Úvod

FS ROZVADŽAN oznamuje všetkým záujemcom o folklór,

že  v školskom roku 2019/2020 začína svoju činnosť

Detský folklórny súbor Lampášik

Žiaci alebo ich rodičia, ktorí majú záujem o užitočné trávenie voľného času vo folklórnom súbore, sa môžu prihlásiť na tanečných tréningoch FS Rozvadžan v telocvični ZŠ Jána Lipského každý piatok  o 19:00 hodine  alebo na javiskových skúškach v Spoločenskom dome každú nedeľu o 18:00 hodine.

Skúšky Detského folklórneho súboru Lampášik sa konajú každý štvrtok o 16:00 v klube pod obecným úradom.

Zároveň si dovoľujeme pozvať aj dospelých záujemcov,

ktorí by mali záujem o folklórne dianie v našej obci

aby sa prišli pozrieť na naše skúšky, odskúšali si,

či ich zaujme folklór a prípadne rozšírili naše rady.

Kontakt :    tel.: 0904 897 568,  0905 604 975

Folklórny súbor ROZVADŽAN

si Vám dovoľuje oznámiť, že organizuje nábor nových členov do speváckej aj tanečnej zložky. Veľmi radi privítame medzi sebou záujemcov všetkých vekových kategórií, ktorí majú záujem naučiť sa niečo nové a prežiť príjemné chvíle v našom kolektíve. Naučíme Vás tancovať šimi polku, čardáš, lašung, sellácku a iné tance z oblasti Trenčína. Prihlásiť sa môžu osobne na tanečných tréningoch v telocvični ZŠ každý piatok od 19:00 do 20:00 hod. a v Spoločenskom dome na javiskových skúškach každú nedeľu od 17:00. Budeme veľmi radi, ak nám svojím záujmom pomôžete zachovať tradície našich predkov a tak šíriť už dobré meno stankovského folklóru.

Odborné vedenie tanečných tréningov a skúšok budú zabezpečovať známi folkloristi Ing. Jozef Lehocký, Jarka Kohútová a tanečník z FS Družba Juraj Svatík z Trenčianskych Stankoviec.

Podrobnejšie informácie Vám poskytneme na tel. 0905 604 975

Výbor FS Rozvadžan

Javiskové skúšky: každá nedeľa od 17:00 hod v Spoločenskom dome