Posvieťme si s Lampášikom…

Pridal: | Publikoval na: 24 februára, 2023

Mnohí tomu neverili, ale je to tak. V tomto roku Detský folklórny súbor Lampášik vstupuje do 5. roka svojho pôsobenia v zachovávaní a obnove tradícií a zvykov našich predkov. Začali sme v októbri 2018, keď sa tohto náročného zámeru zhostili tri ženy z FS Rozvadžan – Anežka, Zuzka a Terka.

Počiatočná eufória, veľký počet záujemcov, nedostatok tréningových priestorov… Všetko sme prekonali a naše ciele sa premenili na skutočnosť, ktorú práve teraz zažívame. Veľké gestá a nadšenie ustúpili pravidelnosti v nácvikoch – a s tým, samozrejme, i v znížení počtov detí. Nie každý má v rodine zázemie, ktoré ho v tomto smere podporuje. Nie každé dieťa zvládne pravidelne sa zúčastňovať na nácvikoch, disciplínu, rešpektovanie pokynov, tímovú prácu. A tak nás ostalo iba toľko, koľko má naozajstný záujem a vzťah k folklóru. V súčasnosti sa nácvikov zúčastňuje 23 detí vo veku 6-12 rokov. Samozrejme – bez podpory rodičov by sa to nedalo zvládnuť a nemalo by to požadovaný efekt. Oni svoj voľný čas dokázali venovať privádzaniu detí na nácviky, cestovaniu s nimi na vystúpenia, zabezpečeniu krojov….
Je toho ešte oveľa viac. Len oni vedia, ako si museli usporiadať svoj deň, čo všetko obetovať, aby to zvládli. Takže veľké: ĎAKUJEME!
O mnohých vystúpeniach a úspechoch mladých folkloristov z Lampášika z predchádzajúceho obdobia sa už písalo na stránkach novín. Teraz uvediem niekoľko štatistických údajov za uplynulý rok.
V roku 2022 sme uskutočnili:

  • pravidelné nácviky + generálne skúšky pred vystúpeniami a prehliadkami – 46 krát
  • regionálna prehliadka DFS – D. Súča – 1 krát
  • Trenčianske folkl. slávnosti Mn. Lehota – 1 krát
  • spoločenské podujatia v našej obci – 5 krát
  • (stavanie mája, vystúpenie pre mamičky, úcta k starším, Vianočný koncert…)
  • festivaly, slávnosti v okolí – 3 krát (Čerešňové slávnosti na Bodovke, folkl. festival Stankovské zvony, vianočné popoludnie – Orloj)
  • vystúpenia v Trenčíne – koledovanie – 2 krát (Záhradné centrum, Detské mestečko)
  • sviatočné koledovanie v kostoloch – 2 krát (v ECAV, v KPMPK v našej obci)
  • 3 dňové sústredenie detí na Lubine.

Myslím si, že je to super prezentácia schopností detí. Ďakujeme menším i väčším folkloristom v Lampášiku!!! Sme hrdí na to, čo v tak krátkom čase – napriek mnohým zdravotným problémom a obmedzeniam – dokázali. Veľmi si želám, aby to pokračovalo takto i v budúcnosti.
V závere treba poďakovať i za poskytnutie priestorov na nácviky. Ochotne nám pomohol pán starosta Martin Markech. V súčasnosti máme k dispozícii 2 tréningové miestnosti v budove Obecného úradu Trenč. Stankovce.
Do budúcnosti si prajem – a vám všetkým tiež – dobré zdravie, veľa trpezlivosti a síl, vzájomnú úctu človeka k človeku, empatiu a toleranciu. Samozrejme, lásku a porozumenie v rodinách!
Terézia Kadáková
P. S. Ak by niekto chcel viac vidieď a počuť o činnosti, videá o Lampášiku sú aj na Youtube.com.

Komentáre sú uzatvorené.