Apríl 2022 s DFS Lampášik

Pridal: | Publikoval na: 1 novembra, 2022

Detský folklórny súbor Lampášik pôsobí v našej obci len krátky čas. Napriek nepriaznivej pandemickej situácii, ktorá všetky aktivity anulovala, súbor prezentoval obec na Regionálnej prehliadke folklórnych súborov v Dolnej Súči. Hoci bol veľmi krátky čas na dôkladné nacvičenie predvedených čísel, predsa deti neostali v hanbe.

Deti sa predstavili s pásmom Letečko, leto a s pásmom Na pažiti

V krásnom prostredí Kultúrneho domu v Dolnej Súči sa predstavili v dvoch číslach. Mladšie deti hravou formou ukázali, ako sa v minulosti hrávali pri pasení husí, ako chlapci vyrezávali píšťalky a dievčence vili venčeky. Celé pásmo malo názov Na pažiti a bolo pretkané piesňami i tancom. Po vypočutí hodnotenia porotcov sme mali dobrý pocit z uznania a ocenenia snahy detí i záslužnej práce vedenia súboru.

Apríl 2022 – Regionálna prehliadka DFS v H. Súči


Skupina dievčat svojím spevom priblížila vítanie jari v minulosti. V období pred Veľkou nocou dievčatá spievali piesne privolávajúce teplo a slnko po dlhej zime. Tento druhý súťažný výstup pozostával zo súboru piesní pod názvom Letečko, leto a porota veľmi ocenila výber piesní.
Chcem sa poďakovať všetkým deťom, trénerkám, mamičkám, ktoré pomohli pri zabezpečení krojov, oblečenia, rekvizít… Krásne vystúpenie je odmenou za ich snahu a úsilie. Koľko rozmanitej práce sa však skrýva za zabezpečením fungovania tejto krásnej činnosti, to vedia a pochopia iba tí, ktorí dokážu byť nielen kritickí, ale i empatickí. Deťom ďakujem a rodičom prajem veľa trpezlivosti, ochoty a tolerancie pri práci s deťmi vo folklórnom súbore.

Mgr. Terézia Kadáková

Aktívne deti s radosťou a elánom

V posledný aprílový deň sa pred OcÚ v našej obci zhromaždilo veľa ľudí čakajúcich na udalosť, ktorá bola v uplynulých rokoch len individuálna – bez prítomnosti verejnosti. Stavanie mája po dlhom zimnom období bolo tou udalosťou, o ktorej chcem písať.

30.apríl 2022 – Stavanie Mája v obci

Krásne vyzdobený májový strom sa pomaly dvíhal do výšky a prizerajúci občania odmenili potleskom pracovníkov podniku služieb, ktorí sa na tomto akte podieľali. Neboli to dlhé rebríky, ktoré sa používali v minulosti pri dvíhaní mája, ale žeriav a šikovný človek, ktorý ho ovládal. Potom už začal samotný program sprevádzajúci toto podujatie. Najskôr vystúpili dôchodcovia s piesňami pod vedením Mgr. L. Žiška. Hoci ich hlasy už nemajú silu a intenzitu ako v mladosti, vyvážili to zanieteným prejavom a peknými slovami piesní.

No a následne vystúpili tí, ktorých elán, energia a nadšenie oslovili všetkých okolostojacich. Deti z Detského folklórneho súboru Lampášik pôsobiaceho v našej obci. Tiež stavali svoj malý máj – tak, ako to svojimi detskými srdiečkami cítili. Menšie deti v kruhu tancovali a spievali okolo malého vyzdobeného májika, tešili sa z prichádzajúcej jari a teplého slniečka, ktoré im v tento deň naozaj krásne svietilo. Po nich sa v párových tancoch predstavili staršie deti. S hudobným sprievodom heligónkara Miška Červeňana zatancovali niekoľko tancov. Krásne počasie, k tomu krásne oblečené deti v krojoch navodili tú správnu náladu, ktorá k tomuto podujatia patrí.


O týždeň po tejto akcii sa v SD v Trenčianskych Stankovciach zišli obyvatelia obce pri príležitosti oslavy Dňa matiek. Všetkých zúčastnených privítala Mgr. Silvia Justusová a prihovorila sa nielen
matkám, ale všetkým ženám v sále SD priblížila i program, ktorý vzápätí nasledoval.
Okrem srdečných slov starostu obce, JUDr. Martina Markecha, odzneli i verše Stelky Justusovej, spev Dorotky Jančovej a hudobno-spevácke vystúpenie skupiny Duo Jančo. Milé a nefalšované prejavy detskej radosti v speváckom i tanečnom pásme zazneli z úst detí z
MŠ z našej obce. A hoci ešte nechodia do ,,veľkej“ školy, ukázali, že z nich budú výborní speváci a tanečníci. Po nich sa na javisku s pásmom lúčnych hier predviedli mladšie deti z DFS
Lampášik, nasledovali staršie deti, ktoré s pásmom veselých čardášov prebudili obecenstvo k aplauzu.

V závere každej žene nachádzajúcej sa v priestoroch sály podarovali muži z Kultúrnej komisie pri OZ v obci kvietok, ktorým si uctili ich sviatok.
Mgr. Terézia Kadáková

Komentáre sú uzatvorené.