Archives

Prehliadate podľa autora

 
Pridal: | Publikoval na: 14 januára, 2024

Vianočné stretnutie pri zvonici

Druhú decembrovú sobotu sa zvonica v Rozvadzoch už tradične stala miestom konania spoločného vianočného vystúpenia FS Rozvadžan a DFS Lampášik.

Tento rok bol však v niečom výnimočný. Po úspešnej minuloročnej premiére živého orloja sa táto milá akcia dostala do pozornosti aj médiám. Prišli sa pozrieť a natočiť reportáže aj novinári z RTVS, Markízy, či z Reginy. Pred samotným vystúpením sa gazdovský dvor stal miestom pre natáčanie rozhovorov s niektorými členmi súboru, ale aj so Slavom Tomíkom, ktorý je nielen majiteľom gazdovského domu, ale v ten večer stvárnil aj jedného z apoštolov, konkrétne svätého Petra.

Na úvod sa prihovoril starosta obce JUDR. Martin Markech a po privítaní všetkých prítomných mohli na javisko nastúpiť muži a divákov potešiť prvou piesňou „Vstávajte pastieri berte sa hor“. Na javisku sa postupne striedali muži a ženy z FS Rozvadžan, z ich úst zazneli vianočné piesne a vinše. Nechýbala ani ukážka štedrej večere a zaspomínanie si, ako vyzerali sviatky v minulosti. Potom prišli na rad malý koledníci v podaní detí z DFS Lampášik. Túto našu milú akciu si nenechal ujsť ani predseda TSK Ing. Jaroslav Baška, ktorý v závere prijal pozvanie na javisko a všetkým sa prihovoril.

Mysleli sme však aj na všetkých, čo sa prišli pozrieť. Aby nikomu nebola zima, pripravili sme varené vínko, punč či horúci čaj. Nechýbali ani koláčiky, ktoré napiekli naše folkloristky.

Na záver prišla dlho očakávaná ukážka živého orloja. Ako to prebiehalo? To sa dozviete v ďalšom článku. Nahrávku si však môžete pozrieť aj na našom Facebookovom profile: Folklórny súbor ROZVADŽAN.

Pridal: | Publikoval na: 14 januára, 2024

Večer autentického folklóru

V dostatočne dlhom predstihu pred samotným večerom prišla informácia prostredníctvom obecného rozhlasu a webovej stránky obce o zaujímavom programe pre našich občanov. Vzhľadom na to, že avizovaný program mal byť v Bratislave, obec zabezpečila autobus na prepravu pre všetkých kultúry-chtivých divákov. Večer autentického folklóru – Trenčianske Stankovce v podaní FS Rozvadžan sa konal v piatok 27. 10. 2023 v dome kultúry Zrkadlový háj v bratislavskej Petržalke.

Autobus pre prihlásených občanov bol pristavený o 17.00 hod. pri budove zrekonštruovaného obecného úradu. Cesta ubiehala bez problémov a program v Bratislave začínal o 19.00 hod.

Vestibul domu kultúry krášlili nástenky s fotografiami z uplynulých rokov FS Rozvadžan a našich najmenších folkloristov FS Lampášik.

Hľadisko sa divákmi z blízka i z ďaleka zaplnilo do posledného miesta. Moderátorkou večera
bola Jarmila Kohútová, ktorá na javisku privítala starostu mestskej časti Petržalka – Jána Hrčku, poslanca obecného zastupiteľstva našej obce – Dušana Pevného a predsedu FS Rozvadžan
– Vendelína Sedláčka.

Po krátkych príhovoroch a vzájomnom odovzdávaní darčekov sa na plátne začala odohrávať skrátená verzia filmu, ktorý vznikol k 50. výročiu vzniku našej obce. Naša obec bola premietnutým filmom predstavená na výbornú, prítomní diváci sa
poďakovali potleskom.

Opona sa zdvihla a FS Rozvadžan v plnej zostave zaspieval pieseň o našej krásnej dedine,
otextovanú našou spoluobčiankou Danielou Biesikovou. Následne sa na javisku vystriedali
členovia FS Rozvadžan ako muzikanti, tanečníci, speváci so svojím bohatým programom. Za svoje vystúpenia naši folkloristi zožali obrovský potlesk a na záver večera aj „standing ovation”.


Pokračovaním celovečerného programu bolo posedenie v sále kultúrneho domu pri hudbe,
tanci a dobrom jedle, ktoré bolo rovnako pod taktovkou našich folkloristov. Z jednej strany
tanečného parketu boli poukladané výhry bohatej tomboly. K losovaniu výhier z predaných tombolových lístkov došlo v neskorých večerných hodinách. Aj pri našom stole sa raz usmialo
šťastie, ale cenu získal Bratislavčan. V tento večer ma veľmi prekvapilo, že naši spolustolovníci
z Bratislavy si pamätali, že FS Rozvadžan na rovnakom mieste vystupoval pred pár rokmi.


Po veľmi príjemnom večeri strávenom s dobrou hudbou a tancom sme Bratislavu, plní prekrásnych dojmov, opustili.


Naši folkloristi, za reprezentovanie našej obce vám ďakujeme!
Zuzana Jančová

To, ako tento večer vyzeral, si môžete pozrieť aj na našom facebookovom profile.

Pridal: | Publikoval na: 14 januára, 2024

Praha žila folklórom

Praha patrí k obľúbeným miestam niekoľkých folkloristov a aj z toho dôvodu sme si ju aj tento rok vybrali za cieľovú destináciu nášho zahraničného festivalu. Náš pobyt v hlavnom meste Česka sa začal vo štvrtok 24.08. a končil v nedeľu 27.08.2023.

Festival pripadol na sobotu. Pred odchodom z hotela sme stihli aj generálku. Priestranstvo pred ním nám poslúžilo ako dočasné javisko a oblečené kroje dotvorili atmosféru, vďaka čomu sme ani o divákov nemali núdzu. Po nej sme sa presunuli do električky a naše kroky mierili na Staroměstské náměstí.

Tento rok nám počasie prialo a vďaka tomu sa mohol konať aj sprievod zúčastnených folklórnych skupín zo Staroměstského náměstí. Mnoho turistov s obdivom sledovalo folklórne či tanečné skupiny z Bulharska, Grécka, Rumunska, Maďarska a Chorvátska ako prechádzajú po historickej časti mesta. Cieľom sprievodu bol Ovocný trh, kde sa na pripravenom pódiu predstavilo 11 skupín. Novinkou festivalu bol živý prenos na platforme YouTube. Záznam si môžete pozrieť na našej Facebookovej stránke: Folklórny súbor ROZVADŽAN.

Po festivale sme sa presťahovali do známeho pivovaru U Fleků, kde sme si vychutnali ich skvelé jedlo a pivo a príjemne sa zabavili. Ako inak, naši muzikanti nám vyhrávali a my sme si s nimi veselo zaspievali. Cesta na hotel bola samozrejme doprevádzaná hudbou a spevom, inak tomu nebolo ani v električke. Bolo úžasné vidieť cestujúcich, ako sa im táto cesta páčila, hneď vyťahovali telefóny a s úsmevom si nás začali nahrávať.

V nedeľu po raňajkách prišiel čas na odchod domov. Na ten deň sme mali naplánovanú prehliadku hradu Karlštejn, ale kvôli neutíchajúcemu dažďu sme museli tento výlet zrušiť. Na nálade nám to však neubralo a vďaka našim muzikantom, ako je na Rozvadžan zvykom, sme sa so spevom vrátili do Stankoviec.

Pridal: | Publikoval na: 14 januára, 2024

Spomienka pri soche sv. Jána Nepomuckého

Dňa 11. augusta 2023 sa vďaka snahe niekoľkých nadšencov uskutočnilo spomienkové stretnutie pri soche sv. Jána Nepomuckého, ktorá má 270 rokov a je najstaršou dochovanou nadzemnou pamiatkou v našej obci.

Písali sme o nej v poslednom Hlase – Naše stankovské výročia. Pozvanie prijal a napokon prišiel aj pán farár Juraj Sedláček, ktorý dal tomuto stretnutiu duchovný rozmer. Slovom o histórii sochy prispel Slavo Tomík a jeho vety predniesol prítomným Ján Dohňanský. K slávnostnej atmosfére prispel aj FS Rozvadžan a zaspieval piesne: „Ó, Mária, pozri na mňa”, „Som len pútnik na zemi” a „Keď život dušu sužuje”.
Socha by mala by“ v dohľadnom čase renovovaná a umiestnená späť v záhrade rodiny Minárikovej. V súčasnej dobe sa identifikuje donátor, teda sponzor tejto sochy zo zemianskej rodiny Raymanus. Jeden z členov tohto rodu bol zaťom rodiny Ruttkay, ktorej vtedy patrilo panstvo v majeri na druhej strane potoka v Rozvadzoch.
Pamiatkou na tento rod je aj budova súčasného zdravotného strediska a časť areálu OPS. Jediným mínusom tejto celkom vydarenej akcie bolo snáď len to, že sa jej zúčastnilo málo obyvateľov Stankoviec.

Pavol Múdry


Pridal: | Publikoval na: 14 januára, 2024

Stankovské zvony 2023

Zvonica patrí hlavne na dedine k jej typickému koloritu. Zvony v nej sú ľudskými spoločníkmi po celý život. Svojím hlaholom ohlasujú úseky ľudskej existencie od kolísky až po hrob. Hlas zvonu zvolával k modlitbe, varoval pred nebezpečenstvom, oznamoval čas… Rozozvučať zvon v tom správnom čase je hotové umenie. Hlahol zvonov v jednotlivých častiach našej obce postupom času utíchol a dnes nám pre všetkých zvonia zvony kostolné.

Pocta zvoničke v Sedličnej. Slávnostný sprievod prvýkrát kráčal od zvoničky v časti obce Malé Stankovce, o rok neskôr od zvoničky v Rozvadzoch vlani sa dostala pocta zvonici vo Veľkých Stankovciach a 12. augusta tohto roku zvonici v časti obce Sedličná. Jej hlas po rokoch opäť zahlaholil a pozýval k oslave. V jej blízkosti sa zhromaždili účinkujúci na Stankovských zvonoch, krojovaní i nekrojovaní občania, i zvedaví okoloidúci. Každý si našiel niečo pod zub, pohár vody alebo aj niečo na potuženie.

Sedličania sa zhostili tejto malej oslavy veľkoryso. Ochotné gazdinky upiekli a priniesli sladké koláčiky, slané pečivko, k tomu i fľašenku ako sa patrí, a v tom teple išla na dračku aj obyčajná kyselka. Krojovaný sprievod sa vybral popri hlaholiacej zvonici okolo Parku Jána Lipského, časťou ulice Malé Stankovce ku Spoločenskému domu, kde sa konala slávnosť. Cestou si mohli účastníci prezrieť tradičné výšivky, ktoré zdobili brány domov a pri ďalších dvoch malých zastaveniach ich opä“ čakalo malé prekvapenie vo forme občerstvenia.


Slovenská pohostinnosť sa nezaprela ani v Sedličnej a prispela k neformálnej a pritom slávnostnej atmosfére dňa. Dôkazom toho boli aj slová uznania a vďaky samotných účinkujúcich za srdečnosť, ktorej sa im dostalo.


Veľké ďakujem patrí všetkým gazdinkám, gazdom i zvonárom za ochotu a dôstojnú reprezentáciu svojho rodiska či bydliska.
S úprimnou vďakou všetkým!
Eva Beňovičová

Tu si môžete pozrieť záznam z festivalu Stankovské zvony 2023

Pridal: | Publikoval na: 14 januára, 2024

Za tradíciami do Súče

Nie do Súče, ale do Dolnej Súče. Také bolo upresnenie miesta konania Regionálnej postupovej súťaže a prehliadok folklórnych skupín „Vidiečanova Habovka” a „Nositelia tradícií”, ktoré na sobotu 15. 4. 2023 zorganizovalo Trenčianske osvetové stredisko v spolupráci s obcou Dolná Súča.

Na sledovanie folkloristov, medzi ktorými nechýbal ani FS Rozvadžan, bola prizvaná aj kamarátka Hana z Hornej Súče. Našli sme si miesto v celkom veľkom, ale pomerne prázdnom hľadisku, čo sa týka ľudí, ktorí neboli odetí v krojoch. A to som si myslela, že Dolno a Hornosúčania zaplnia sálu. Možno ich odradilo počasie, pre ktoré sa im nechcelo vyťahovať dáždniky.
Všetkých prítomných v sále kultúrneho domu privítala a celým programom sprevádzala moderátorka Jarmila Kohútová. Keďže išlo o súťaž, nesmela tam chýbať porota. Členovia poroty boli porotcami aj v známej televíznej relácii Zem spieva – Samuel Smetana, Barbora Morongová, Alžbeta Lukáčová, Lenka Šútorová Konečná.

V časti súťaže „Vidiečanova Habovka” sa v 3 – 5 minútových vystúpeniach predstavili sólisti, duá, ženské a mužské folklórne skupiny a hudobné skupiny. Naše duo Helena Gabrišová a Janka Bočáková zaspievali dve piesne z nášho chotára a muzikanti z Rozvadžanu predviedli piesne, ktoré sa hrávali na muzikách. Celá ženská osádka našich folkloristov zaspievala žartovné piesne a mužská časť Rozvadžanu vo svojom bloku predviedla mládenecké pesničky. Okrem našich sa tejto regionálnej súáaže zúčastnili aj folkloristi z Kubrej, Soblahova, Trenčína, Trenčianskej Teplej, Brezovej pod Bradlom, Nového Mesta nad Váhom.

V druhej časti súťaže „Nositelia tradícii” sa vo svojich asi 15 minútových blokoch prestavili okrem Rozvadžanu aj folklórne skupiny z Trenčianskej Teplej, Pobedimu a Soblahova.

Program bol bohatý, čas však neúprosne pokročil a súťaž sa po krásnych predstaveniach skončila. Za každý výkon si účinkujúci vyslúžili parádny potlesk. Vyhodnotenie nastalo asi po hodine, keď sa sála kultúrneho domu opäť zaplnila. To však už stáli na javisku iba moderátorka a všetci členovia poroty. V rukách držali diplomy, ktoré odovzdávali výhercom v jednotlivých kategóriách. Keďže išlo o postupovú regionálnu súťaž, v každej kategórii porotcovia odovzdali aj umiestnenie s postupom do krajského kola.

Duo Helenka s Jankou získali bronzové umiestnenie, ľudová hudba Rozvadžanu a ženská časť našich folkloristov sa umiestnili na druhých miestach a získali tak diplomy s nápisom strieborné, a mužská časť našich folkloristov získala za svoj výkon diplom s nápisom zlaté. Prvé miesto s postupom do krajského kola si ako nositelia tradícií za svoj výkon vyslúžili všetci členovia FS Rozvadžan s pásmom „Na muzike v Rozvadzoch”.
Blahoželám vám, naši folkloristi, výborne našu obec reprezentujete. Len tak ďalej!
Zuzana Jančová

Pridal: | Publikoval na: 14 januára, 2024

Jubilant v Rozvadžane

Myslím, že Vám nemusím predstavovať Ferka Letka. Bol jedným zo zakladajúcich členov FS Rozvadžan. Donedávna sa aktívne zapájal do činnosti súboru, kde spieval a aj tancoval. Aktuálne však patrí k zaslúžilým členom a vždy medzi nás veľmi rád zavíta. Jeho prítomnosť teší aj nás a stále sa máme od neho čo učiť. 26.04. oslávil krásne jubileum – 90 rokov. A my sme mu s radosťou boli zagratulovať. Keď Ferko uvidel, ako prichádzajú muži v krojoch s piesňou „Keď som ja bol mládenečko“, na jeho tvári bolo vidieť, že sa prekvapenie podarilo. S radosťou sa hneď pridal k piesni. Nielen on mal slzičky na krajíčku. Po gratuláciách bolo cťou, zase nám, ženám, že sme si s ním každá mohla zatancovať. Folklorista sa v ňom nezaprie, utekal si obliecť kabaňu a klobúk, aby sa mohol s nami odfotiť. Nielen ja, ale každý z nás si všimol, že v momente, ako si obliekol kroj sa rozžiaril ešte viac a hneď menoval aj jeho obľúbené piesne, ktoré si chcel zaspievať.  S Ľubošom po boku si zaspievali niekoľko piesní. Všetci sme od neho odchádzali s úsmevom na tvári a krásnym pocitom na srdci, ako sme ho dokázali potešiť. To, ako sa nám prekvapenie podarilo si môžete pozrieť aj na našej Facebookovej stránke: Folklórny súbor ROZVAĎZAN.

Milý Ferko, v mene celého folklórneho súboru Vám ešte raz želáme všetko najlepšie k narodeninám, hlavne, aby Vám zdravíčko stále tak dobre slúžilo a neopúšťala Vás dobrá nálada. Ďakujeme za Váš cenný prínos vo folklóre, nejednu pieseň, ktorú ste nás naučili, za Vaše cenné spomienky, pripomienky a Váš talent, o ktorý ste sa s nami podelili.

Pridal: | Publikoval na: 11 októbra, 2023

Dni obce 2023

26. augusta 2023 sa v areáli Hasičskej zbrojnice v Trenčianskych Stankovciach konali Dni obce. Vystúpili najmladšie dievčatká s bábikami a pásmom uspávaniek, potom zazneli sólové spevy starších dievčat, ktoré zaspievali ľúbostné piesne.V sólovom speve sa predviedol i Martinko, spieval i zatancoval vojenské piesne od Trenčína. Na záver zahrali heligónkari Matej a Miško pásmo ľudových piesní z nášho okolia.

Pridal: | Publikoval na: 11 októbra, 2023

Stankovské zvony 2023 s DFS Lampášik

12. augusta 2023 sa konal 4. ročník Stankovského folklórneho festivalu Stankovské zvony. V  programe vystúpili najmenšie deti s bábikami, s pásmom uspávaniek. Potom sa predstavili chlapci, ktorí sa zahrali na vojakov- tak, ako kedysi. Krojovaná skupina starších dievčat zaspievala niekoľko piesní , prekáračiek a zatancovali krátky tanček. V závere vystúpili 2 najstarší chlapci – heligónkari so známymi ľudovými piesňami z nášho regiónu.

Pridal: | Publikoval na: 11 októbra, 2023

Trenčianske folklórne slávnosti

V dňoch 2.,3. a 4. júna 2023, sa konali v Mníchovej Lehote Trenčianske folklórne slávnosti, na ktorých sa zúčastnili i deti z Lampášika. Vystupovali v sobotu, 3. júna 2023 s pásmom Konope. V krásnom slnečnom počasí sa im darilo a patril im zaslúžený potlesk divákov.