2017

Dobrá vec sa podarila

Televízne klapky na „Králikéch dvore“

Hody –  Podmanín, 07.05.2017

V nedeľu, 7.mája 2017 sa po prvýkrát v tomto roku vydal FS Rozvadžan na cesty. I keď v tomto roku mal už viac vystúpení, všetky doterajšie vystúpenia mal doma (v januári na Zimnom festivale folklórnych skupín, vo februári na obecnej zabíjačke, v apríli pri nahrávaní Kapury a koncom apríla pri stavaní mája).


Autobus za volantom s Jankom Gabrišom na vystúpenie odchádzal od ihriska o 13.00 hod. Postupne pozbieral folkloristov a vyrazil na približne hodinovú cestu do malej obce Podmanín. Táto obec je mestskou časťou Považskej Bystrice, od ktorej je vzdialená 4 km na východ.


Počas cesty sa ako obvykle precvičovali piesne z programu. Počasie bolo nestále, preto nebolo isté, kde vystúpenie bude – či na pôvodne plánovanom pódiu na futbalovom ihrisku alebo na malom pódiu v kultúrnom dome. Po príchode na miesto sme zistili, že program bude realizovaný vonku. Autobus zaparkoval pod kopcom a folkloristi sa vybrali peši do kopca k futbalovému ihrisku. Na pódiu sa už rozkladala dychová hudba, ktorá mala počas popoludnia a večera vyhrávať do tanca i na počúvanie. Samotný program začínal o 14.30 hod. a Rozvadžan mal vystupovať 2x – najskôr o 15.15 hod. s pásmom Fašangová muzika a potom v ďalšej časti programu s pásmom Máje.

Pred prvým vystúpením mali naši folkloristi čas na zoznámenie sa s prostredím, krátky nácvik i pozretie si programov ďalších účinkujúcich súborov – domácich i z okolia. Pred svojim vystúpením museli uvoľniť priestor na pódiu, aby tam bolo miesto na spev i na tanec. I keď na vystúpení chýbalo viac členov súboru, na pódiu to iskrilo ako vždy. A veľmi sa páčili aj domácim v obecenstve – hudba, spev a tanec boli dynamické a túto dynamiku preniesli aj do hľadiska Hovorené slovo síce sem – tam pre vietor nebolo dobre počuť, ale to neovplyvnilo celkový výborný dojem z oboch častí ich vystúpenie.V Podmaníne mala premiéru na vystúpení aj mladá dvojica nových členov. Zvládli to úspešne.


Po skončení programu Rozvadžan zostal v areáli až do 18.hodiny. Najskôr sa posilnili gulášom, domácimi koláčmi a potom sa zabávali a tancovali pri známych melódiách v podaní dychovej hudby. Počas prestávky dychovky si zaspievali spolu s ďalšími účinkujúcimi. V Podmaníne zanechali veľmi dobrý dojem.


Na cestu domov sa vybrali presne podľa plánu a počas celej cesty v autobuse pokračoval spev a pretrvávala dobrá nálada z úspešného popoludnia.

O.Š.