Stankovské zvony

Prehliadate podľa kategórií

 
Pridal: | Publikoval na: 14 januára, 2024

Stankovské zvony 2023

Zvonica patrí hlavne na dedine k jej typickému koloritu. Zvony v nej sú ľudskými spoločníkmi po celý život. Svojím hlaholom ohlasujú úseky ľudskej existencie od kolísky až po hrob. Hlas zvonu zvolával k modlitbe, varoval pred nebezpečenstvom, oznamoval čas… Rozozvučať zvon v tom správnom čase je hotové umenie. Hlahol zvonov v jednotlivých častiach našej obce postupom času utíchol a dnes nám pre všetkých zvonia zvony kostolné.

Pocta zvoničke v Sedličnej. Slávnostný sprievod prvýkrát kráčal od zvoničky v časti obce Malé Stankovce, o rok neskôr od zvoničky v Rozvadzoch vlani sa dostala pocta zvonici vo Veľkých Stankovciach a 12. augusta tohto roku zvonici v časti obce Sedličná. Jej hlas po rokoch opäť zahlaholil a pozýval k oslave. V jej blízkosti sa zhromaždili účinkujúci na Stankovských zvonoch, krojovaní i nekrojovaní občania, i zvedaví okoloidúci. Každý si našiel niečo pod zub, pohár vody alebo aj niečo na potuženie.

Sedličania sa zhostili tejto malej oslavy veľkoryso. Ochotné gazdinky upiekli a priniesli sladké koláčiky, slané pečivko, k tomu i fľašenku ako sa patrí, a v tom teple išla na dračku aj obyčajná kyselka. Krojovaný sprievod sa vybral popri hlaholiacej zvonici okolo Parku Jána Lipského, časťou ulice Malé Stankovce ku Spoločenskému domu, kde sa konala slávnosť. Cestou si mohli účastníci prezrieť tradičné výšivky, ktoré zdobili brány domov a pri ďalších dvoch malých zastaveniach ich opä“ čakalo malé prekvapenie vo forme občerstvenia.


Slovenská pohostinnosť sa nezaprela ani v Sedličnej a prispela k neformálnej a pritom slávnostnej atmosfére dňa. Dôkazom toho boli aj slová uznania a vďaky samotných účinkujúcich za srdečnosť, ktorej sa im dostalo.


Veľké ďakujem patrí všetkým gazdinkám, gazdom i zvonárom za ochotu a dôstojnú reprezentáciu svojho rodiska či bydliska.
S úprimnou vďakou všetkým!
Eva Beňovičová

Tu si môžete pozrieť záznam z festivalu Stankovské zvony 2023

Pridal: | Publikoval na: 1 novembra, 2022

Stankovské zvony 2022

Už 3. ročník Stankovského festivalu folklóru sa konal 13. augusta 2022 v centre našej obce. Tentokrát folklórny sprievod vychádzal z Veľkých Stankoviec od Hasičskej zbrojnice. Napriek niektorým nedorozumeniam, ktoré nemuseli byť, sa v areáli stretli folkloristi z radov detí, strednej i staršej generácie.


O pohostenie sa postarali ženy z Veľkých Stankoviec, ktoré ochotne napiekli koláče, za čo im patrí veľká vďaka. Po vyspievaní množstva piesní v areáli Hasičskej zbrojnice sa rozozneli zvony na zvonici a krojovaný sprievod sa pohol obcou. Pri domoch našich občanov boli prezentované typické krojové oblečenia sviatočné i pracovné, rozličné okrasné veci – obrusy, vyšívané uteráky a pod. Cesta popri potoku bola vyzdobená briezkami a stuhami, nálada bola výborná, muzikanti hrali, speváci spievali a takto sa dostali k stanovisku na dolnom konci, kde ich už čakalo občerstvenie. Postupne sa presúvali k amfiteátru pri Malostankovskom cintoríne, kde už čakalo množstvo divákov zvedavých na to, čo im folklórne súbory predvedú.


Moderátorka, Jarka Kohútová, privítala a predstavila prichádzajúce folklórne skupiny. Po príhovoroch predstaviteľov obce, cirkví, samosprávneho kraja a ďalších hostí sa to celé začalo. Zazneli zvony na kostole, členovia FS Rozvadžan zaspievali krásnu pieseň – Tie stankovské zvony a festival bol slávnostne otvorený.

V programe vystúpilo viac ako 260 folkloristov. Z detských súborov ako prví vystúpili deti z domáceho DFS Lampášik, ďalej to bola Harmoniková akadémia zo Soblahova, Podžiaranček z Papradna. Z folklórnych súborov dospelých vystúpil mužský spevácky Chotár z Hornej Súče, Melenčár zo Soblahova, Večernica z Trenč. Turnej, Podžiaran z Papradna, Rozvadžan z Trenč. Stankoviec. Vzácnym hosťom bol folklórny spevácky súbor zo Šumiaca.


Bohatý a krásny program končil až vo večerných hodinách a nikomu sa veru nechcelo odchádzať. Všetci si mali čo povedať, rozumeli si, lebo spev a dobrá nálada spája srdcia i mysle účastníkov, nadväzuje priateľstvá, udržiava tradície a o to usporiadateľom festivalu išlo predovšetkým. A že našu obec Trenčianske Stankovce poznajú nielen v blízkych, ale i vzdialenejších kútoch Slovenska i v zahraničí aj prostredníctvom folklóru, za to treba poďakovať všetkým, ktorí túto záslužnú činnosť propagujú vo svojom voľnom čase. Folkloristom, organizátorom, sponzorom a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a realizácii 3. ročníka Stankovského festivalu folklóru treba vysloviť uznanie a i takouto formou im poďakovať. Pretože chránia a šíria to, čo nám zachovali naši múdri predkovia. Preto na záver: Dedičstvo otcov zachovaj nám, pane!


Mgr. Terézia Kadáková

Ďakujeme za festival

Aj keď na chvíľu stíchol hlas zvonov na kostole, melódia peknej piesne „Tie stankovské zvony prekrásne zvonia…”, ktorá zaznela na úvod festivalu, utkvela v pamäti prítomných divákov a mnohí si ju aj s nami zaspievali. Stankovský festival folklóru sa konal v spolupráci s Obcou Trenčianske Stankovce a spoločenskými organizáciami pod záštitou predsedu TSK.

Zorganizovať takéto podujatie vyžaduje veľa príprav a roboty, a hlavne ochotu mnohých ľudí, ktorí chcú pomôcť. V prvom rade patrí vďaka nášmu vedúcemu Vendelínovi Sedláčkovi za jeho snahu a veľkú iniciatívu, ktorú pre folklór robí.

Veľká vďaka patrí aj pánovi Dušanovi Pevnému, ktorý obohatil okolité priestory autentickými obrazmi, ktoré zachytili históriu a život našich dedín a ľudí, ktorí v nich žili, pracovali a mnohí žijú dodnes. Tu si viacerí občania našli a zaspomínali na svojich blízkych, na starých rodičov, rodičov, súrodencov a priateľov.

Skvelej moderátorke Jarke Kohútovej ďakujeme za pekné uvádzanie programov počas celého priebehu tejto akcie a tiež i prizvaným hosťom za príhovory.

Za pomoc a príhovor ďakujeme pánovi starostovi Martinovi Markechovi, ďakujeme pracovníkom prevádzky, hasičom, chovateľom, poľovníkom, všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhali, ľuďom zo Stankoviec, ktorí vyzdobili ulicu od Požiarnej zbrojnice po most nad Seleckým potokom. Stankovským ženám za ponúkané občerstvenie a koláče, kuchárom za výborné guláše.

Za príjemne strávené popoludnie patrí vďaka všetkým účinkujúcim deťom, Harmonikovej akadémii a všetkým folklórnym skupinám a súborom.

Veľmi nás teší, koľko ľudí má záujem o ľudové tradície, čo sa prejavilo veľkou účasťou prítomných a potleskom počas vystúpení. Našim cieľom bolo ľudí zabaviť peknými a úsmevnými piesňami, tancami a hovoreným slovom a myslíme si, že sa nám to podarilo.
V našich programoch sme načreli hlboko do studnice ľudových tradícií a dávnych zvykov a radi by sme ich preniesli do povedomia mladým ľuďom.

Pochvalu si zaslúžia aj naši stankovskí folkloristi, ktorí sa na vás tešia v ďalších vystúpeniach!

Daniela Biesiková

Pridal: | Publikoval na: 28 júla, 2022

Stankovské zvony 2022

Srdečne Vás pozývame na tretí ročník nášho folklórneho festivalu Stankovské zvony.

Začiatok festivalu je plánovaný o 15:30 sprievodom všetkých folklórnych súborov a skupín obcou. V tom čase bude prebiehať na hlavnom pódiu koncert Harmonikovej akadémie.

Od 16:30 vystúpia detské folklórne súbory: Lampášik, Harmoniková akadémia zo Soblahova a Podžiaranček z Papradna.

Od 17:30 vystúpia folklórne súbory Chotár z Hornej Súče, Večernica z Trenčianskej Turnej, Melenčár zo Soblahova, Podžiaran z Papradna a Rozvadžan.

Na záver programu vystúpi hosť festivalu FS Šumiačan zo Šumiaca.

Sprievodné akcie: prezentácia spoločenských organizácií obce.

Pridal: | Publikoval na: 2 októbra, 2021

Budeme mať svoj festival?

Tak túto otázku sme si dávali, keď sme sa rozhodovali, či sa pokúsime ponúknuť krásu folklóru našim spoluobčanom a prinesieme im ju priamo na stôl – do stredu obce. Stôl sme prestreli a ponúkli mimoriadne bohaté menu.

Veď nikdy v histórii obce sa nestalo, aby sa u nás predstavilo 12 folklórnych súborov a svoje umenie prezentovalo 333 účinkujúcich zo siedmich dedín. Ponúkli sme aj zákusok v podobe sprievodu všetkých folkloristov od Malostankovskej zvoničky po Spoločenský dom. Ako chutilo ponúknuté, sme sa dozvedali od všetkých, čo boli prítomní a tí si veľmi pochvaľovali. Sme veľmi radi, že nás takto podporili a vytvorili priaznivú atmosféru. Veď na náš festival boli zvedaví prítomní diváci a keď k nim prirátame 333 účinkujúcich, ktorí sa schovávali pred páľavou v Spoločenskom dome, tak môžeme byť nadmieru spokojní. Presvedčili sme sa, že dokážeme zvládnuť aj takúto mimoriadne náročná akciu. Preto veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto akcie. Ďakujeme veľmi pekne vedeniu obce, TSK a jeho predsedovi, ktorý prevzal nad naším festivalom záštitu, všetkým sponzorom a dobrovoľným pracovníkom, ktorí sa mimoriadne obetovali pre niečo, čomu hovoríme zachovávanie tradícií.

Nedá mi nespomenúť a nepoďakovať sa dvom vzácnym ľuďom, ktorí majú na svojom chrbte už osem krížikov a môžu ísť príkladom pre nás všetkých ostatných. Ďakujeme preto Františkovi Letkovi, ktorý nás všetkých ohromil svojím majstrovským zvonením na dvoch zvonoch v Malostankovskej zvoničke, a kapelníkovi Stankovskej dvanástky Štefanovi Dobiášovi za jeho pekné a povzbudivé slová na záver festivalu.

Zostáva nám len dúfať, že si Stankovčania obľúbia a zoberú za svoj Stankovský festival – Stankovské zvony tak, ako to robia aj ostatné obce a dediny na Slovensku. Veď každá dedina si zachováva svoj rázovitý charakter, zvyky, históriu, každá má svoju identitu. Naši predkovia nám vytvorili vzácne dedičstvo a my sa s ním stretávame až dodnes. Je veľa dedín na svete, ale len jedna jediná je tá naša, rodná. Bohatá odvekým talentom, umením svojho ľudu, bohatá soľou zeme. Často pripomína babkinu truhlicu, ktorú, keď otvoríš, zrazu ti v srdci zavonia materina dúška, suchý kvet lipy a majoránu. Zachovajme si toto krásne dedičstvo, opatrujme a chráňme ho pre naše nasledujúce generácie.

Vendelín Sedláček