JUDr. Martina Markecha sme na nácviky neskôr získali inú miestnosť v OCú

V októbri až v decembri 2019 sa deti pripravovali na blížiace sa Vianoce.  Cvičili vianočné vinše, koledy, piesne s hudobným sprievodom hudobníkov. Najskôr sa predstavili v Domove sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom. Mnohým starkým vypadla slza z očí pri detskom vystúpení.  V polovici decembra, s vianočným pásmom potešili i zúčastnených divákov na Vianočnom koncerte v SD v našej obci. Obdiv a uznanie veriacich im prinieslo vystúpenie v Evanjelickom chráme v časti obce Malé Stankovce. Za všetkých sa im poďakovala i pani farárka, Mgr. Jarmila Petrulová. 

Vyvrcholením snaženia detí bolo  vianočné popoludnie s pásmom zvykov, kolied, vinšov , obyčají  v Katolíckom kostole v našej obci. Tu sa predstavili v spoločnom pásme s dospelými z  FS Rozvadžan. Deti sa predviedli naozaj veľmi dobre a sólové spevy si zaslúžili obdiv všetkých zúčastnených.

Vianočné pásmo spoločne s dospelými FS Rozvadžan – 25. december 2019

 

Po skončení  sa deti stretli v klube FS Rozvadžan so správcom farnosti, Mgr. Viliamom Chrastinom  a s dospelými folkloristami na spoločnom posedení s drobným pohostením. 

Mgr. T. Kadáková