Archives

Prehliadate podľa autora

 
Pridal: | Publikoval na: 24 februára, 2023

Vianočný orloj

Rozvadzská zvonica – nemôžeme ju využiť aj na niečo iné, ako na to, na čo bola postavená ? Niekedy však príde nápad, že čo keby sme s ňou niečo… ? Nápad strelíš len tak odboku, povieš to niektorým kamarátom a čakáš na ich reakcie. A tie aj prídu. Od tých dobrých a povzbudivých, cez tie neutrálne a zhovievavé, až po tie škodoradostné.

Živý orloj? Na zvonici? Čože je to zas za nápad? Komu je toto treba? No koho už len toto zaujíma! Samozrejme, že určité pochybnosti prídu, ale keď to tak reálne zrátam, tak čo sa môže pokaziť? Počasie? Tak to určite, ale ako vieme ovplyvniť počasie? Že neprídu ľudia? Tak si to spravíme len pre seba a našich známych. Že nám ostane víno? To sa nám síce ešte nestalo, ale aj s tým si predsa vieme poradiť. Vianočný program máme predsa pripravený a odskúšaný, tak čoho sa máme báť.
Keď prvýkrát vojdem do zvonice a pozerám, ako jednoducho a dômyselne je vyriešené uchytenie zvona, tak potichu vzdávam úctu starým majstrom pred ich fortieľom. V tú chvíľu mi je jasné, že ma už nič nemôže odradiť a pokus o prvý živý orloj na Slovensku spoločne s ostatnými dotiahneme do úspešného konca.

Takže zorganizujeme „kasting” na apoštolov, vyberieme hudbu a dáme niekoľko tréningov. Dáme dohromady atribúty pre apoštolov, doladíme scenár, zorganizujeme generálku, zoženieme javisko, osvetlenie, ozvučenie, stany, lavice, stoly, občerstvenie, kameramana, redaktorov, oznam do rozhlasu a môžeme začať. Vianočný program, v ktorom spoločne účinkovali FS Rozvadžan a DFS Lampášik, sa už tradične vydaril, a tak všetci už len s napätím čakali, čo to bude za orloj. A dočkali sa. Moderátorka v krátkosti poskytla informácie o všetkých dvanástich apoštoloch a o tom ako ich rozoznáme.
Potom sa už na javisku objavila smrtka s kosou a začala zvoniť na zvonci. Po jej zazvonení sme zhasli osvetlenie javiska a osvetlené zostali len okná zvonice. Začala hrať príjemná zvonkohra a v oknách zvonice sa postupne ukazovali a poklonili všetci dvanásti apoštoli. Záver programu bol veľmi romantický, lebo keď náš rodák-kňaz Juraj Sedláček dával všetkým prítomným krátke požehnania, tak sa z oblohy začali chumeliť snehové vločky, a tak dotvárali nefalšovanú vianočnú atmosféru tohto stretnutia.


Bolo veľmi príjemné zažiť takúto spoločnú a spontánnu radosť medzi našimi spoluobčanmi.
Dúfajme, že aj v budúcnosti budeme mať takúto možnosť a spoločne prežijeme takéto chvíle. Na záver sa chcem poďakovaľ všetkým tým, ktorí sa na tomto vydarenom podujatí podieľali, obetovali svoj voľný čas a aj financie na to, aby sme spoločne zažili čaro vianočnej pohody a spolupatričnosti.


A čo zvonica? Stále stojí na svojom mieste, je už čiastočne opravená, ale pamätá si aj na časy, keď bola ošarpaná. Pamätá si aj na časy, keď jej nejakí dobráci poškodili sošky anjelov. Nemali by sme ľahostajne chodiť okolo vecí, ktoré len evidujeme, že sú. Niekedy ani nevieme, čo nám naši predkovia zanechali.
Niekedy však príde nápad, že čo keby sme s ňou niečo…?
Vendelín Sedláček

Pridal: | Publikoval na: 24 februára, 2023

Posvieťme si s Lampášikom…

Mnohí tomu neverili, ale je to tak. V tomto roku Detský folklórny súbor Lampášik vstupuje do 5. roka svojho pôsobenia v zachovávaní a obnove tradícií a zvykov našich predkov. Začali sme v októbri 2018, keď sa tohto náročného zámeru zhostili tri ženy z FS Rozvadžan – Anežka, Zuzka a Terka.

Počiatočná eufória, veľký počet záujemcov, nedostatok tréningových priestorov… Všetko sme prekonali a naše ciele sa premenili na skutočnosť, ktorú práve teraz zažívame. Veľké gestá a nadšenie ustúpili pravidelnosti v nácvikoch – a s tým, samozrejme, i v znížení počtov detí. Nie každý má v rodine zázemie, ktoré ho v tomto smere podporuje. Nie každé dieťa zvládne pravidelne sa zúčastňovať na nácvikoch, disciplínu, rešpektovanie pokynov, tímovú prácu. A tak nás ostalo iba toľko, koľko má naozajstný záujem a vzťah k folklóru. V súčasnosti sa nácvikov zúčastňuje 23 detí vo veku 6-12 rokov. Samozrejme – bez podpory rodičov by sa to nedalo zvládnuť a nemalo by to požadovaný efekt. Oni svoj voľný čas dokázali venovať privádzaniu detí na nácviky, cestovaniu s nimi na vystúpenia, zabezpečeniu krojov….
Je toho ešte oveľa viac. Len oni vedia, ako si museli usporiadať svoj deň, čo všetko obetovať, aby to zvládli. Takže veľké: ĎAKUJEME!
O mnohých vystúpeniach a úspechoch mladých folkloristov z Lampášika z predchádzajúceho obdobia sa už písalo na stránkach novín. Teraz uvediem niekoľko štatistických údajov za uplynulý rok.
V roku 2022 sme uskutočnili:

  • pravidelné nácviky + generálne skúšky pred vystúpeniami a prehliadkami – 46 krát
  • regionálna prehliadka DFS – D. Súča – 1 krát
  • Trenčianske folkl. slávnosti Mn. Lehota – 1 krát
  • spoločenské podujatia v našej obci – 5 krát
  • (stavanie mája, vystúpenie pre mamičky, úcta k starším, Vianočný koncert…)
  • festivaly, slávnosti v okolí – 3 krát (Čerešňové slávnosti na Bodovke, folkl. festival Stankovské zvony, vianočné popoludnie – Orloj)
  • vystúpenia v Trenčíne – koledovanie – 2 krát (Záhradné centrum, Detské mestečko)
  • sviatočné koledovanie v kostoloch – 2 krát (v ECAV, v KPMPK v našej obci)
  • 3 dňové sústredenie detí na Lubine.

Myslím si, že je to super prezentácia schopností detí. Ďakujeme menším i väčším folkloristom v Lampášiku!!! Sme hrdí na to, čo v tak krátkom čase – napriek mnohým zdravotným problémom a obmedzeniam – dokázali. Veľmi si želám, aby to pokračovalo takto i v budúcnosti.
V závere treba poďakovať i za poskytnutie priestorov na nácviky. Ochotne nám pomohol pán starosta Martin Markech. V súčasnosti máme k dispozícii 2 tréningové miestnosti v budove Obecného úradu Trenč. Stankovce.
Do budúcnosti si prajem – a vám všetkým tiež – dobré zdravie, veľa trpezlivosti a síl, vzájomnú úctu človeka k človeku, empatiu a toleranciu. Samozrejme, lásku a porozumenie v rodinách!
Terézia Kadáková
P. S. Ak by niekto chcel viac vidieď a počuť o činnosti, videá o Lampášiku sú aj na Youtube.com.

Pridal: | Publikoval na: 4 februára, 2023

Rok 2020 s DFS Lampášik

V novom roku 2020 sa v skupine starších detí začalo s nácvikom jednoduchých párových tancov.  Snaženie vedúcich súboru počas tréningov smerovalo k dobrej prezentácii pred verejnosťou počas 2. ročníka folklórneho festivalu Stankovské zvony. 

Vo februári, v období Fašiangov sa deti zúčastnili Fašiangového sprievodu i veselice v centre našej obce.

I pred VČS FS Rozvadžan vystúpila časť detí s krátkym pásmom spevov a tancov. Deti ukázali,  že im folklór prirástol k srdiečku.

V letnom období  sa DFS Lampášik zúčastní i vystúpení na rôznych folklórnych podujatiach a festivaloch aj mimo našej obce.

O záujme detí  o folklórne tréningy svedčí i spätná väzba zo strany rodičov, ktorá je kladná. Deti doma rozprávajú o priebehu nácvikov, tešia sa na nasledujúce stretnutia, vystúpenia. Rady sa obliekajú do krojov a krojových šiat, snažia sa chodiť pravidelne  a načas na nácviky, za čo patrí veľká vďaka najmä rodičom, ktorí sú ochotní a veľmi ústretoví pomôcť. 

V závere iba toľko: držme si palce, aby  detské nadšenie a záujem vydržal čo najdlhšie, aby rodičia detí mali dostatok trpezlivosti  a ochoty pri sprievode detí, aby sa nám darilo v zdraví a vzájomnej tolerancii udržať detský folklór v našej obci čo najdlhšie. Veď je to dedičstvo našich otcov a materí, ktoré nám závidí celý svet! 

                                   Mgr. Terézia  Kadáková

Pridal: | Publikoval na: 4 februára, 2023

Rok 2019 s DFS Lampášik

Prvé, tematicky zamerané pásmo malo názov Máje.

Deťom sme sa snažili priblížiť ako to bolo v minulosti pri stavaní májových stromov – symbolov príchodu jari.  Páčili sa im takéto zvyky a s nacvičeným pásmom sa prezentovali na Regionálnej prehliadke folklórnych súborov ,, Zatancujme si“ v kine Hviezda v Trenčíne, 6. apríla 2019. Porota, zložená z odborníkov, veľmi kladne  vyzdvihla súhru mladších a starších detí, ich nadšenie a zanietenie, s ktorým na javisku prezentovali svoje schopnosti. Vtedy mali najmladšie deti 5 rokov a staršie 9 rokov. K úspechu prispelo i krojové oblečenie a rekvizity májových stromov ozdobených stuhami. 

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-1-300x195.png
Regionálna prehliadka DFS v kine Hviezda Trenčín- 6. apríl 2019

Pretože detí pribúdalo a klubovňa bola pre nácviky nedostačujúca, poskytol nám priestory na  skúšky pán Peter Letko, vedúci Spoločenského domu v našej obci.  

Vo februári 2019 sa  detský súbor začal nazývať Detský folklórny súbor Lampášik.  

11. mája 2019 sa súbor predstavil na okresných oslavách Dňa matiek  ,, Míľa pre mamu “ v amfiteátri na Mierovom námestí v Trenčíne.

11. máj 2019 – vystúpenie v Trenčíne Míľa pre mamu

 S pásmom Máje, rozšíreným o blahopriania, spevy a tance pre mamy, deti vystúpili i na domácom javisku v SD pri príležitosti osláv Dňa matiek. 

V jarnom období sa nám podarilo získať do súboru i hudobníkov – Michala  Červeňana , ( 12 r. ), heligonkára, Jána Petra ( 13 r. ), akordeonistu. Títo sprevádzali deti počas nácvikov i vystúpení.  Husľový sprievod veľmi dobrých sólových spevákov- 5 ročný Martin Kadák, 6 ročná Ema Markechová, nám poskytli Rastislav a Kvetka Kulichoví . 

1.júna spoločne s obyvateľmi obce a ostatnými zúčastnenými oslávili deti zo súboru svoj sviatok Deň detí vystúpením v areáli Hasičskej zbrojnice.

S príchadzajúcou jarou sme  s deťmi začali nácvik pásma Lúčne hry. Je to pásmo tradičných hier,  spevov, tancov a detských činnosti, ktoré sa deti v minulosti hrávali pri pasení husí a  kôz na lúkach. S pásmom sa zúčastnili i  1. ročníka folklórneho festivalu ,,Stankovské zvony“, ktorý organizoval FS Rozvadžan.

Stankovský festival folklóru  Stankovské zvony – 15. jún 2019
     Pásmo Lúčne hry detí

Koncom júna 2019 sme sa s deťmi stretli v klubovni a spoločne sme sa hrali, spievali, súťažili…

V období od X. 2018 – VI. 2019 navštevovalo DFS Lampášik 22 detí vo veku 5 – 9 rokov,  z toho bolo 10 detí v predškolskom veku, 12 detí v školskom veku.

 Zoznam detí : 

Adamčík Tobias, Kováčiková Hana, Markechová Ema, Melišová Natália, Punová Nina, Ratkovská Liliana, Ratkovská Sofia, Meravá Nataša, Meravý Eduard, Mináriková Andrea, Kmeťová Sára, Kurtišová Ema, Kulichová Kvetoslava, Kulich Tomáš, Kadák Matej, Kadák Martin, Orechovský Oliver, Chudý Tobias, Chudý Marek, Seemannová Sofia, Liptáková Vanesa, Betáková Tamara = spev, tanec

Michal Červeňan – heligonka, Ján Peter – akordeón

Deti trénovali pod vedením Terézie Kadákovej, Anežky Letkovej, Zuzany Červeňanovej.

V druhom roku činnosti DFS Lampášik sa počet detí rozrástol  na 37. Bolo potrebné rozdeliť súbor na 2 skupiny – mladšie a staršie deti. Prechodne nám poskytli druhú tréningovú miestnosť členovia Jednoty dôchodcov v našej obci. Po vzájomnej dohode a ústretovosti pána starostu JUDr. Martina Markecha sme na nácviky neskôr získali inú miestnosť v OCú

V októbri až v decembri 2019 sa deti pripravovali na blížiace sa Vianoce.  Cvičili vianočné vinše, koledy, piesne s hudobným sprievodom hudobníkov. Najskôr sa predstavili v Domove sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom. Mnohým starkým vypadla slza z očí pri detskom vystúpení.  V polovici decembra, s vianočným pásmom potešili i zúčastnených divákov na Vianočnom koncerte v SD v našej obci. Obdiv a uznanie veriacich im prinieslo vystúpenie v Evanjelickom chráme v časti obce Malé Stankovce. Za všetkých sa im poďakovala i pani farárka, Mgr. Jarmila Petrulová. 

Vyvrcholením snaženia detí bolo  vianočné popoludnie s pásmom zvykov, kolied, vinšov , obyčají  v Katolíckom kostole v našej obci. Tu sa predstavili v spoločnom pásme s dospelými z  FS Rozvadžan. Deti sa predviedli naozaj veľmi dobre a sólové spevy si zaslúžili obdiv všetkých zúčastnených.

Vianočné pásmo spoločne s dospelými FS Rozvadžan – 25. december 2019

 

Po skončení  sa deti stretli v klube FS Rozvadžan so správcom farnosti, Mgr. Viliamom Chrastinom  a s dospelými folkloristami na spoločnom posedení s drobným pohostením. 

Mgr. T. Kadáková

Pridal: | Publikoval na: 4 februára, 2023

Ponuka vystúpení

Počas pôsobenia DFS Lampášik deti nacvičili a odprezentovali na verejnosti tieto pásma:

Letečko, Leto

Stavanie mája

Jarné hry a piesne s názvom Na pažiti

Pre mamičky

Tance a hry detí s názvom Konopa

Vianočné koledy a vinše

Okrem toho – voľné párové tance- lašung, čardáš, sellácka, židovka…

                spevy žartovných piesní v sólovom  i skupinovom prevedení

Pridal: | Publikoval na: 4 februára, 2023

December 2022 s DFS Lampášik

Záhradné centrum ALBI v Trenčíne naplnili návštevníci i zákazníci pripravujúci sa na príchod Vianoc. 5. decembra 2022, podvečer,  do prekrásne vysvieteného areálu spolu s Mikulášom prišli i naši malí i väčší koledníci z DFS Lampášik. Zahrali, zaspievali, koledovali a prítomní návštevníci boli očarení ich prejavom. Veľmi srdečne deťom poďakovali i majitelia záhradného centra a odmenili ich pekným darčekom.

Podarilo sa! Sme spokojní…

To tu ešte nebolo…

V Trenčianskych Stankovciach bol živý orloj!

Toto prekrásne podujatie v predvianočnom čase sa uskutočnilo 11. decembra 2022 v popoludňajších hodinách pred zvonicou v časti obce Rozvadze.  Koledovanie a vinše detí z Lampášika boli spojené s tradičnými zvykmi v podaní členov FS Rozvadžan, ktoré sa v minulosti počas Vianoc v našej obci uskutočňovali. No a potom sa  už v okienkach zvonice objavovali ,,apoštoli,, v podaní mužov i folkloristov z našej obce.

Čas vianočný bol v tomto roku popretkávaný koledovaním detí z DFS Lampášik nielen v našej obci.

14. decembra 2022 vystúpili v Detskom mestečku Zlatovce, kde  svojimi koledami, spevom a vinšami popriali všetkým prítomný dospelým i deťom krásne prežitie nastávajúcich dní v očakávaní príchodu Ježiška.

18. decembra 2022 o 10.00 hod. deti prišli s koledovaním do evanjelického kostola v našej obci. Pani farárka, Mgr. Jarmila Petrulová, ich veľmi srdečne privítala a popriala všetkým prítomným v kostole na bohoslužbách príjemný zážitok. A že sa deti naozaj snažili, o tom svedčil i potlesk po skončení ich vystúpenia.

Bolo to krásne! Ďakujeme za pozvanie.

V ten istý deň, popoludní, v Spoločenskom dome v Trenčianskych Stankovciach sa konal Vianočný koncert. Okrem pozvaných hostí sa na koncerte predstavili i deti z Lampášika. Divákom sa vystúpenie páčilo. V závere podujatia si spoločne s ostatnými účinkujúcimi zaspievali vianočnú Tichú noc.

Vianočný čas sa pomaly napĺňal, sviatočná nálada napĺňala srdcia i mysle ľudí. V 1. sviatok vianočný, 25. decembra 2022, sa v katolíckom kostole zišlo veľa ľudí, ktorí si prišli vypočuť vianočné pásmo o zvykoch a obyčajoch minulosti. FS Rozvadžan a DFS Lampášik predviedli krásne spevy, koledy a vinše. Tradície, ako sa kedysi v našej obci dodržiavali a v podaní folkloristov – dospelých i detí ožili i v tomto krásnom stánku. Mnohí z divákov si domov odniesli nezabudnuteľné chvíle v spoločnosti folkloristov. A týmto zas chvála za to, že tieto zvyky udržiavajú a interpretujú ich pred verejnosťou.

Mgr. T. Kadáková

Pridal: | Publikoval na: 4 februára, 2023

Jeseň 2022 s DFS Lampášik

    17.septembra 2022 sa časť detí zúčastnila na Vidieckych hrách vo Veľkých Bierovciach. So sprievodom harmonikára M. Červeňana vystúpili s pásmom piesní a tancov s názvom Konopa. Napriek veľmi chladnému počasiu sa všetci veľmi dobre prezentovali a zožali zaslúžený potlesk.

19. októbra 2022 prišli deti zo súboru pozdraviť starších občanov našej obce na ich posedení v rámci Mesiaca úcty k starším. Zaspievali  veselé a žartovné piesne z nášho okolia. Potešili všetkých starkých, ktorí prejavili svoju radosť nadšeným potleskom. A po vystúpení čakalo deti príjemné občerstvenie.

Veď sme si to zaslúžili…

Mgr. T. Kadáková

Pridal: | Publikoval na: 11 januára, 2023

Vianočný zázrak

Počuli ste už o tomto projekte? Nie? V krátkosti Vám ho predstavím. Na stránke www.vianocnyzazrak.sk sa plnia sny seniorom v domovoch sociálnych služieb. Je to niečo podobné, ako projekt „koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, ale rozdiel je v tom, že tu sú uvedené konkrétne priania daného seniora. Nemajú však žiadne finančné obmedzenia, môžu si zažiadať naozaj čokoľvek, po čom túžia. Najväčšiu skupinu však tvoria jednoduché darčeky ako kozmetika, sladkosti, krížovky, knihy, oblečenie či predplatné novín alebo časopisov. Projekt vznikol v roku 2017, kedy sa podarilo splniť 650 prianí seniorom z 32 zariadení sociálnych služieb na celom Slovensku. V roku 2020 sa podarilo potešiť skoro 6000 seniorov a tento rok sa splnilo až 7 095 prianí.

V minulosti som sa zapájala s kolegami v práci. No tento rok myšlienka potešiť seniorov chytila za srdce aj niektorých členov FS Rozvadžan. Rozhodli sme sa zapojiť a spoločne sa nám podarilo potešiť 10 seniorov. Jednalo sa o päť seniorov z Trenčianskej Turnej, dvoch z Čadce, dvoch z Adamovských Kochanoviec a jedného z Chynorian. Do balíčkov sme samozrejme pribalili aj obe CD FS Rozvadžan a deti z DFS Lampášik nakreslili pohľadnice.  Do Trenčianskej Turnej som balíčky zaniesla osobne a bolo krásne vidieť radosť a vďačnosť pani riaditeľky. Už sa tešíme, keď budeme môcť prísť potešiť aj seniorov osobne hudbou a spevom.

Činnosť vianočného zázraku sa však Vianocami nekončí. Na webstránke zostalo 1 293 prianí, ktoré sa nepodarilo splniť v predvianočnom období. Nachádza sa v nich aj množstvo skromných želaní, ktoré nie sú finančne náročné a obdarovaných seniorov potešia aj po sviatkoch. Na facebookovej stránke sú postupne zverejňované fotografie z odovzdávania darčekov. Čo môže potešiť viac, ako radosť v ich očiach?

Pridal: | Publikoval na: 1 novembra, 2022

S našimi folkloristami v Prahe

Prišiel máj a s ním mi moja sestra Lenka, členka Folklórneho súboru Rozvadžan, preposlala informácie ohľadom plánovaného folklórneho festivalu v Prahe, v prekrásnej stovežatej. Ako nečlenka súboru sa tam s nimi asi nedostanem, myslela som si. Nesmelá otázka Vendelínovi Sedláčkovi, vedúcemu folklórneho súboru a jeho kladná odpoveď ma však presviedčali o opaku.

Medzinárodný folklórny festival v Prahe zastrešovala agentúra Blue diamond events, ktorej sa naši folkloristi prihlásili a agentúra im potvrdila účasť.

Všetky maličkosti, ktorých vôbec nebolo málo, týkajúce sa samotného festivalu pre členov aj nečlenov súboru riešila a vždy vyriešila Zuzka Bučková, za čo jej patrí obrovská vďaka. Šofér autobusu Ľubomír Letko zo spoločnosti Lettrans nás postupne v obci nakladal a celá posádka autobusu sa vydala na cestu na západ.

Tak sme míňali české mestečká, ubiehali kilometre. Netrvalo dlho, tichú vravu autobusom preťala harmonika Ľuboša Šišovského, nasledovala pesnička za pesničkou a do Prahy sme dorazili, ako inak … spievajúc.

Ubytovaní na 13. poschodí hotela Krystal sme postupne zapĺňali svoje izby. Deň bol v pomerne veľkej časti ešte pred nami, sedieť v hotelovej izbe sa asi nikomu nechcelo a mesto má lákavé zákutia, ktoré treba preskúmať. Neďaleká vodná nádrž Džbán bola navštívená jednou skupinou, historická časť mesta druhou skupinkou a my sme sa vybrali do prírodnej pamiatky, Obora Hvězda a návštevu blízkeho miesta,
ktoré svedčilo o bitke v roku 1620, Bílá hora.


Po večeri, ku ktorej sa dostali všetci načas, si folkloristi načasovali skúšku programu, s ktorým mali na festivale vystupovať. Priestranstvo na širokom chodníku bokom od vchodu do hotela bolo tým správnym miestom na tréning. S prvými tónmi hudobných nástrojov, s prvým spevom, s prvými tanečnými krokmi účinkujúcich sa začali otvárať aj niektoré okná okolitých bytov. Zvedavejší hoteloví hostia prišli do hľadiska, na cestu, priamo pred účinkujúcich. Skúška programu dopadla na výbornú, čo potvrdil aj potlesk od okolo sledujúcich divákov a bleskov na oblohe. Začínajúci dážď nás vyhnal späť do izieb.

Sivá ranná sobotná obloha neveštila nič dobré. Po raňajkách sa niektorí odvážlivci vybrali prezrieť zákutia veľkomesta do starého mesta a my sme si zvolili návštevu záhrad zámku Trója a botanickej záhrady. Dážď, ktorý nás sprevádzal, čeril vzniknuté kaluže. Záhrady boli krásne, čaro nestratili ani s prehliadkou pod dáždnikmi.


Letný medzinárodný folklórny festival takéto počasie určite nepredpokladal. Festival mal začať od 15.30 hod. sprievodom súborov na Staroměstskom náměstí a od 17.30 hod. samotným festivalom na Náměstí Míru. Kvôli neutíchajúcemu dažu bola nakoniec realizovaná len festivalová časť umiestnená na námestí. Svojimi vystúpeniami sa predstavilo 12 folklórnych súborov zo 7 krajín Európy – Bulharska, Cypru, Chorvátska, Litvy, Poľska, Rumunska a Slovenska. Niekomu sa podarilo vypnúť dážď… Zmes hudby, tancov a kultúr prilákala pred pódium divákov, ktorí každé vystúpenie odmenili potleskom. Naši folkloristi vystúpili bez jedinej chybičky.

Cesta metrom do hotela bola dlhá a našich muzikantov nenechala chladne sedieť. Povyťahovali hudobné nástroje a vagón metra sa zmenil na malé javisko. Cestujúci sa usmievali, vyťahovali svoje mobily, natáčali ostošesť a niektorí dokonca aj spievali. S touto spevavou náladou sme dorazili do hotela a večeru si zaslúžili.

V rámci nedeľného predpoludnia sme mali naplánovaný výlet, hodinovú plavbu loďou po Vltave. Po jej ukončení sa časť našich folkloristov vybrala do známeho pražského pivovaru, U Fleků, kde strávili krásne popoludnie. Iní sa zase vybrali spoznávať ešte nespoznané.


Pondelkový odchod a zamračená obloha, ktorá spustila dážď, však nezabezpečili sklesnutú náladu v autobuse. O dobrú náladu sa s harmonikou staral Ľuboš a my sme takmer celou cestou domov spievali piesne, ktorých je našťastie neúrekom.

Zuzana Jančová

Pridal: | Publikoval na: 1 novembra, 2022

Stankovské zvony 2022

Už 3. ročník Stankovského festivalu folklóru sa konal 13. augusta 2022 v centre našej obce. Tentokrát folklórny sprievod vychádzal z Veľkých Stankoviec od Hasičskej zbrojnice. Napriek niektorým nedorozumeniam, ktoré nemuseli byť, sa v areáli stretli folkloristi z radov detí, strednej i staršej generácie.


O pohostenie sa postarali ženy z Veľkých Stankoviec, ktoré ochotne napiekli koláče, za čo im patrí veľká vďaka. Po vyspievaní množstva piesní v areáli Hasičskej zbrojnice sa rozozneli zvony na zvonici a krojovaný sprievod sa pohol obcou. Pri domoch našich občanov boli prezentované typické krojové oblečenia sviatočné i pracovné, rozličné okrasné veci – obrusy, vyšívané uteráky a pod. Cesta popri potoku bola vyzdobená briezkami a stuhami, nálada bola výborná, muzikanti hrali, speváci spievali a takto sa dostali k stanovisku na dolnom konci, kde ich už čakalo občerstvenie. Postupne sa presúvali k amfiteátru pri Malostankovskom cintoríne, kde už čakalo množstvo divákov zvedavých na to, čo im folklórne súbory predvedú.


Moderátorka, Jarka Kohútová, privítala a predstavila prichádzajúce folklórne skupiny. Po príhovoroch predstaviteľov obce, cirkví, samosprávneho kraja a ďalších hostí sa to celé začalo. Zazneli zvony na kostole, členovia FS Rozvadžan zaspievali krásnu pieseň – Tie stankovské zvony a festival bol slávnostne otvorený.

V programe vystúpilo viac ako 260 folkloristov. Z detských súborov ako prví vystúpili deti z domáceho DFS Lampášik, ďalej to bola Harmoniková akadémia zo Soblahova, Podžiaranček z Papradna. Z folklórnych súborov dospelých vystúpil mužský spevácky Chotár z Hornej Súče, Melenčár zo Soblahova, Večernica z Trenč. Turnej, Podžiaran z Papradna, Rozvadžan z Trenč. Stankoviec. Vzácnym hosťom bol folklórny spevácky súbor zo Šumiaca.


Bohatý a krásny program končil až vo večerných hodinách a nikomu sa veru nechcelo odchádzať. Všetci si mali čo povedať, rozumeli si, lebo spev a dobrá nálada spája srdcia i mysle účastníkov, nadväzuje priateľstvá, udržiava tradície a o to usporiadateľom festivalu išlo predovšetkým. A že našu obec Trenčianske Stankovce poznajú nielen v blízkych, ale i vzdialenejších kútoch Slovenska i v zahraničí aj prostredníctvom folklóru, za to treba poďakovať všetkým, ktorí túto záslužnú činnosť propagujú vo svojom voľnom čase. Folkloristom, organizátorom, sponzorom a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a realizácii 3. ročníka Stankovského festivalu folklóru treba vysloviť uznanie a i takouto formou im poďakovať. Pretože chránia a šíria to, čo nám zachovali naši múdri predkovia. Preto na záver: Dedičstvo otcov zachovaj nám, pane!


Mgr. Terézia Kadáková

Ďakujeme za festival

Aj keď na chvíľu stíchol hlas zvonov na kostole, melódia peknej piesne „Tie stankovské zvony prekrásne zvonia…”, ktorá zaznela na úvod festivalu, utkvela v pamäti prítomných divákov a mnohí si ju aj s nami zaspievali. Stankovský festival folklóru sa konal v spolupráci s Obcou Trenčianske Stankovce a spoločenskými organizáciami pod záštitou predsedu TSK.

Zorganizovať takéto podujatie vyžaduje veľa príprav a roboty, a hlavne ochotu mnohých ľudí, ktorí chcú pomôcť. V prvom rade patrí vďaka nášmu vedúcemu Vendelínovi Sedláčkovi za jeho snahu a veľkú iniciatívu, ktorú pre folklór robí.

Veľká vďaka patrí aj pánovi Dušanovi Pevnému, ktorý obohatil okolité priestory autentickými obrazmi, ktoré zachytili históriu a život našich dedín a ľudí, ktorí v nich žili, pracovali a mnohí žijú dodnes. Tu si viacerí občania našli a zaspomínali na svojich blízkych, na starých rodičov, rodičov, súrodencov a priateľov.

Skvelej moderátorke Jarke Kohútovej ďakujeme za pekné uvádzanie programov počas celého priebehu tejto akcie a tiež i prizvaným hosťom za príhovory.

Za pomoc a príhovor ďakujeme pánovi starostovi Martinovi Markechovi, ďakujeme pracovníkom prevádzky, hasičom, chovateľom, poľovníkom, všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhali, ľuďom zo Stankoviec, ktorí vyzdobili ulicu od Požiarnej zbrojnice po most nad Seleckým potokom. Stankovským ženám za ponúkané občerstvenie a koláče, kuchárom za výborné guláše.

Za príjemne strávené popoludnie patrí vďaka všetkým účinkujúcim deťom, Harmonikovej akadémii a všetkým folklórnym skupinám a súborom.

Veľmi nás teší, koľko ľudí má záujem o ľudové tradície, čo sa prejavilo veľkou účasťou prítomných a potleskom počas vystúpení. Našim cieľom bolo ľudí zabaviť peknými a úsmevnými piesňami, tancami a hovoreným slovom a myslíme si, že sa nám to podarilo.
V našich programoch sme načreli hlboko do studnice ľudových tradícií a dávnych zvykov a radi by sme ich preniesli do povedomia mladým ľuďom.

Pochvalu si zaslúžia aj naši stankovskí folkloristi, ktorí sa na vás tešia v ďalších vystúpeniach!

Daniela Biesiková