Večer autentického folklóru

Pridal: | Publikoval na: 14 januára, 2024

V dostatočne dlhom predstihu pred samotným večerom prišla informácia prostredníctvom obecného rozhlasu a webovej stránky obce o zaujímavom programe pre našich občanov. Vzhľadom na to, že avizovaný program mal byť v Bratislave, obec zabezpečila autobus na prepravu pre všetkých kultúry-chtivých divákov. Večer autentického folklóru – Trenčianske Stankovce v podaní FS Rozvadžan sa konal v piatok 27. 10. 2023 v dome kultúry Zrkadlový háj v bratislavskej Petržalke.

Autobus pre prihlásených občanov bol pristavený o 17.00 hod. pri budove zrekonštruovaného obecného úradu. Cesta ubiehala bez problémov a program v Bratislave začínal o 19.00 hod.

Vestibul domu kultúry krášlili nástenky s fotografiami z uplynulých rokov FS Rozvadžan a našich najmenších folkloristov FS Lampášik.

Hľadisko sa divákmi z blízka i z ďaleka zaplnilo do posledného miesta. Moderátorkou večera
bola Jarmila Kohútová, ktorá na javisku privítala starostu mestskej časti Petržalka – Jána Hrčku, poslanca obecného zastupiteľstva našej obce – Dušana Pevného a predsedu FS Rozvadžan
– Vendelína Sedláčka.

Po krátkych príhovoroch a vzájomnom odovzdávaní darčekov sa na plátne začala odohrávať skrátená verzia filmu, ktorý vznikol k 50. výročiu vzniku našej obce. Naša obec bola premietnutým filmom predstavená na výbornú, prítomní diváci sa
poďakovali potleskom.

Opona sa zdvihla a FS Rozvadžan v plnej zostave zaspieval pieseň o našej krásnej dedine,
otextovanú našou spoluobčiankou Danielou Biesikovou. Následne sa na javisku vystriedali
členovia FS Rozvadžan ako muzikanti, tanečníci, speváci so svojím bohatým programom. Za svoje vystúpenia naši folkloristi zožali obrovský potlesk a na záver večera aj „standing ovation”.


Pokračovaním celovečerného programu bolo posedenie v sále kultúrneho domu pri hudbe,
tanci a dobrom jedle, ktoré bolo rovnako pod taktovkou našich folkloristov. Z jednej strany
tanečného parketu boli poukladané výhry bohatej tomboly. K losovaniu výhier z predaných tombolových lístkov došlo v neskorých večerných hodinách. Aj pri našom stole sa raz usmialo
šťastie, ale cenu získal Bratislavčan. V tento večer ma veľmi prekvapilo, že naši spolustolovníci
z Bratislavy si pamätali, že FS Rozvadžan na rovnakom mieste vystupoval pred pár rokmi.


Po veľmi príjemnom večeri strávenom s dobrou hudbou a tancom sme Bratislavu, plní prekrásnych dojmov, opustili.


Naši folkloristi, za reprezentovanie našej obce vám ďakujeme!
Zuzana Jančová

To, ako tento večer vyzeral, si môžete pozrieť aj na našom facebookovom profile.

Komentáre sú uzatvorené.