Ponuka

Ponuka folklórneho súboru ROZVADŽAN

Súbor môže poskytnúť ucelený program pod názvom Rok na dedine, v ktorom účinkujú všetky tri zložky súboru – tanečná, spevácka a hudobná. Dĺžka hudobno-tanečného programu a počet učinkujúcich môže byť variabilný – od 10 do 90 minút  s počtom učinkujúcich 35 (celo- súborový program) alebo 1 až 5 párov (malé tanečné formy).  Jednotlivé pásma  je možné zostaviť do kratších či dlhších celkov, presne podľa priestorových, časových alebo tematických potrieb objednávateľa. Náš program je vytvorený z ľudových  zvykov, obyčajov, tancov a piesní z Trenčianskych Stankoviec a ich pôvodných obcí Rozvadze, Sedličná, Malé a Veľké Stankovce a blízkeho okolia.

Zoznam jednotlivých folklórnych pásiem:

Fašiangy – obchôdzka  – dĺžka vystúpenia – 11 min.

Fašangová muzika        – dĺžka vystúpenia – 15 min

Pochovávanie basy       – dĺžka vystúpenia – 14 min

Na Ďura                         – dĺžka vystúpenia – 10 min

Stavanie májov             – dĺžka vystúpenia – 10 min

Regrútske piesne          – dĺžka vystúpenia – 10 min

Asentírka                       – dĺžka vystúpenia – 15 min

Dožinky                         – dĺžka vystúpenia – 15 min

Priadky                          – dĺžka vystúpenia – 15 min

Muzika                           – dĺžka vystúpenia – 12 min

Začepčenie nevesty      – dĺžka vystúpenia – 15 min

Svadba                          – dĺžka vystúpenia – 25 min

Vianoce                         – dĺžka vystúpenia – 45 min

Vianoce s DFS               – dĺžka vystúpenia – 60 min

Pridaj komentár