DFS Lampášik na Zvonoch 2022

Pridal: | Publikoval na: 1 novembra, 2022

Deti sú radosťou a darom pre rodičov. A keď sú deti aj šikovné, rodičia sú na ne právom hrdí. Tak tomu bolo aj na Stankovskom festivale folklóru, ktorý sa konal 13. augusta 2022.

Krojovaný sprievod obcou k amfiteátru

Deti z Detského folklórneho súboru Lampášik predviedli svoje zručnosti a schopnosti, ukázali divákom, že sú platnými nástupcami dospelých folkloristov a šíriteľmi autentického ľudového folklóru.

Predstavili sa s pásmom Kononope, v ktorom si priblížili časy dávnej minulosti, kedy sa konope pestovali a spracovávali i v našej obci. Celé pásmo bolo tvorené prelínaním sa tanečných výkonov, sólových spevov žartovných piesní, speváckych skupín a párových tancov mladších i starších detí. Krásne vystúpenie plné tancov, spevov, detskej radosti a spontánnosti vyvolalo nadšenie a aplauz medzi zúčastnenými folkloristami i divákmi. Napriek mnohým problémom a ťažkostiam pri realizácii nácvikov (prázdninové tábory, pobyt u starkých, na dovolenkách a pod.) sa podarilo všetko tak, ako si to želali nielen deti, ale i trénerky. A dobrý pocit po skončení vystúpenia nás všetkých hrial pri srdciach.

Poďakovanie patrí nielen deťom za vytrvalosť a ochotu trénovať, ale i trénerkám – Anežke, Zuzke a Terke, ktoré sa deťom trpezlivo venovali, vypracovali scenár, vyhľadali spevný materiál a ďalšie veci. No a samozrejme rodičom detí, ktorí ich poctivo privádzali na tréningy a boli im oporou v ich snažení. Lebo verte, neverte, ak dieťa necíti záujem rodiča, postupne opadá aj záujem dieťaťa o rozvíjanie sa v oblasti folklóru, čo je veľká škoda.

To sme my a tešíme sa znova o rok…

Tak ešte raz veľké ĎAKUJEM!


Mg. Terézia Kadáková

Komentáre sú uzatvorené.