Úvod

FS Rozvadžan a DFS Lampášik

pripravili nový vianočný program a spoločne si vás dovoľujú pozvať na svoje vianočné vystúpenia, ktoré sa uskutočnia v dňoch :

15.12.2019 o 14:30 hod v SD Trenčianskych Stankovciach len DFS Lampášik,
22.12.2019 o 10:00 hod v evanjelickom kostole v Trenčianskych Stankovciach len DFS Lampášik,
22.12.2019 o 15:00 hod v Trenčíne na Mierovom námestí len FS Rozvadžan,
25.12.2019 o 16:00 hod v katolíckom kostole v Trenčianskych Stankovciach: Spoločné vystúpenie FS Rozvadžan a DFS Lampášik vo veľkom vianočnom programe „Prišli ku vám koledníci.“

Tešíme sa na vašu podporu a spoločné vytvorenie príjemnej vianočnej atmosféry.

FS ROZVADŽAN oznamuje všetkým záujemcom o folklór,

že  v školskom roku 2018/2019 začína svoju činnosť

Detský folklórny súbor

Žiaci alebo ich rodičia, ktorí majú záujem o užitočné trávenie voľného času vo folklórnom súbore, nech sa prihlásia na tanečných tréningoch FS Rozvadžan v telocvični ZŠ Jána Lipského každý piatok  o 19:00 hodine  alebo na javiskových skúškach v Spoločenskom dome každú nedeľu o 18:00 hodine.

Skúšky Detského folklórneho súboru sa začnú v mesiaci október 2018.

Zároveň si dovoľujeme pozvať aj dospelých záujemcov,

ktorí by mali záujem o folklórne dianie v našej obci

aby sa prišli pozrieť na naše skúšky, odskúšali si,

či ich zaujme folklór a prípadne rozšírili naše rady.

Kontakt :    tel.: 0904 897 568,  0905 604 975

Folklórny súbor ROZVADŽAN

si Vám dovoľuje oznámiť, že organizuje nábor nových členov do speváckej aj tanečnej zložky. Veľmi radi privítame medzi sebou záujemcov všetkých vekových kategórií, ktorí majú záujem naučiť sa niečo nové a prežiť príjemné chvíle v našom kolektíve. Naučíme Vás tancovať šimi polku, čardáš, lašung, sellácku a iné tance z oblasti Trenčína. Prihlásiť sa môžu osobne na tanečných tréningoch v telocvični ZŠ každú nedeľu od 19:00 do 20:00 hod. v Spoločenskom dome na javiskových skúškach. Budeme veľmi radi, ak nám svojím záujmom pomôžete zachovať tradície našich predkov a tak šíriť už dobré meno stankovského folklóru.

Odborné vedenie tanečných tréningov a skúšok budú zabezpečovať známi folkloristi Ing. Jozef Lehocký, Jarka Kohútová a tanečník z FS Družba Juraj Svatík z Trenčianskych Stankoviec.

Podrobnejšie informácie Vám poskytneme na tel. 0905 604 975

Výbor FS Rozvadžan

Javiskové skúšky: každá nedeľa od 17:00 hod v Spoločenskom dome