Stankovské zvony 2022

Pridal: | Publikoval na: 1 novembra, 2022

Už 3. ročník Stankovského festivalu folklóru sa konal 13. augusta 2022 v centre našej obce. Tentokrát folklórny sprievod vychádzal z Veľkých Stankoviec od Hasičskej zbrojnice. Napriek niektorým nedorozumeniam, ktoré nemuseli byť, sa v areáli stretli folkloristi z radov detí, strednej i staršej generácie.


O pohostenie sa postarali ženy z Veľkých Stankoviec, ktoré ochotne napiekli koláče, za čo im patrí veľká vďaka. Po vyspievaní množstva piesní v areáli Hasičskej zbrojnice sa rozozneli zvony na zvonici a krojovaný sprievod sa pohol obcou. Pri domoch našich občanov boli prezentované typické krojové oblečenia sviatočné i pracovné, rozličné okrasné veci – obrusy, vyšívané uteráky a pod. Cesta popri potoku bola vyzdobená briezkami a stuhami, nálada bola výborná, muzikanti hrali, speváci spievali a takto sa dostali k stanovisku na dolnom konci, kde ich už čakalo občerstvenie. Postupne sa presúvali k amfiteátru pri Malostankovskom cintoríne, kde už čakalo množstvo divákov zvedavých na to, čo im folklórne súbory predvedú.


Moderátorka, Jarka Kohútová, privítala a predstavila prichádzajúce folklórne skupiny. Po príhovoroch predstaviteľov obce, cirkví, samosprávneho kraja a ďalších hostí sa to celé začalo. Zazneli zvony na kostole, členovia FS Rozvadžan zaspievali krásnu pieseň – Tie stankovské zvony a festival bol slávnostne otvorený.

V programe vystúpilo viac ako 260 folkloristov. Z detských súborov ako prví vystúpili deti z domáceho DFS Lampášik, ďalej to bola Harmoniková akadémia zo Soblahova, Podžiaranček z Papradna. Z folklórnych súborov dospelých vystúpil mužský spevácky Chotár z Hornej Súče, Melenčár zo Soblahova, Večernica z Trenč. Turnej, Podžiaran z Papradna, Rozvadžan z Trenč. Stankoviec. Vzácnym hosťom bol folklórny spevácky súbor zo Šumiaca.


Bohatý a krásny program končil až vo večerných hodinách a nikomu sa veru nechcelo odchádzať. Všetci si mali čo povedať, rozumeli si, lebo spev a dobrá nálada spája srdcia i mysle účastníkov, nadväzuje priateľstvá, udržiava tradície a o to usporiadateľom festivalu išlo predovšetkým. A že našu obec Trenčianske Stankovce poznajú nielen v blízkych, ale i vzdialenejších kútoch Slovenska i v zahraničí aj prostredníctvom folklóru, za to treba poďakovať všetkým, ktorí túto záslužnú činnosť propagujú vo svojom voľnom čase. Folkloristom, organizátorom, sponzorom a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a realizácii 3. ročníka Stankovského festivalu folklóru treba vysloviť uznanie a i takouto formou im poďakovať. Pretože chránia a šíria to, čo nám zachovali naši múdri predkovia. Preto na záver: Dedičstvo otcov zachovaj nám, pane!


Mgr. Terézia Kadáková

Ďakujeme za festival

Aj keď na chvíľu stíchol hlas zvonov na kostole, melódia peknej piesne „Tie stankovské zvony prekrásne zvonia…”, ktorá zaznela na úvod festivalu, utkvela v pamäti prítomných divákov a mnohí si ju aj s nami zaspievali. Stankovský festival folklóru sa konal v spolupráci s Obcou Trenčianske Stankovce a spoločenskými organizáciami pod záštitou predsedu TSK.

Zorganizovať takéto podujatie vyžaduje veľa príprav a roboty, a hlavne ochotu mnohých ľudí, ktorí chcú pomôcť. V prvom rade patrí vďaka nášmu vedúcemu Vendelínovi Sedláčkovi za jeho snahu a veľkú iniciatívu, ktorú pre folklór robí.

Veľká vďaka patrí aj pánovi Dušanovi Pevnému, ktorý obohatil okolité priestory autentickými obrazmi, ktoré zachytili históriu a život našich dedín a ľudí, ktorí v nich žili, pracovali a mnohí žijú dodnes. Tu si viacerí občania našli a zaspomínali na svojich blízkych, na starých rodičov, rodičov, súrodencov a priateľov.

Skvelej moderátorke Jarke Kohútovej ďakujeme za pekné uvádzanie programov počas celého priebehu tejto akcie a tiež i prizvaným hosťom za príhovory.

Za pomoc a príhovor ďakujeme pánovi starostovi Martinovi Markechovi, ďakujeme pracovníkom prevádzky, hasičom, chovateľom, poľovníkom, všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhali, ľuďom zo Stankoviec, ktorí vyzdobili ulicu od Požiarnej zbrojnice po most nad Seleckým potokom. Stankovským ženám za ponúkané občerstvenie a koláče, kuchárom za výborné guláše.

Za príjemne strávené popoludnie patrí vďaka všetkým účinkujúcim deťom, Harmonikovej akadémii a všetkým folklórnym skupinám a súborom.

Veľmi nás teší, koľko ľudí má záujem o ľudové tradície, čo sa prejavilo veľkou účasťou prítomných a potleskom počas vystúpení. Našim cieľom bolo ľudí zabaviť peknými a úsmevnými piesňami, tancami a hovoreným slovom a myslíme si, že sa nám to podarilo.
V našich programoch sme načreli hlboko do studnice ľudových tradícií a dávnych zvykov a radi by sme ich preniesli do povedomia mladým ľuďom.

Pochvalu si zaslúžia aj naši stankovskí folkloristi, ktorí sa na vás tešia v ďalších vystúpeniach!

Daniela Biesiková

Komentáre sú uzatvorené.