História súboru

Folklórny súbor ROZVADŽAN  vznikol oficiálne 31.08.2011 zaregistrovaním občianskeho združenia na MV SR. Priaznivci folklóru sa však začali stretávať na pravidelných nácvikoch už v roku 2010, kedy začal svoju činnosť prípravný výbor osláv 800. výročia  o prvej písomnej zmienke  o obci Rozvadze. Obec Rozvadze sa zlúčila v roku 1972 s okolitými obcami Sedličná, Malé Stankovce a Veľké Stankovce do jednej obce s názvom Trenčianske Stankovce s terajším počtom obyvateľov 3 150.

            V súčasnosti má súbor 45 členov. Tvoria  ho nadšenci v seniorskom veku ale aj stredná generácia. Hudobný doprovod zabezpečuje charakteristická skupina heligónkarov  s klarinetom a ozembuchom pod vedením Ľuboša Šišovského. Odborné vedenie skúšok a nácvikov vykonávajú hosťujúci pedagógovia a folkloristi Jarka Kohútová a Ing. Jozef Lehocký. Nových mladých folkloristov v Detskom folklórnom súbore  Stankovčan  pri ZŠ Jána Lipského vychováva pani učiteľka Bočáková.

Vo svojej činnosti sa zameriava na vyhľadávanie, zbieranie a uchovávanie ľudových zvykov, piesní a tancov z pôvodných ale aj z okolitých dedín a formou verejných vystúpení propagovanie folklórneho bohatstva  z trenčianskeho regiónu.

Pridaj komentár