Rok 2019 s DFS Lampášik

Pridal: | Publikoval na: 4 februára, 2023

Prvé, tematicky zamerané pásmo malo názov Máje.

Deťom sme sa snažili priblížiť ako to bolo v minulosti pri stavaní májových stromov – symbolov príchodu jari.  Páčili sa im takéto zvyky a s nacvičeným pásmom sa prezentovali na Regionálnej prehliadke folklórnych súborov ,, Zatancujme si“ v kine Hviezda v Trenčíne, 6. apríla 2019. Porota, zložená z odborníkov, veľmi kladne  vyzdvihla súhru mladších a starších detí, ich nadšenie a zanietenie, s ktorým na javisku prezentovali svoje schopnosti. Vtedy mali najmladšie deti 5 rokov a staršie 9 rokov. K úspechu prispelo i krojové oblečenie a rekvizity májových stromov ozdobených stuhami. 

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-1-300x195.png
Regionálna prehliadka DFS v kine Hviezda Trenčín- 6. apríl 2019

Pretože detí pribúdalo a klubovňa bola pre nácviky nedostačujúca, poskytol nám priestory na  skúšky pán Peter Letko, vedúci Spoločenského domu v našej obci.  

Vo februári 2019 sa  detský súbor začal nazývať Detský folklórny súbor Lampášik.  

11. mája 2019 sa súbor predstavil na okresných oslavách Dňa matiek  ,, Míľa pre mamu “ v amfiteátri na Mierovom námestí v Trenčíne.

11. máj 2019 – vystúpenie v Trenčíne Míľa pre mamu

 S pásmom Máje, rozšíreným o blahopriania, spevy a tance pre mamy, deti vystúpili i na domácom javisku v SD pri príležitosti osláv Dňa matiek. 

V jarnom období sa nám podarilo získať do súboru i hudobníkov – Michala  Červeňana , ( 12 r. ), heligonkára, Jána Petra ( 13 r. ), akordeonistu. Títo sprevádzali deti počas nácvikov i vystúpení.  Husľový sprievod veľmi dobrých sólových spevákov- 5 ročný Martin Kadák, 6 ročná Ema Markechová, nám poskytli Rastislav a Kvetka Kulichoví . 

1.júna spoločne s obyvateľmi obce a ostatnými zúčastnenými oslávili deti zo súboru svoj sviatok Deň detí vystúpením v areáli Hasičskej zbrojnice.

S príchadzajúcou jarou sme  s deťmi začali nácvik pásma Lúčne hry. Je to pásmo tradičných hier,  spevov, tancov a detských činnosti, ktoré sa deti v minulosti hrávali pri pasení husí a  kôz na lúkach. S pásmom sa zúčastnili i  1. ročníka folklórneho festivalu ,,Stankovské zvony“, ktorý organizoval FS Rozvadžan.

Stankovský festival folklóru  Stankovské zvony – 15. jún 2019
     Pásmo Lúčne hry detí

Koncom júna 2019 sme sa s deťmi stretli v klubovni a spoločne sme sa hrali, spievali, súťažili…

V období od X. 2018 – VI. 2019 navštevovalo DFS Lampášik 22 detí vo veku 5 – 9 rokov,  z toho bolo 10 detí v predškolskom veku, 12 detí v školskom veku.

 Zoznam detí : 

Adamčík Tobias, Kováčiková Hana, Markechová Ema, Melišová Natália, Punová Nina, Ratkovská Liliana, Ratkovská Sofia, Meravá Nataša, Meravý Eduard, Mináriková Andrea, Kmeťová Sára, Kurtišová Ema, Kulichová Kvetoslava, Kulich Tomáš, Kadák Matej, Kadák Martin, Orechovský Oliver, Chudý Tobias, Chudý Marek, Seemannová Sofia, Liptáková Vanesa, Betáková Tamara = spev, tanec

Michal Červeňan – heligonka, Ján Peter – akordeón

Deti trénovali pod vedením Terézie Kadákovej, Anežky Letkovej, Zuzany Červeňanovej.

V druhom roku činnosti DFS Lampášik sa počet detí rozrástol  na 37. Bolo potrebné rozdeliť súbor na 2 skupiny – mladšie a staršie deti. Prechodne nám poskytli druhú tréningovú miestnosť členovia Jednoty dôchodcov v našej obci. Po vzájomnej dohode a ústretovosti pána starostu JUDr. Martina Markecha sme na nácviky neskôr získali inú miestnosť v OCú

V októbri až v decembri 2019 sa deti pripravovali na blížiace sa Vianoce.  Cvičili vianočné vinše, koledy, piesne s hudobným sprievodom hudobníkov. Najskôr sa predstavili v Domove sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom. Mnohým starkým vypadla slza z očí pri detskom vystúpení.  V polovici decembra, s vianočným pásmom potešili i zúčastnených divákov na Vianočnom koncerte v SD v našej obci. Obdiv a uznanie veriacich im prinieslo vystúpenie v Evanjelickom chráme v časti obce Malé Stankovce. Za všetkých sa im poďakovala i pani farárka, Mgr. Jarmila Petrulová. 

Vyvrcholením snaženia detí bolo  vianočné popoludnie s pásmom zvykov, kolied, vinšov , obyčají  v Katolíckom kostole v našej obci. Tu sa predstavili v spoločnom pásme s dospelými z  FS Rozvadžan. Deti sa predviedli naozaj veľmi dobre a sólové spevy si zaslúžili obdiv všetkých zúčastnených.

Vianočné pásmo spoločne s dospelými FS Rozvadžan – 25. december 2019

 

Po skončení  sa deti stretli v klube FS Rozvadžan so správcom farnosti, Mgr. Viliamom Chrastinom  a s dospelými folkloristami na spoločnom posedení s drobným pohostením. 

Mgr. T. Kadáková

Komentáre sú uzatvorené.