Dobrá vec sa podarila

Pridal: | Publikoval na: 2 októbra, 2021

Počas krátkeho obdobia, od začiatku apríla do polovice júla 2017, sa v Rozvadzoch pri kríži podarilo vytvoriť veľmi pekné miesto oddychu a pokoja. Počas niekoľkých brigád sa členom FS Rozvadžan a občanom Trenčianskych Stankoviec v spolupráci s Obecným úradom podarilo zrekonštruovať historický drevený kríž, upraviť okolie drobnými terénnymi úpravami a osadiť dve drevené lavičky k odpočinku.

Ošetrenie a odborné orezanie suchých konárov líp vykonali pracovníci Obecného podniku služieb. Mechanizáciu a vykonanie hrubých terénnych úprav poskytol Dušan Pevný a jeho stavebná firma Monolit Slovakia. Samotnú opravu a rekonštrukciu dreveného kríža vykonali Juraj Ševčík a František Ondrášek pod odborným vedením Ľuboša Ondráška z Veľkých Bieroviec.

 Dubové drevo na opravu ramena kríža poskytol Miroslav Ľahký z Malých Stankoviec. PD Inovec zabezpečilo pokosenie prístupovej cesty a poskytlo finančné prostriedky na čiastočnú úhradu nákladov na terénne úpravy. Drevo na lavičky poskytol Ivan Vašek. Na výrobu, osadenie a návrh informačnej tabule sa podujal Slavo Tomík, ktorý je aj autorom textov. Ich anglický preklad zabezpečili manželia Lenka a Luke Cooper. Potrebný štrkopiesok k rekonštrukcii základovej pätky poskytla urbárska a pasienková spoločnosť Veľké Stankovce.

 Už len z vymenovania týchto jednotlivých činností je zrejmé, že rekonštrukcia tohto miesta oddychu nebola vôbec jednoduchá a bez patričnej podpory a obetavosti folkloristov a občanov celej našej obce by bola neuskutočniteľná. Bolo veľmi zaujímavé vrátiť sa do krátkej minulosti – doby brigád a spoločných prác na poli, ktoré utužovali medziľudské vzťahy, a vytvárali sa tak verejnoprospešné hodnoty k úžitku nás všetkých.

Veľmi dobre sa svojej úlohy zhostili naše folkloristky, ktoré nám zabezpečili stravu a doniesli ju ako kedysi na vlastných chrbtoch v „plachetkách“.

Ďakujem týmto všetkým ľudom, ktorí prispeli k obnoveniu toho miesta pokoja, okolo ktorého sme každodenne chodili, a kde sme si v horúcich letných dňoch našli chvíľu na odpočinok. Som veľmi rád, že sa tak podarilo zachovať miesto, ktoré nám zanechali naši predkovia, a pevne verím, že sa nájdu ľudia, ktorí ho budú udržiavať, a zachovajú ho tak pre ďalšie generácie.

Vendelín Sedláček

Je len veľká škoda, že tieto brigády neoslovili najmladšiu generáciu našich spoluobčanov, ktorí takto prišli o možnosť prispieť svojou prácou k zveľaďovaniu svojej obce.

Komentáre sú uzatvorené.