Ponuka

Ponuka folklórneho súboru ROZVADŽAN

Súbor môže poskytnúť ucelený program pod názvom Rok na dedine , v ktorom účinkujú všetky tri zložky súboru – tanečná , spevácka a hudobná . Dĺžka hudobno-tanečného programu a počet učinkujúcich môže byť variabilný  – od 10 do 90 minút  s počtom učinkujúcich 35 (celo- súborový program ) alebo  1 až 5 párov ( malé tanečné formy ).  Jednotlivé pásma  je možné zostaviť do kratších či dlhších celkov, presne podľa priestorových, časových alebo tematických potrieb objednávateľa. Náš program je vytvorený z ľudových  zvykov, obyčajov, tancov a piesní z Trenčianskych Stankoviec a ich pôvodných obcí Rozvadze, Sedličná, Malé a Veľké Stankovce a blízkeho okolia.

Zoznam jednotlivých folklórnych pásiem

Fašangy – obchôdzka dĺžka vystúpenia – 11 min.
Fašangová muzika dĺžka vystúpenia – 16 min.
Na Ďura dĺžka vystúpenia – 6 min.
Regrútske pesničky dĺžka vystúpenia – 6 min.
Stavanie májov dĺžka vystúpenia – 11 min.
Žatva dĺžka vystúpenia – 6 min.
Dožinky dĺžka vystúpenia – 12 min.
Začepčenie nevesty dĺžka vystúpenia – 12 min.
Vianoce dĺžka vystúpenia – 10 min.

 

V súčasnosti má súbor 45 členov. Tvoria  ho nadšenci v seniorskom veku ale aj stredná generácia. Hudobný doprovod zabezpečuje charakteristická skupina heligónkarov  s klarinetom a ozembuchom pod vedením Ľuboša Šišovského. Odborné vedenie skúšok a nácvikov vykonávajú hosťujúci folkloristi Jarka Kohútová a Ing. Jozef Lehocký. Nových mladých folkloristov v Detskom folklórnom súbore  Stankovčan  pri ZŠ Jána Lipského vychováva dlhoročná pedagogička pani učiteľka Bočáková .

Vo svojej činnosti sa zameriava na vyhľadávanie, zbieranie a uchovávanie ľudových zvykov, piesní a tancov z pôvodných ale aj z okolitých dedín a formou verejných vystúpení propagovanie folklórneho bohatstva  z trenčianskeho regiónu.

Pridaj komentár