FS Rozvadžan

     Folklórny súbor ROZVADŽAN  z Trenčianskych Stankoviec patrí medzi folklórne skupiny, ktoré prezentujú autentický folklór z trenčianskeho regiónu. Oficiálne vznikol v auguste v roku 2011, priaznivci folklóru sa však z iniciatívy Ing. Vendelína Sedláčka začali stretávať na pravidelných nácvikoch už v roku 2010, kedy začal svoju činnosť prípravný výbor osláv 800. výročia o prvej písomnej zmienke o obci Rozvadze. Obec Rozvadze sa zlúčila v roku 1972 s okolitými obcami Sedličná, Malé Stankovce a Veľké Stankovce do jednej obce s názvom Trenčianske Stankovce s terajším počtom obyvateľov 3 380. Vo svojej činnosti zameriava na vyhľadávanie, zbieranie a uchovávanie ľudových zvykov, piesní a tancov z pôvodných ale aj z okolitých obcí.

     V súčasnosti má súbor 56 členov. Tvoria  ho nadšenci v seniorskom veku ale aj stredná generácia. Hudobný doprovod zabezpečuje charakteristická skupina muzikantov v nástrojovom obsadení heligónka, klarinet, husle, saxofón, ozembuch, kontrabas pod vedením Ľuboša Šišovského.

     Od roku 2018 začal pracovať pri FS Rozvadžan aj DFS Lampášik, ktorý má v súčasnosti 38 členov.  Nastupujúcu generáciu mladých folkloristov spoločne vychovávajú vedúca Mgr. Terézia Kadáková s folkloristkami  Anežkou Letkovou a Zuzanou Červeňanovou. Deti sú rozdelené do dvoch skupín a to na prípravku a žiakov I. stupňa ZŠ.

     Vďaka nadšeniu, elánu a obetavosti všetkých členov, ale aj podpore vedenia obce, sponzorov a podporovateľov folklóru,  tento kolektív  prináša radosť a potešenie všetkým priaznivcom ľudového umenia.