2015

Vianočné koncerty

V čase adventu sa všetci pripravujeme na najkrajšie sviatky v roku – VIANOCE. Súčasťou tejto prípravy sú aj adventné koncerty, na ktorých vystupujú folkloristi. Členovia FS Rozvadžan si aj v roku 2015 pripravili program na Vianočné koncerty. Spolu s dospelými členmi FS v nich účinkovala aj detská skupina žiakov ZŠ. V pásme programu mali tradičné Vianočné koledy a vinše. Predviedli sa ním na troch podujatiach – v Zariadení pre seniorov v Novom Meste nad Váhom, na Vianočnom koncerte doma v Trenčianskych Stankovciach a počas zlatej soboty na Mierovom námestí v Trenčíne.

V Zariadení pre seniorov v Novom Meste nad Váhom nevystupovali po prvýkrát. Tak, ako v minulom roku, aj v roku 2015 urobili seniorom ubytovaným v zariadení svojim vystúpením veľkú radosť a priniesli im už pred samotnými sviatkami Vianočnú atmosféru.

Jubilejný 10.ročník tradičného Vianočného koncertu počas tretej adventnej nedele sa v Trenčianskych Stankovciach začal v Spoločenskom dome 13.12.2015 o 14.30 hod. Medzi účinkujúcimi nemohol chýbať ani Rozvadžan. V úvode programu privítal JUDr. Martin Markech, starosta obce, vzácneho hosťa – Ing. Jaroslava Bašku, predsedu TSK. Ten sa krátko prihovoril prítomným. Nezabudol ani na splnenie sľubu daného pred rokom FS Rozvadžan a daroval im dva 5l demižóniky slivovice (jeden ako splnenie sľubu spred roka a druhý ako úrok z omeškania). V približne dvojhodinovom kultúrnom programe sa predstavili ľudová hudba KVIT z Trenčína, Lucia Jančová, deti z MŠ a ZŚ J. Lipského, Spevokol JD a FS Rozvadžan spolu s detskou skupinou žiakov ZŠ. V závere programu si všetci účinkujúci i publikum spoločne zaspievali tradičnú vianočnú pieseň Tichá noc. Vďaka všetkým vystupujúcim vládla počas koncertu i po ňom na sprievodných podujatiach (podávanie punču, burza žiakov ZŠ; predaj oblátok, sladkého a slaného vianočného pečiva a predaj dekorácií) výborná nálada. Veľkou mierou ku nej prispeli aj malí a veľkí folkloristi z Rozvadžanu.

Tretím adventným vystúpením Rozvadžanu bolo vystúpenie na Mierovom námestí v Trenčíne počas zlatej soboty 19.12.2015 so začiatkom o 11.00.hod v rámci decembrových adventných programov so spoločným názvom Čaro Vianoc pod hradom 2015.

Na vystúpenie sa odchádzalo už o 10.30 hod. Keďže viacerí členovia súboru mali v sobotu dopoludnia pracovné alebo iné povinnosti, Rozvadžan vystupoval bez nich. To však vystúpeniu neubralo na kvalite. Ako všade a pri všetkých vystúpeniach, priniesli folkloristi aj na Mierové námestie radosť a dobrú náladu. A ako tradične ani tu sa neuspokojili iba s oficiálne naplánovaným vystúpením, ale pokračovali šírením dobrej nálady aj po ňom. Po vystúpení na námestí sa presunuli do Prioru a tam svojim spevom tešili nakupujúcich i zamestnancov. Vyvolali úsmev na tvárach všetkých prítomných a prehĺbili v nich tešenie sa na Vianoce.

Týmto vystúpením Rozvadžan ukončil bohatú šnúru vystúpení v roku 2015. Bolo ich veľa. Každé z nich malo svoje špecifiká, ale pre všetky bolo spoločné to, že všade, kam Rozvadžan prišiel, prinášal radosť a dobrú náladu a svoj zápal pre folklór prenášal na publikum. Toto vždy na ich pozitívne vyžarovanie reagovalo úprimným potleskom. Rozvadžan tak úspešne prezentoval nielen náš folklór, ale aj celú našu obec Trenčianske Stankovce. Za všetky aktivity patrí folkloristom veľké ĎAKUJEM.

Tešíme sa na stretnutia so stankovským folklórom  aj v roku 2016. Plánov na rok 2016 majú veľa. Prajeme im, aby všetky vyšli a aby rok 2016 bol pre náš FS Rozvadžan aspoň tak úspešný, ako bol rok 2015.

O. Š.

Bánovecký Mňam Fest – 6.ročník, 19.09.2015

Na pozvánke k podujatiu organizátori uviedli, že ide o najväčší farmársky festival. Jeho mottom je „ZACHRÁŇME POTRAVINY Z REGIÓNU!“ Lákadlami pre návštevníkov boli sprievod konských kočov, všakovaké gurmánske špeciality od miestnych farmárov, kultúrny program s moderátorom Štefanom Skrúcaným, atrakcie pre deti a bohatá tombola.

Tento rok bola na Bánovecký Mňam Fest pozvaná aj naša FSk Rozvadžan. Keďže podujatie začínalo už o 10.00 hod. a Rozvadžan mal hneď v jeho úvode dôležitú úlohu, odchádzalo sa už o 8.30 hod. Počas cesty sa v autobuse ako obvykle precvičovali piesne z programu. Hneď po príchode do Bánoviec nás privítal ruch pripravovaného podujatia a množstvo návštevníkov, ktorí sa pohybovali v okolí stánkov. Všetci sme sa presunuli na námestie, kde bolo hlavné pódium. Nasledovalo privítanie primátorom, krátka porada s organizátormi a pokračovanie v skúške programu. Potom sa krojovaní folkloristi presunuli na miesto, odkiaľ vychádzal sprievod. Kráčali so žatevnými vencami v jeho čele hneď za dvomi jazdcami so štandardami na koňoch oblečenými v dobových kostýmov. Za nimi nasledovali koče, ktoré privážali vzácnych hostí podujatia – Prof. Ing. Ľubomíra Jahnátka, CSc., ministra pôdohospodárstva, Ing. Jaroslava Bašku, predsedu TSK, viacerých poslancov NR SR (medzi nimi aj p. Béla Bugár), Mariána Chovanca, primátora Bánoviec nad Bebravou a ďalších hostí. Na námestí ich všetkých predstavil a privítal moderátor herec Štefan Skrúcaný. Po zahratí a zaspievaní novej hymny podujatia v podaní DH Nadličanka pozval na pódium prvých troch menovaných. Rozvadžan stál najskôr pod pódiom a potom sa na vyzvanie moderátora so spevom presunul na pódium, kde mal tú česť odovzdať významným hosťom žatevné vence. Zahrali a zaspievali pritom časť pásma Dožinky. Jeho súčasťou je aj žiadosť gazdovi o odmenu za dobre vykonanú prácu. A samozrejme ju aj dostali v podobe fľaše slivovice. Tá sa síce vrátila na pódium, aby Štefan Škrúcaný mohol naliať významným hosťom pohárik na prípitok, ale potom opäť putovala do rúk Rozvadžanu. Naši folkloristi svojím vystúpením vytvorili výbornú atmosféru, vyvolali úsmev na tvárach prominentných hostí a vyslúžili si potlesk početného publika. Po zaspievaní piesne Už dobrú noc… odišli z pódia. Na javisku sa prítomným postupne prihovorili najskôr pán minister a po ňom ďalší hostia. Po ich príhovoroch moderátor uviedol ďalší kultúrny program.
Naši folkloristi mali po vystúpení na hlavnom pódiu chvíľu prestávku na obed. Ponuka bola bohatá, ale bolo treba prepletať sa medzi množstvom ľudí a vystáť rad pred stánkami. Po obednej prestávke sme sa všetci presunuli k vedľajšiemu pódiu, na ktorom bol pre Rozvadžan vyhradený čas od 12.30 do 13.00 hod. Aj tu bolo množstvo ľudí, medzi nimi aj Stankovčania. Na tomto pódiu vystúpil Rozvadžan s pásmami Na Ďura, Regrútske z Rozvádz a Dožinky. Sprevádzali ich iba dvaja hudobníci, lebo ostatní odišli na iné podujatie. Vystúpenie našich folkloristov zaujalo divákov aj na tomto pódiu. Mnohé piesne si spievali spolu s nimi. Niektorí vytiahli mobilné telefóny a vystúpenie si nahrávali. Na otázku, ako sa im vystúpenie páčilo, odpovedali, že veľmi. Ocenili najmä radosť a pohodu, ktorá z členov Rozvadžanu vyžaruje pri každom vystúpení. A každé publikum ju vždy pocíti a ocení.
Po splnení povinností sme ešte krátky čas strávili na farmárskom festivale, ale okolo 14.hodiny sme už nasadali do autobusu a vydali sa na spiatočnú cestu. Mnohí mali na krásne slnečné a teplé sobotňajšie popoludnie pripravený ďalší program. V autobuse panovala výborná atmosféra a celou cestou domov znel spev.
Vystúpením v Bánovciach Rozvadžan ukončil bohatú sériu letných vystúpení. Všetky môžeme označiť ako úspešné. V nasledujúcom období bude nasledovať naštudovanie Vianočného programu a snáď už bude dostatok času aj na nácvik nového pásma Svadba, ktoré už má pripravený scenár. Budeme sa všetci tešiť na ďalšie stretnutia s folklórom v podaní našej FSk ROZVADŽAN.

O. Š.

Obecné dni Trenčianske Stankovce – 10.ročník, 05.09.2015

Vystupovať pred domácim publikom je v niečom ľahšie a v inom ťažšie ako je to pri vystúpeniach na iných miestach. Ľahšie

alebo skôr jednoduchšie preto, lebo netreba nikam cestovať, zabezpečovať autobus a iné organizačné záležitosti súvisiace so zájazdom. Náročnejšie preto, lebo pred domácim publikom cíti každý účinkujúci väčší rešpekt. Veď medzi obecenstvom sú príbuzní, priatelia, susedia, známi – ľudia, s ktorými sa nestretneme len raz pri vystúpení, ale takí, ktorých stretávame v bežnom živote často, niekedy aj dennodenne. A pred nimi sa chceme predviesť s čo najlepším výkonom.
Nebolo tomu inak ani 5.septembra 2015, kedy Rozvadžan vystupoval na 10.ročníku Obecných dní Obce Trenčianske Stankovce. Na miesto vystúpenia pri požiarnej zbrojnici sa každý prepravil samostatne – niekto peši, iní na bicykli alebo autom. Našťastie po rannom daždi sa popoludní počasie zlepšilo. Pri požiarnej zbrojnici sa preto stretlo veľa občanov. Vyvrcholením dvojdňových aktivít 10.ročníka obecných dní bol kultúrny program pod názvom Pozdrav mojej obci so začiatkom o 16.00 hod. Uvádzala ho Ľubica Mikulášová a okrem Rozvadžanu sa v ňom predstavili aj hostia – Bánovskí heligonkári a Ľudová hudba mladých KVIT. Rozvadžan mal v rámci programu tri vstupy. V úvode zaspievali krásnu pieseň Za horami za dolami, v druhej časti vystúpila mužská časť súboru s blokom Regrútske piesne a na konci programu bolo pásmo Dožinky. Folkloristi už majú s predvedením týchto pásiem veľa skúseností a to nielen mimo ale aj v našej obci. Doteraz vždy vystúpenie úspešne zvládli. A aj v sobotu 5.septembra sa predviedli s pre nich charakteristickou radosťou z vystúpenia, čo domáce publikum ocenilo opakovaným potleskom. Krásne piesne, spev, tanec a sprievodná hudba boli tou povestnou čerešničkou na torte jubilejného dvojdňového podujatia v našej obci.
Po skončení kultúrneho programu nasledovala v areáli požiarnej zbrojnice o 18.hodine tanečná zábava so skupinou TEXT band zo Zlatoviec. A medzi zabávajúcimi nechýbali ani folkloristi. Koľko kto zotrval na zábave, bolo už na individuálnom rozhodnutí každého. Hlavná úloha dňa pre členov FSk Rozvadžan bola splnená úspešným vystúpením. A spolu s Vami sa budeme tešiť na ďalšie vystúpenia nášho súboru v Trenčianskych Stankovciach.

O. Š.

16.08.2015 Mútne, 10.dožinkové slávnosti

Počas horúceho víkendu v polovici augusta sa Rozvadžan vydal na svoju najdlhšiu cestu na vystúpenie – na Oravu. Po prvýkrát v histórii súboru išlo o dvojdňovú akciu. Keďže cesta bola dlhá, odchádzalo sa v sobotu 15.8. už o 8.00 hod. Po naložení batožiny a usadení všetkých účastníkov sa autobus vydal na cestu. Tá sa vzhľadom na viaceré zdržania po trase (zápcha pri Žiline a opravy cesty) ešte o čosi predĺžila.

Prvá zastávka bola v obci Oravský Podzámok ležiacej na pravom brehu rieky Oravy vo vzdialenosti 11 km od Dolného Kubína. Nad touto obcou sa nad hladinou rieky Orava na Oravskom hradnom brale vypína Oravský hrad, národná kultúrna pamiatka. Jeho prehliadka bola prvým bodom programu dvojdňového podujatia. K tým, ktorí prišli autobusom sa pridali aj folkloristi presúvajúci sa vlastnými autami. Spoločne sa vydali na prehliadku hradu. Po približne dvoch hodinách putovania po hrade a zdolaní viac ako 600 schodov sa unavení ale spokojní vrátili do autobusu a pokračovali v ceste na miesto ubytovania v Agropenzióne Novoť.

Krátko po ubytovaní nasledovala ďalšia cesta autobusom na chatu u Pecháčkov. Tu nás privítali ďalší folkloristi, ktorí sa už druhý deň pripravovali na veľkú návštevu. Pre všetkých pripravili voňavú kapustnicu i všeličo iné. A keďže ani prichádzajúci neprišli s prázdnymi rukami, zakrátko boli stoly pokryté bohatým občerstvením. Všetci sa naň už tešili, lebo kvôli zdržaniu na trase sa plánovaný obed poriadne posunul. Po uspokojení hladu nasledovala prehliadka usadlosti a potom druhý hlavný bod dňa – skúška programu na nedeľňajšie vystúpenie. Pri speve a dobrej nálade čas rýchlo plynul. Popri skúšaní programu zostal čas aj na neformálnu zábavu a milé prekvapenie, ktoré si domáci pripravili pre vedúceho súboru a jeho manželku pri príležitosti 35.výročia sobáša, ktoré si pripomínali práve v čase pobytu na Orave. Po večeri (pečenom prasiatku) a ďalšom speve sa deň prehupol do večera, ktorý bol aj na severe horúci. Zábava však nemohla trvať príliš dlho. Hlasy i sily bolo treba šetriť aj na druhý deň, kedy malo byť vystúpenie.

Po rozlúčke s domácimi chatármi nasledovala cesta do ubytovne. Keďže na nočných oravských cestách sme trochu blúdili, bolo v autobuse viac času na spev. Po príchode do penziónu sa všetci rýchlo rozišli do izieb a ruch po chvíli ustal. Niektorí sa v sviežejšom oravskom vzduchu vyspali dobre, iní si pri raňajkách  sťažovali, že toho veľa nenaspali. Ale všetci boli pripravení pokračovať v programe. Hneď po raňajkách nasledovalo obliekanie do krojov, ktoré ženám chvíľu trvalo. Potom už nasledovala cesta do nedeľňajšieho cieľa – oravskej obce Mútne. Je to obec v okrese Námestovo s prekrásnou prírodou pod Piľskom. Jeho územie predstavuje jedno z najcennejších a najzachovalejších chránených území Slovenska.

V autobuse sa precvičovali cirkevné piesne. O 10.30 hod. sa v rímskokatolíckom kostole v Mútnom začínala svätá omša s poďakovaním za úrodu. Okrem domácich obyvateľov a Rozvadžanu sa jej zúčastnili aj pozvaní hostia europoslanec a dve poslankyne NR SR. Pre nás bola prekvapením účasť poslankyne NR Ing. Magdy Košútovej, pretože je z Trenčína a viackrát bola na podujatiach aj v našej obci. V Mútnom nebola prvýkrát. Svätá omša mala slávnostný charakter, na ktorom sa podieľal aj Rozvadžan, ktorý ju začínal piesňou Na stokrát buď pozdravená …

Po omši nás prekvapil prudký dážď. Po jazde v autobuse na ihrisko v sprievode na čele s niekoľkými kočmi, začalo pršať ešte intenzívnejšie. Na ihrisku po pokynoch vedúceho k vystúpeniu zostali všetci radšej ešte v autobuse. Keď už to vyzeralo na mokré podujatie, dážď zrazu ustal, na oblohu sa vrátilo slnko a celé popoludnie bolo horúco. Na pódiu na ihrisku bolo najskôr viac príhovorov a až po nich začali vystúpenia. Ako prvý sa predstavil domáci súbor Mútňan z Mútneho. Svoje vystúpenie zakončil piesňou Goraľu, cy či ňe zaľ …, ktorá je hymnou miestnych. K jej zaspievaniu prizvali aj našich folkloristov. Na pódium však vyšli iba muži z Rozvadžanu a pridali sa v speve k miestnym. Potom už nasledovalo vystúpenie Rozvadžanu. Predviedli dve pásma – Fašángová muzika u Cibulíka a Dožinky. V prvom pásme k rekvizitám na javisku pribudla krásne urobená maketa Krčmy u Cibulíka, ktorú V. Koprivňanskému vyrobil na 60.narodeniny P. Moudrý. Obe pásma už folkloristi poznajú tak dobre, že v textoch používajú vždy nejaké improvizácie. Nebolo tomu inak ani v Mútnom. Pred početným publikom predviedli krásne vystúpenie plné dobrej nálady. Niektorí rodinní príslušníci folkloristov mali prvýkrát možnosť vidieť ich na pódiu. I keď oravský kroj  i folklór sa značne líši od toho nášho, mnohé piesne sú rovnaké. Publikum ocenilo vystúpenie Rozvadžanu potleskom.

Po vystúpení na pódiu pokračoval ďalší program. Až do neskorého večera sa na ňom striedali miestni i hosťujúci účinkujúci. Členovia Rozvadžanu však po vystúpení už mali voľný program. Prezliekli sa z krojov do bielych tričiek s logom súboru a užívali si dožinkovú  atmosféru v krásnom horúcom letnom popoludní. Na ploche ihriska bolo množstvo stánkov s občerstvením, suvenírmi i remeselnými výrobkami. Zo všetkých strán sa ozývala hudba a všade bolo množstvo ľudí.

V najlepšom však treba prestať a nás na rozdiel od miestnych ešte čakala dlhá cesta domov. Preto sme aj napriek pokračujúcej zábave na ihrisku v Mútnom čosi po 18.hodine nastúpili do autobusu a vybrali sa na spiatočnú cestu domov. Na viacerých doľahla únava a tak v autobuse bolo dlho pomerne ticho. Sledovali sme prekrásnu prírodu a premýšľali nad dvomi dňami strávenými na Orave i nad tým, čo nás čaká doma. Urobili sme si zastávku v Starej Bystrici, kde sme poobzerali krásny orloj a potom už len sledovali meniaci sa charakter krajiny okolo nás. Niekde okolo Žiliny sa v autobuse začal ozývať tichý spev, ktorý nám spestroval poslednú etapu cesty.

Rozvadžan úspešne zvládol dvojdňový pobyt a vyskúšal si vystúpenie v inom kraji. Podujatie môžeme vyhodnotiť ako úspešné pre všetkých účastníkov. Teraz nás čakajú obecné dni u nás doma v Trenčianskych Stankovciach a na koniec leta vystúpenie v Bánovciach nad  Bebravou. Veríme, že aj tieto podujatia budú úspešné a prinesú radosť vystupujúcim i divákom.

O.Š.

07.08.2015 Stará Turá

V piatok 07.08.2015 sa v Starej Turej konal 11.ročník podujatia Remeslá našich predkov. Tento rok bol prvýkrát medzi pozvanými účinkujúcimi aj náš folklórny súbor Rozvadžan. V ponuke podujatia v čase od 10.00 – 21.00 hod. boli ukážky tradičných remesiel (košikárstvo, rezbárstvo, drotárstvo, hrnčiarstvo, kováčstvo, tkanie, paličkovanie, …). Na predaj boli remeselné výrobky a tradičné domáce jedlá. Pre deti boli pripravené tvorivé dielne a drevený kolotoč. Súčasťou podujatia bola aj výstava krojov pod názvom „Čo kopec prejdeš, to iný kroj nájdeš“. Kultúrny program začínal o 15.30 hod. vystúpením FS Lintava z Kunovíc. Po ňom o 16.30 hod. nasledovala ĽH Poľun a ukážky svadobných zvykov, o 18.00 hod. Heligonkári z Myjavy a o 19.00 hod. prišiel na rad náš FS Rozvadžan s hodinovým vystúpením. Po ňom ešte o 20.00 hod. nasledovala ľudová zábava s heligonkármi.

Členovia FS Rozvadžan na vystúpenie odchádzali o 18.00 hod. od ihriska z Rozvádz. V autobuse absolvovali tradičnú skúšku. Po príchode nemali veľa času na sledovanie diania v Starej Turej, lebo ich už čakal skorý nástup na pódium. Predviedli na ňom pásma Fašangová muzika u Cibulíka, Na Ďura, Regrútske z Rozvádz, Máje a Dožinky. Vystúpenie malo už štandardne vysokú úroveň a potešilo všetkých prítomných divákov.

Po výborných ohlasoch z Veľkej Javoriny organizátori v Starej Turej očakávali, že Rozvadžan bude baviť publikum v Starej Turej aj po skončení vystúpenia na pódiu. Bohužiaľ to nebolo možné, lebo šofér s autobusom, ktorý ich priviezol na vystúpenie, mal večer ešte ďalšiu pracovnú povinnosť a tak hneď po vystúpení bolo treba sadnúť do autobusu a vyraziť na spiatočnú cestu domov. Zo zábavy po vystúpení v Starej Turej teda folkloristi nemali nič. To ale neznamená, že po návrate  išli všetci hneď domov. Veď bol horúci piatkový večer a noc bola ešte mladá, ako stvorená na zabávanie. Ale čo kto robil po návrate, zostane pre čitateľov tajomstvom.

O.Š.

XXIII. Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov
Veľká Javorina, 26.07.2015

V nedeľu 26.07. sa na Veľkej Javorine konali XXIII. Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov. Medzi pozvanými vystupujúcimi bol aj FS Rozvadžan. Keďže podujatie sa začínalo dopoludnia, autobus odchádzal už o 9.30 hod. Po nastúpení všetkých účastníkov chcel vedúci začať s rozospievaním. Veď od posledného vystúpenia sa členovia FS nestretli. Začiatok skúšky v autobuse sa však oddialil kvôli viacerým prítomným oslávencom. Pripomínali sa meniny, narodeniny i narodenie vnúčika. Až potom sa začalo s rozospievaním. Postupne sa odspievali niektoré piesne z pripravovaného programu – toľko, koľko sa stihlo počas cesty na Veľkú Javorinu. Autobus zaparkoval na vyhradenom mieste len kúsok od chaty. Keďže veľké pódium bolo postavené tesne nad chatou, stačilo k nemu prejsť iba zopár metrov. Privítal nás hluk rozbehnutého podujatia a po úmorných horúčavách predchádzajúcich dní aj príjemné letné počasie s pofukujúcim vetríkom. Rýchlo bolo treba pouväzovať ručníky, lebo do vystúpenia o 11.00 hod. zostávalo už iba málo času. Po príhovoroch, hymnách a vystúpení moravského súboru prišiel na rad Rozvadžan. Okrem moderátorky programu ho už ako tradične uviedla aj Jarka Kohútová. Predviedli pásma Fašángová muzika u Cibulíka a Dožinky. Pôvodne boli v pláne aj Regrútske piesne, ale tie sa do polhodiny vyhradenej pre náš súbor nezmestili. Počas pásma Dožinky gazda zistil, že fľaša, ktorú nakoniec dáva žencom je poloprázdna. A verejne pred publikom dávať takúto fľašu predsa nemohol. Problém signalizoval manželke Vierke. Tá mu zboku na javisko položila plnú fľašu a bolo po probléme. Výkon folkloristov na pódiu bol ako vždy veľmi dobrý. Početné obecenstvo usadené na tráve na kopci pod vysielačom ich pozorne sledovalo, spievalo spolu s nimi a počas vystúpenia i na konci ich odmenilo potleskom.  Po vystúpení kládli niektorým folkloristom otázky prítomné médiá, pri iných sa pristavili známi i neznámi diváci. Všetkým s úsmevom odpovedali. Na pódiu pokračoval program vystúpeniami ďalších súborov. Nebol však čas na ich sledovanie. Presunuli sme sa do dolnej časti areálu, kde bol pripravený obed a občerstvenie. Po nasýtení a chvíli oddychu sa členovia FS Rozvadžan stretli pod stromom pri chate a začali hrať, spievať a tancovať pre potešenie sebe i ostatným návštevníkom areálu. Hneď počas prvej piesne sa okolo nich zhromaždilo mnoho ľudí, ktorí sa s radosťou pripojili k spevu a tancu. Veselá zábava trvala viac ako hodinu a prilákala aj jedného z kameramanov, ktorý po celý čas nahrával. Nakoniec zaspievali Regrútske piesne a súborovú hymnu. O 14.00 hod. sa bavenie publika skončilo, lebo na tento čas bol stanovený odchod domov. Ale ten sa ako obvykle posunul. Niektorí vyhladli, iní chceli čosi kúpiť domov a potom ešte prišla výzva od vedúceho na spoločné fotenie. Trvalo ešte asi trištvrte hodinu, kým všetci nastúpili a autobus sa pohol na cestu domov. Po celú spiatočnú cestu bolo veselo.

Na Javorine bol Rozvadžan po prvýkrát a zanechal tam určite výborný dojem. Radosť z hudby, spevu a tanca nerozdáva nikdy iba na pódiu, ale vždy si po skončení oficiálneho vystúpenia  nájde miesto a čas na bavenie prítomných ľudí formou improvizovanej ľudovej zábavy. A keďže to baví aj samotných folkloristov, vždy okolo seba šíria dobrú náladu a všade zanechávajú potešenie a radosť. Robia tak dobré meno nielen sebe, ale aj obci, z ktorej prišli. Dúfame, že tak budú robiť aj naďalej.

Pozývame Vás na  najbližšie vystúpenie FS Rozvadžan  v piatok 7. augusta 2015 od 19.00 hod. na Námestí slobody v Starej Turej. Určite sa potešia, keď tam uvidia niekoho z Trenčianskych Stankoviec.

O.Š.

Kopaničárské slavnosti – Starý Hrozenkov, 11.07.2015

12.07.2015 sa v prírodnom amfiteátri v Starom Hrozenkove konal 55.ročník Kopaničárských slavností. Program bol bohatý vo všetky tri dni, ale asi najatraktívnejší bol v sobotu 11.07. A práve vtedy vystupoval v Hrozenkove aj Rozvadžan.

Leto s dlhými dňami a príjemným počasím je veľmi vhodné na konanie rôznych folklórnych podujatí pod holým nebom v prírodných amfiteátroch. Zároveň je však aj obdobím, kedy najviac ľudí odchádza na dovolenky. Výnimkou nie sú ani členovia FSk Rozvadžan. Preto prvou úlohou vedúceho bolo zabezpečiť vystúpenie aj napriek viacerým neprítomným členom súboru a nahradiť chýbajúcich hudobníkov. Z tradičnej zostavy mohol v sobotu prísť iba Peter Beňovič, ktorý husle nechal v puzdre  a namiesto nich mal v rukách ozembuch. Na harmonikách hrali Dominik Minárik a Ladislav Žiško. Ale teraz pekne po poriadku – od začiatku.

Odchádzalo sa v horúcom popoludní o 14.30 hod. od ihriska. V autobuse bolo celou cestou nezvyklé ticho. V Starom Hrozenkove pri našom príchode program na pódiách už bežal. Najskôr sme hľadali vhodné miesto, aby sa mohli preskúšať pásma, s ktorými sa malo ísť na pódiá. Pri skúške sa diskutovalo, kritizovalo aj obávalo, ako to celé dopadne, keď chýba viacero členov súboru. Potom ešte rýchlo uviazať ručníky a už sa išlo vystupovať na malé pódium s pásmom Dožinky. Krásne ho sprievodným slovom i spevom uviedla Jarka Kohútová. Vystúpenie dopadlo dobre. Chybičky, ktoré videli a kritizovali členovia súboru, obecenstvo neregistrovalo a ako obvykle odmenilo členov súboru za ich výkon potleskom. Nasledovala viac ako hodinová prestávka pred druhým vystúpením. Počas nej všetkých Danka Biesiková ponúkla výborným slaným pečivom. Smäd hasil každý podľa svojich predstáv – minerálkou alebo pivom. Po krátkej obhliadke toho, čo sa ponúkalo v areáli, nasledovala ďalšia skúška a potom ešte krátke čakanie vedľa pódia. Druhé vystúpenie bolo na veľkom pódiu. Jednotlivé vystúpenia uvádzali dvaja moderátori – Čech a Slovenka. Rozvadžan ešte svojim sprievodným slovom a spevom uviedla aj Jarka Kohútová. Najskôr predviedli pásmo Regrútske piesne a potom, po ďalšom sprievodnom slove a speve Jarky Kohútovej, pásmo Fašángová muzika u Cibulíka. Obidve zvládli úspešne a potešili nimi divákov. Medzi nimi boli aj viacerí Stankovčania.

Po vystúpení a navečeraní sa Rozvadžan zostal v areáli. Ako diváci si mohli vyberať, ponuka podujatí bola až do noci bohatá. Na veľkom pódiu vystupovali ďalšie folklórne súbory, po nich nasledovali slávnostné príhovory predstaviteľov obcí Starý Hrozenkov a Drietoma, ďalej sa predstavili kopaničiarske súbory, VUS Ondráš s ľudovým tanečným divadlom, cimbalová muzika, potom (s hodinovým oneskorením kvôli príprave pódia) Lucie Bílá so skupinou Arakain a nakoniec bol v programe ohňostroj. Na malom pódiu od 20.30 hod. hrala približne dve hodiny na počúvanie i do tanca Moravanka Jana Slabáka.

Odchod bol stanovený na 22.00 hod., ale posunul sa asi o pol hodinu. V tme a hluku reproduktorov pri vystúpení Lucie Bílej bolo treba pohľadať chýbajúcich. Nakoniec pátrači našli všetkých (aj tých, na ktorých neprítomnosť v autobuse pozabudli) a mohlo sa vyštartovať na spiatočnú cestu. Počas nej autobusom znel spev. Ale len tak potíšku. Po príchode domov ešte vedúci všetkých informoval o programe na najbližšie obdobie a potom sa už postupne vystupovalo a odchádzalo domov.

Čo povedať na záver? Rozvadžan to aj napriek viacerým chýbajúcim členom zvládol úspešne. Teraz nasleduje dvojtýždňová pauza a potom

26.07. vystúpenie na XXIII. Slávnostiach bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine.

O.Š.

Beckov – salaš Biras, 27.06.2015

Sobotné popoludnie, 27.06.2015. Folklórny súbor Rozvadžan sa vyberá na ďalšie vystúpenie. Teraz pomerne blízko na salaš Biras v Beckove. Odchod má oproti plánovanému času 13.30 hod. asi 15 minútové meškanie. Šofér autobusu predtým viezol zamestnancov Vaillantu na firemnú akciu v areáli firmy. Potom, čo sme sa dočkali autobusu a nastúpili, nasledovala krátka cesta do Beckova. V autobuse neboli muzikanti, ktorí vyhrávali svadobčanom a do Beckova to mali stihnúť až tesne pred vystúpením. Po ceste sa zaspievalo len pár pesničiek. Po príchode a vystúpení z autobusu nasledoval krátky presun na miesto konania s krátkym zdržaním pri predaji vstupeniek, kde nás všetkých označili zelenými náramkami. Niektorí vtipkovali, že netreba, veď už sú označení oblečením, – kroje diváci nenosia – ale nepomohlo, náramky museli byť. Program mal už od začiatku sklz. Detské skupiny Čajka z Hornej Súče a Čakanka z Nového Mesta nad Váhom začali vystupovať s hodinovým meškaním, lebo sa ešte dokončovalo pódium a montáž ozvučenia. Tým sa posunulo aj vystúpenie dospelých – Mužského speváckeho súboru Chotár z Hornej Súče, Heligonkárov z Myjavy a nášho Rozvadžanu. Nám to celkom vyhovovalo, popri čakaní na vystúpenie sa stihli gratulácie 4 Jánom zo súboru, krátka skúška a rozospievanie sa. Cibulík = Vilko Koprivňanský musel na vystúpenie zabezpečiť novú brezovú metlu, lebo tá predchádzajúca už bola po vystúpení pred týždňom v Papradne nepoužiteľná. Aj muzikanti stihli prísť zo svadby. Keď už folkloristi predpokladali koniec vystúpenia Heligonkárov z Myjavy, presunuli sa pri pódium, ale tam si ešte dlhšiu chvíľu počkali. Heligonkári pridávali pesničky a našich medzitým pokropil mierny dáždik. Nakoniec sa dočkali. Jarka Kohútová, ktorá uvádzala celý program, uviedla aj Rozvadžan. Pódium nebolo príliš veľké, ale keďže časť členov Rozvadžanu v Beckove chýbala, súbor sa bez problémov zmestil na javisko. Tanečníci mali trošku problémy – na pódiu bolo vraj klzko. Na vystúpení však nič z toho nebolo vidieť. Počas cca 45 minút predviedli tradičný výborný výkon. Divákom predviedli tri pásma: Fašángová muzika u Cibulíka, Regrútske piesne a Dožinky. Všetko zvládli na výbornú a k veľkej spokojnosti publika. To si vystúpenie natáčalo na tablety a mobily a mnohé piesne spievalo spolu s účinkujúcimi. Keďže sme neboli ďaleko od domova, v hľadisku boli aj príbuzní a priatelia členov súboru. Na záver vystúpenia pre všetkých pridali ešte zopár piesní naviac.

Po vystúpení nasledoval presun do priestorov salaša na večeru – bravčový perkelt s haluškami, ovčí údený aj neúdený syr a pivo. Po večeri sme mali do plánovaného odchodu ešte približne hodinu a pol času. Ten sa nemohol využiť inak, ako na spev. K našim hudobníkom sa pridal ešte trúbkar zo Súče a bolo veselo. Návštevníci salaša mali neplánovaný kultúrny program. Počas prestávok medzi spevom sa žartovalo i oslavovalo. Po príchode autobusu to trvalo ešte skoro pol hodinu, kým sme nastúpili a vydali sa na cestu domov. V autobuse spev pokračoval až kým folkloristi postupne nevystúpili. Keďže dni sú teraz veľmi dlhé, prišli sme ešte za svetla. Ale či sa všetci dostali za svetla aj domov, alebo ešte niekde pokračovali v zábave, to už necháme v utajení.

O.Š.

Krajská postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín
NOSITELIA TRADÍCIÍ –  Papradno, 20.6.2015

Po víťazstve v Trenčianskej Turnej 12.04. Rozvadžan postúpil na krajskú súťaž folklórnych skupín. Plán aktivít súboru na rok 2015 sa rozšíril. Deň D nastal v sobotu 20.06.2015. Miestom konania bolo Papradno. Keďže je až za Považskou Bystricou, bola to celodenná akcia. Odchádzalo sa už o 8.30 hod. od ihriska v Rozvadzoch. Spolu s nami išla na prehliadku aj Jarka Kohútová. Počas cesty sa vedúci priznal, že má práve v tento deň narodeniny. Otázka koľké, ho prinútila k počítaniu a  až po ňom odpovedal. Takže sa začalo gratuláciami. Počas cesty sme mali krátku prestávku kvôli upevneniu spätného zrkadla. Je jasné, že viacerí muži vystúpili a radili šoférovi, ako to najlepšie urobiť. Po príchode do Papradna sa navigácie ujala Mariana, ktorá tam už v minulosti bola na vystúpení. Trošku zmiatla šoféra i vedúceho, keď hovorila, že treba ísť doprava, ale ukazovala doľava. Po smiechu to zjednotila na doľava, čo bolo správne. Po vystúpení nasledovalo zoznámenie sa s prostredím, zloženie vecí na vopred určenom mieste na balkóne. Niektorí prišli už v krojoch, iní si kroje priniesli so sebou a boli zatiaľ v civile. Keďže program dňa bol bohatý, organizátori pripravili presný časový harmonogram. Začínalo sa krátkou 10-minútovou skúškou na pódiu. Niektorí skúšali v krojoch, iní ešte v civile. O pol dvanástej mala začať súťaž, ale v skutočnosti sa začalo až o 20 minút neskôr po príchode poroty. Vystúpilo spolu 7 súborov, ale prvý z nich vystupoval mimo súťaže. Dopoludnia sa predstavili: FSk Hájiček – Chrenovec-Brusno s pásmom Fašiangy, fašiangy (nesúťažne), FS Rozvadžan – Trenčianske Stankovce s pásmom Fašangová muzika v Rozvadzoch v krčme u Cibulíka, FSk Praznovanka – Praznov s pásmom Muzika u Zborovanôv  a FSk Podžiaran – Papradno s pásmom Šibačiari. Potom nasledovala obedná prestávka. Po nej o 13.50 hod. pokračovali súťažnými vystúpeniami súbory FSk Lubená – Poluvsie s pásmom Na chlieb – žatevné a dožinkové zvyky, FSk Maninec – Podmanín s pásmom Osýpanie mladuchy pred sobášom a FSk Limbora – Prečín a pásmom Muzika u Imricha. Všetky vystúpenia boli zaujímavé, aj keď niektoré mali bližšie k divadlu ako k folklóru, ale to je vždy individuálne vnímanie diváka. Hlavné slovo pri posúdení mala trojčlenná odborná  porota. Po vystúpení posledného súboru mali členovia FS prestávku. Počas nej sa niektorí opäť prezliekli do civilu. Vedúci súborov sa zúčastnili na vyhodnotení a rozborovom seminári. Prestávku sme využili na posedenie pri káve – bola výborná a o polovicu lacnejšia ako u nás.

Popoludní bol v programe trojhodinový 3.ročník folklórneho festivalu V SRDCI JAVORNÍKVO (názov v miestnom nárečí) v amfiteátri v centre obce neďaleko od kultúrneho domu, v ktorom sa konala súťaž. Jeho súčasťou bolo vyhodnotenie súťaže Nositelia tradícií, vystúpenie 11 súborov (7 zo súťaže a 4 ďalších) a speváčky sólistky Heleny Záhradníkovej zo Žiliny (členky poroty). Začiatok bol naplánovaný na 16.30 hod., ale kvôli dlhšiemu radeniu sa poroty sa posunul až na 17.00 hod. Keďže Rozvadžan bol prvým vystupujúcim, stál pri pódiu presne podľa harmonogramu. Meškanie vyplnil hudbou a spevom ešte mimo pódia. Miestne publikum to ocenilo potleskom a spevom spolu s našimi folkloristami. Festival otvoril krátkym príhovorom starosta z Papradna oblečený v miestnom kroji. Potom nasledovalo vyhlásenie výsledkov súťaže.  Zo 6 súťažiacich súborov 3 boli ocenené v bronzovom pásme, 2 v striebornom a 1 v zlatom s postupom do celoslovenského kola. Vyhral domáci súbor, naši dosiahli pekné umiestnenie v striebornom pásme, čo je ďalším úspechom Rozvadžanu. Po vyhlásení výsledkov Rozvadžan v amfiteátri s úspechom zopakoval pásmo zo súťaže – Fašangová muzika v Rozvadzoch v krčme u Cibulíka. Pri metlovom tanci búchali po javisku metlou tak energicky, až sa skoro rozpadla. Na ďalšie vystúpenie už bude potrebná nová. Na konci vystúpenia našich sa husto rozpršalo. Amfiteáter nebol krytý. Domáci vytiahli dáždniky a náš vedúci rozhodol, že ideme domov. Všetci sme sa potešili, že budeme doma skôr, ako sa pôvodne plánovalo. Ale ešte dosť dlho trvalo, kým všetci nastúpili do autobusu a vyštartovali sme na cestu domov. V reštaurácii si totiž niektorí dali čosi na večeru a kým dojedli, tak to chvíľu trvalo. Cesta domov bola dlhšia, ale veselá. Vyhrávalo sa a spievalo – chvíľami všetci to isté, ale niekedy vpredu znela iná pieseň ako vzadu. Po príchode do Trenčína sme vyložili Jarku Kohútovú a potom odbočili do Soblahova, aby sme domov zaviezli Marianu. Tá pokúšala ostatných pozvaním do hostinca U Ondreja, ale odolali a nevystúpili. V Trenčíne aj Soblahove pršalo a tak sa vedúci potešil, že aj jeho záhradka dostane nejakú vlahu. Ale bohužiaľ, pravdu mali skeptici, ktorí tvrdili, že u nás neprší. Len čo sme z „betónky“ odbočili na Stankovce, videli sme, že cesta je suchá. Včasný príchod a prijateľné počasie niektorých motivovalo, aby sa domov neponáhľali a ešte si urobili zastávku u kamaráta zo súboru. Veď na druhý deň bol voľný deň – nedeľa. Každý sa mohol spamätať z náročného ale úspešného dňa. Rozvadžan opäť raz šíril dobré meno našej obce ďaleko za rodným chotárom, za čo im patrí poďakovanie.

O.Š.

Trenčianske folklórne slávnosti – XXXV. ročník 06.06.2015, Mníchova Lehota

V horúce sobotňajšie popoludnie 06.06.2015 sa v amfiteátri v Mníchovej Lehote konal XXXV. ročník Trenčianskych folklórnych slávností. Jeho organizátormi boli Trenčianske osvetové stredisko a Obec Mníchova Lehota. Záštitu nad ním mal predseda TSK Ing. Jaroslav Baška. Celé podujatie sa začalo o 13.00 hod. vystúpením DDH R. Hečka z Dolnej Súče. Po ňom nasledoval 45-minútový blok vystúpení pod názvom Letný podvečiér pri Jágrech moste. Predstavili sa v ňom DFS Selčanka Selec, DFS Bysterec, FTS Trúfalci, FSk Lehoťanka a ĽH Jáderko Mníchova Lehota. O 14.15 hod. bolo oficiálne otvorenie TFS. O 14.30 nasledovalo pásmo Tí maličkí húsky pásli, v ktorom vystúpili malé deti z DFS Čajka Horná Súča, Javorinka Miškech Dedinka, Nezábudky Drietoma, Kornička a Radosť z Trenčína. O 15.45 hod. sa začal blok Tancuj, spievaj, zahraj si, ktorý nás najviac zaujímal. Vystupujúcimi boli FSk Studienka Chocholná Velčice, ŽSSk Kubra, FSk ROZVADŽAN Trenčianske Stankovce, MSSk Škrupinka Trenčín, ŽSSk Poľana Brno, sólisti tanečníci: Tomáš Lendvay a Sáška Vojteková Kornička, Matúš Boráň a Tamara Gagová Družba, Ondrej Mišík a Maruška Capová Trenčan, DFS Kornička Trenčín. O 17.00 hod. Nasledoval blok programu s názvom Mníchova Lehota. V ňom sa predstavili Trenčianske súbory Trenčan, Družba, Seniorklub Družba, Zahumenkári, Nadšenci, Radosť, Kornička. V hodinovom programe Ozývaj sa huase so začiatkom o 18.15 hod. vystúpil Vysokoškolský súbor ľudových piesní a tancov Poľana z Brna. Program vystúpení zakončil o 19.15 hod. blok Čardáše – tanečná škola čardášov zo Štrby a Horného Liptova s Jánom Muchom.
A teraz niečo podrobnejšie k účasti Rozvadžanu na folklórnych slávnostiach. Autobus na vystúpenie vyštartoval od OC v Rozvadzoch o 14.30 hod. Vzhľadom na krátku vzdialenosť cesta netrvala dlho. Počas nej vedúci urobil prezenciu účastníkov a folkloristi si zaspievali niekoľko piesní z pásma Dožinky. Po príchode do Mníchovej Lehoty sme si vyšliapali krátku cestu do amfiteátra. Tam sa hneď organizátorky z MOS pýtali na Danku, čo „má niesť buchty“. Keď sa dohodli, ako to s buchtami v programe bude, vedúci šiel zisťovať podrobnosti o priebehu. Vrátil sa nielen s informáciou o tom, že program beží podľa vopred určeného harmonogramu, ale aj s občerstvením pre členov súboru (bagety a minerálka). Potom ich pozval na krátku skúšku pred vystúpením. Po nej nasledovala úprava oblečenia – viazanie ručníkov, obúvanie čižiem (len málo členiek súboru pri teplote cca 30°C v nich prišlo obuté už z domu). Nasledoval presun do zákulisia a čakanie na vystúpenie. Išli ako tretí v poradí v bloku Tancuj, spievaj, zahraj si, ale už pri vystúpení druhého súboru museli podľa scenára sedieť na lavičkách vzadu na pódiu. Predstavili sa pásmom Dožinky. Vystúpenie malo ako vždy v publiku pozitívny ohlas. A Rozvadžan ako obvykle vystupoval s radosťou a veselo. Slovo sa plynulo striedalo s hudbou, spevom a tancom až do záveru. Obecenstvo nemalo veľa priestoru na ocenenie vystúpenia ktoréhokoľvek zo súborov, lebo len čo jeden skončil, z lavičiek sa hneď dvíhali členovia ďalšieho súboru a blok programu pokračoval v rýchlom slede ďalej. V jeho závere vystúpili deti z Korničky, ktoré sa predstavili programom Veselie a končili ho spevom: „Už sme vám vypili pálené, už sme vám vypili pálené, a fčil vám zjeme ty vaše buchty pečené, a fčil vám zjeme ty vaše buchty pečené.“ Potom prichádza na javisko Danka s buchtami, ktoré sú spomenuté vyššie v článku, po nej hudba a členovia Rozvadžanu i ďalší účinkujúci a spoločne všetci spievajú záverečnú pieseň bloku programu „Slniečko sa níži, k večeru sa blíži…“ Medzi prvou a druhou slohou piesne tanečníci z Rozvadžanu tancujú čardáš. Po záverečnej poklone a aplauze publika skrývajúceho sa pred prudkým slnkom na okrajoch amfiteátra v blahodarnom tieni stromov, sa končia oficiálne povinnosti Rozvadžanu na slávnostiach. Ale ešte viac ako ďalšie dve hodiny zotrvali v areáli. Niektorí sledovali ďalšie bloky festivalového programu. Väčšina členov súboru sa po krátkom oddychu a zbavení sa časti kroja, v ktorom im bolo veľmi teplo, odobrala kúsok ďalej od pódia a pokračovala hudbou a spevom v prezentácii stankovského folklóru. Pri tom im čas rýchlo bežal, až okolo pol ôsmej prišiel čas návratu domov. Spev neprestal ani v autobuse a keďže ani tam nestihli zaspievať všetko, čo chceli, pokračovali aj po vystúpení z autobusu u Ľ. Šišovského. Ak chcete vedieť dokedy, spýtajte sa tých, čo zotrvali až do konca (alebo možno aj susedov, ktorí spev počuli). A to je všetko ku krásne strávenému sobotňajšiemu popoludniu v Mníchovej Lehote.
Ďakujeme všetkým priaznivcom folklóru i Rozvadžanu, ktorí prišli na festival do Lehoty a zároveň ich pozývame, aby prišli podporiť Rozvadžan i pri jeho ďalších vystúpeniach.

O. Š.

XIII. ročník slovenského festivalu seniorských folklórnych súborov

Festival zorganizovali občianske združenie „Kým žiješ tancuj“ v spolupráci s TSK a obcami Selec a Trenčianske Stankovce. Uskutočnil sa v sobotu 23.05.2015 v Záhradnom centre Bolech vo Veľkých Bierovciach. Vystupovalo v ňom cca 500 členov rôznych seniorských folklórnych súborov z celého Slovenska aj súbor zo Vsetína z blízkej Moravy. Medzi účinkujúcimi nechýbal ani náš folklórny súbor Rozvadžan. Program festivalu bol veľmi obsiahly a bol rozložený do 6 blokov na celé sobotňajšie popoludnie i večer. Z dejiska folklórneho festivalu naživo vysielal 2-hodinový prenos slovenský rozhlas – rádio Regina. V čase od 13.00 do 14.00 hod. to boli hudobné pozdravy z areálu konania XIII. SFSFS a v čase od 14.00 do 15.00 hod. blok programu Ďuro, Jano a tak ďalej… . V tomto bloku sa predstavilo 11 speváckych skupín alebo ich sólistov, medzi nimi aj náš Rozvadžan, ktorý vystúpil na konci pásma. Ďalšie pásma programu si potom už mohli vypočuť iba diváci v areáli festivalu. Nedá sa tu popísať všetko, čo sa dialo na XIII. SFSFS, zameriame sa preto iba na Rozvadžan.

Vystúpenie našich folkloristov bolo súčasťou živého rozhlasového vysielania, preto museli dodržať prísny časový harmonogram, ktorý mal omnoho skorší začiatok, ako bol čas živého vysielania v rádiu. Do centra diania sa museli dostať tak, aby už o 11.45 hod. mohli začať s prípravami na javisku. Pre niektorých členov súboru, ktorí boli aj v sobotu dopoludnia v práci, to bolo dosť hektické. Po návrate z práce sa akurát stihli prezliecť do kroja a už sa odchádzalo. V Bierovciach bolo rovnako ako aj u nás – chladno. Počas popoludnia sa ešte viac ochladilo a neskôr začalo aj pršať. Takéto počasie odradilo viacerých divákov od návštevy festivalu. Bohužiaľ, pri aktivitách vonku nikdy nie je dopredu jasné, či im počasie bude alebo nebude priať. V sobotu to bola tá druhá možnosť. Folkloristi však nemali kedy veľmi sledovať vývoj počasia. Svoj čas pred vystúpením mali presne naplánovaný. Aj tak však stihli manželia Gabrišoví v rámci hudobných pozdravov prostredníctvom rozhlasu pozdraviť všetky svoje vnúčatá. Dianie počas hodiny živého vysielania programu Ďuro, Jano a tak ďalej… bolo rozplánované presne na minúty, včítane nástupu na javisko, vstupov moderátorov i samotných vystúpení folkloristov. Rozvadžan vystúpil na záver pásma i živého vysielania. Mali k dispozícii 5 minút. Zaspievali žatevné piesne zo svojho pásma Dožinky. Nemôžeme hodnotiť, ako to vyzeralo na pódiu, ale v rozhlase zneli piesne v ich podaní veľmi pekne. Keďže chýbal vizuálny zážitok, o to viac sme mohli vnímať krásne texty ľudových piesní aj  zvučné hlasy folkloristov. Na záver celého hodinového pásma sa k Rozvadžanu pripojili aj ďalší účinkujúci a spoločne zaspievali pieseň Inovecká hora vysoká.

Po skončení rozhlasového prenosu si folkloristi mohli už bez stráženia času vypočuť vystúpenia účinkujúcich v ďalších pásmach aj vychutnať všetko ostatné, čo sa dialo. Kvôli chladnému upršanému počasiu a tiež preto, že niektorých ešte v noci čakalo začepčovanie nevesty, nemohli zostať až do konca programu. Odchádzali s dobrým pocitom a s plánmi na ďalšie podujatia. Hneď na druhý deň v nedeľu dopoludnia si mnohí členovia Rozvadžanu znovu obliekali kroje, aby v nich spolu s ďalšími spevákmi zaspievali na hodovej svätej omši v kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov v Trenčianskych Stankovciach. A budúci piatok je na programe vyhrávanie májov v našej obci. A to sa bez Rozvadžanu nezaobíde. Ďakujeme folkloristom za peknú reprezentáciu obce a želáme im veľa síl, aby úspešne zvládli všetko, čo ich v najbližšom období čaká. A veru toho nie je málo.

O.Š.

Podjavorinské folklórne slávnosti – III. ročník, 09.05.2015

9.mája 2015 sa o 14.00 hod. v amfiteátri na vrchu Roh začal III. ročník Podjavorinských folklórnych slávností. Zorganizovali ich Obec Lubina, Obec Bzince pod Javorinou a Mesto Trenčín v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom. Program mal 4 bloky. V prvom z nich nazvanom Spod Veľkej Javoriny sa predstavili FSk Javorinka Lubina-Miškech Dedinka, Klenotnica Bzince pod Javorinou a FSk Pobedimčan. V druhom pásme Naši najmenší vystupovali detské folklórne súbory – DFS Čakanka Nové Mesto n. V., ZŠ, Bzince pod Javorinou, DFSk Javorinka Lubina-Miškech Dedinka, DFSk Štvorlístok Pobedim, DFS Selčanka Selec a DFS Kopaničiarik Myjava. Tretie pásmo malo názov Ide pieseň dokola… Vystúpili v ňom MSSk Chotár, V. Mudríková, kysucká heligonkárka a speváčka, FS Kubrá, FS Jabloničanka a náš FS Rozvadžan. V poslednom štvrtom bloku s názvom Z každého rožku trošku sa predstavili FS Holubičky zo srbskej Padiny (95% obyvateľov má slovenskú národnosť), FSK Selčan Selec  a FS Technik Bratislava.

Keďže členovia FS Rozvadžan mali v piatok popoludní aj iné povinnosti, autobus na podujatie odchádzal až o 15.00 hod. Cesta bola bezproblémová, v autobuse sa spievalo, síce v prednej časti o niečo skôr ako v zadnej, ale to nikomu nevadilo. Po príchode na miesto deja sme zistili, že parkovacie miesta pre autobusy sú už obsadené, tak sme iba vystúpili a šofér s autobusom odišiel hľadať miesto na zaparkovanie. Na pódiu už bežal program – práve vystupovali detské súbory. Program mal približne hodinový sklz a tak po krátkom oboznámení sa s prostredím vedúci rozhodol, že ešte stihneme aj skúšku. Miesto na ňu sa našlo na lúčke neďaleko pódia. Po skúške nasledovalo fotografovanie najskôr mužskej, potom ženskej časti a nakoniec celého súboru. Po návrate do amfiteátra sa folkloristi zaradili medzi divákov a pozorne sledovali program. Pritom komentovali a porovnávali jednotlivé vystupujúce súbory – počet spevákov, hudbu, tanec… Dianie na pódiu bolo pestré, každý si našiel niečo, čo ho zvlášť upútalo. Sledovanie diania však čoskoro museli prerušiť, aby sa pripravili na vlastné vystúpenie na zíver tretieho bloku programu. Predviedli pásmo Máj. Oproti predchádzajúcim predvedeniam mohol ten, kto toto pásmo videl viackrát, vidieť určité drobné improvizácie a zmeny v textoch i spievaných piesňach. Publikum ich vystúpenie ocenilo potleskom. Bolo však vidieť, že program je veľmi bohatý a pre jednotlivé súbory bol vyhradený iba obmedzený čas. To neumožnilo žiadne prídavky. Na pódiu sa vystupujúci striedali v rýchlom slede Ale na druhej strane si folkloristi ako diváci mohli viac vychutnať ďalšie vystúpenia. A veru bolo na čo pozerať. Zaujímavé boli všetky, ale  asi najviac pozornosti u našich vzbudil súbor zo srbskej Padiny a Technik z Bratislavy. S ostatnými vystupujúcimi súbormi sa už stretli na iných pódiách, s dvomi spomínanými však vystupovali po prvýkrát na tom istom javisku.

Pri bohatom kultúrnom dianí čas rýchlo ubiehal. Po občerstvení výborným gulášom sa po 19.00 hod. priblížil čas odchodu. Cesta domov ubehla so spevom veľmi rýchlo. Keďže nasledoval ešte jeden deň voľna, folkloristi sa domov až tak neponáhľali a ešte aj po návrate do Rozvádz pokračovali v speve, zábave a plánovaní ďalších podujatí. Program na nasledujúce obdobie majú bohatý a tak im spoločne želajme, aby sa všetky naplánované vystúpenia vydarili.

O. Š.

Stavanie mája  v Trenčianskych Stankovciach 30.04.2015

Tradície  treba ctiť a zachovávať a Rozvadžan to tak aj robí. Nebolo tomu inak ani vo štvrtok 30.04.2015 u nás doma v Trenčianskych Stankovciach. O 17.00 hod. sa staval máj a bolo veselo. Akciu zorganizoval obecný úrad a kultúrna komisia. Máj ako vždy ozdobili mladí a postavili pracovníci obecného podniku služieb za pomoci techniky. V programe, ktorý moderovala Ľubica Mikulášová sa predstavili deti z folklórneho súboru Stankovčan, Spevokol JD, kapela Radovanka a FS Rozvadžan. Na miesto deja pred Spoločenským domom prišli folkloristi so spevom v krojovanom sprievode z Rozvádz z Gazdovského dvora u Tomíkov. Vystupovali na schodoch pred Spoločenským domom. Zaspievali niekoľko májových piesní a na asfaltovej ploche pred schodmi zatancovali tri páry zo súboru. K ich spevu sa pripojili aj domáci diváci, ktorí prišli podporiť tradičné stavanie obecného mája. Rozvadžan mal opäť po dlhšom čase možnosť vystúpiť doma a potešiť svojim spevom a tancom všetkých prítomných Stankovčanov. Podarilo sa, vystúpenie sa domácim páčilo. Po ňom sa folkloristi vrátili do Gazdovského dvora u Tomíkov. Jeho otvorenie na letnú sezónu na rozhraní apríla a mája je už tiež tradíciou, ktorá sa nezaobíde bez spevu, hudby a tradičného občerstvenia. Všetko samozrejme pri dobrej nálade a tak dlho, ako vydržia. A dokedy to bolo? Nuž, to sa už musíte opýtať tých, čo vydržali až do konca.

Jedno vydarené podujatie je za nami a mnohé ďalšie pred nami. Na budúci víkend čaká folkloristov ďalšia akcia, ale už mimo obce – v Lubine, kde vystúpi na Podjavorinských folklórnych slávnostiach.

 O. Š.

Súťaž  a prehliadka folklórnych skupín  v Trenčianskej Turnej 12.04.2015

12.apríl 2015 – prvá nedeľa po Veľkej noci a prvé verejné vystúpenie Rozvadžanu po dlhšej prestávke v pôstnom období. Keď o 13.30 hod. členovia folklórnej skupiny Rozvadžan nasadali do autobusu, bolo vonku  konečne po dlhom čase príjemne teplo a svietilo slniečko. Cesta bola krátka, ani sme sa poriadne neusadili a už sme vystupovali v cieli pred kultúrnym domom v susednej obci Trenčianska Turná. Konala sa tam krajská súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov, súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov a folklórnych skupín, ktorú usporiadali Trenčianske osvetové stredisko a Obecný úrad v Trenčianskej Turnej. Program sa začínal o 14.00 hod. a trval viac ako dve hodiny. Moderovala ho Jarka Kohútová. Najskôr sa predstavili detské folklórne súbory, po nich sólisti tanečníci a nakoniec folklórne skupiny. Všetky vystúpenia sledovalo nielen zaplnené hľadisko ale aj pozorné oči členov poroty.

Naši folkloristi si po príchode do kultúrneho domu odložili veci a vonku usporiadali krátku skúšku, aby sa rozospievali. Potom sa usadili do hľadiska a pozorne sledovali väčšinu programu, najmä folkloristov z Chocholnej-Velčíc a Kubrej, ktorí súťažili spolu s nimi v súťažnej kategórii folklórnych skupín. Rozvadžan vystupoval až na konci programu. Predstavili sa pásmom Fašiangy. Tak ako inokedy, aj v Turnej predviedli výborný výkon. Svoju radosť z vystúpenia preniesli z javiska aj do hľadiska. U publika mali veľmi pozitívne ohlasy. Po vystúpení Rozvadžanu nasledovala prestávka, počas ktorej porota posudzovala výkony súťažiacich a účinkujúci sa občerstvovali a debatovali s ostatnými vystupujúcimi v zákulisí. Vyhodnotenie súťaží sa konalo na javisku, kde boli vedúci a zástupcovia zúčastnených súborov a skupín. Ostatní účastníci ho s napätým očakávaním sledovali v hľadisku. Porota vyhodnocovala súťaže v tom poradí, v akom sa konali. Výkony súťažiacich rozdelila do pásiem  – bronzového, strieborného a zlatého. Naši si preto na svoj výsledok počkali dlhšiu chvíľu. Medzitým odhadovali, ako dopadnú – niektorí boli skeptickí, iní optimistickí. Po vyhodnotení sa ukázalo, že pravdu mali optimisti – Rozvadžan svoju kategóriu VYHRAL, bol ocenený v zlatom pásme a postúpil na krajskú prehliadku. Plán aktivít súboru sa na rok 2015 rozšíri o účasť v krajskom kole súťaže folklórnych skupín. Mala by byť 20.júna 2015. V zákulisí potom nasledovala krátka oslava so spevom aj za účasti ostatných súborov, ktorí Rozvadžanu úprimne zagratulovali k víťazstvu. Po asi polhodine spevu sa s veselou náladou nasadalo do autobusu. Jožko Mojžiš prekontroloval pred odchodom prítomných v autobuse a dobre urobil, lebo gazda s huslistom dobehli až neskôr. Vedúci súboru ešte zostal v kultúrnom dome na odbornom seminári. Cesta domov bola síce krátka ale veselá. Všetci sa tešili z pekne stráveného popoludnia a výborného výsledku v súťaži. Veríme, že spolu s nimi sa tešia aj všetci priaznivci stankovského folklóru.

O. Š.

Zimné stretnutie folkloristov v Dolnej Súči 31.01.2015

Po viac ako mesačnej prestávke od posledného verejného vystúpenia sa folkloristi z Rozvadžanu tešili na ďalšie stretnutie s publikom. Dočkali sa ho 31.januára 2015 na 3.zimnom stretnutí folklórnych skupín z Trenčianskeho regiónu. Konalo sa v Dolnej Súči a jeho organizátormi boli Obec Dolná Súča a Trenčianske folklórne združenie STODOLA.

Autobus na vystúpenie odchádzal od ihriska o 1400 hod. Z cesty sme mali trošku obavy, lebo deň predtým husto snežilo a bola kalamita. Úsek z Trenčína do Bánoviec bol od piatka popoludnia až do neskorých večerných hodín neprejazdný. Ale v sobotu sa už išlo dobre a tak autobus s folkloristami dorazil do Súče bez problémov. V krásnom kultúrnom dome sa postupne poschádzali všetky pozvané folklórne skupiny až na Trúfalcov z Mníchovej Lehoty, ktorým v účasti zabránilo ochorenie viacerých členov. Po príchode na miesto nasledovala spoločná skúška záverečnej piesne a oboznámenie sa so sledom programu.

Program začal krátko po 16.hodine. Hľadisko zaplnili folkloristi i domáci diváci. Nechýbali v ňom ani starostovia zo zúčastnených obcí. Našich folkloristov veľmi potešilo, že tam bol aj náš starosta, JUDr. Martin Markech. Program uvádzal Mgr. Juraj Plánka. Postupne sa v ňom predstavili folklórne skupiny Studienka z Chocholnej-Velčíc, Latovec z Dolnej Súče, Dolinečka zo Soblahova, Selčan zo Selca, Kopaničár zo Starého Hrozenkova a na záver náš Rozvadžan. Každý súbor predviedol na javisku jedno pásmo, naši sa predstavili pásmom Fašangová zábava. Všetky vystúpenia boli pekné, dynamické a často aj žartovné. Rozvadžan predviedol svoj obvyklý výborný výkon. Zo všetkých vyžarovala radosť z vystúpenia a bolo cítiť, že do neho dávajú srdce. Naši hudobníci prišli iba v dvojčlennom zložení, a preto si počas vystúpenia pribrali hudobníka s ozembuchom z iného súboru. Program ukončila záverečná pieseň Za Váhom, za Váhom za účasti všetkých účinkujúcich – niektorí zástupcovia folklórnych skupín boli na javisku, ostatní pod ním. Obecenstvu sa program páčil, o čom svedčil častý potlesk.

Po skončení programu na javisku pokračovalo stretnutie folklórnych skupín večerou a zábavou v inej sále kultúrneho domu. Účastníkov zabávala dychová hudba zo Súče i oni sami. Hudbu a spev striedal tanec. Záujemcovia o nové tanečné kroky mohli absolvovať aj školu tanca – nácvik čardáša.

Rozvadžan však nemohol zostať do konca zábavy, lebo na tento večer mal naplánované ešte jedno vystúpenie. O 2100 hod. sa nasadlo do autobusu a vyštartovalo do Bošáce, kde sa konal  5. ročník benefičného farského plesu. V autobuse sa dohodli mierne úpravy vo vystúpení, aby sa niektoré dvojzmyselné narážky náhodou nedotkli citlivejších účastníkov farského plesu. Po krátkej skúške na mieste nasledovalo vystúpenie, ktoré bolo priamo v sále, lebo na javisku bola rozložená plesová kapela. Folkloristi  predviedli dve pásma – Regrútske piesne a Fašangová zábava. Účastníkom plesu sa vystúpenie veľmi páčilo, odmenili ho potleskom a mnohé piesne si spievali spolu so spevákmi zo súboru. Po skončení vystúpenia v sále pokračovalo v zákulisí ešte ďalšie spoločné spievanie (i tanec) pre organizátorov plesu včítane pána farára. Tomu zaspievali aj na želanie pieseň Trenčianske hodiny i cirkevnú pieseň Nastokrát buď pozdravená Pomocnica kresťanov. Keby sa plesový výbor nemusel vrátiť späť do sály na losovanie tomboly, možno by zábava v zákulisí pokračovala ešte dlho. Ples pokračoval a my sme spokojní a dobre naladení nasadli do autobusu. Tam spev pokračoval ďalej, niektorí dokonca navrhovali, aby sa išlo ešte na ďalšiu akciu. Ale to až niekedy inokedy. Cesta už viedla priamo domov, kam sme dorazili krátko po polnoci.

Vystúpeniami v posledný januárový deň Rozvadžan odštartoval ďalší rok svojich aktivít. Má ich naplánovaných veľa. Želajme si preto, aby sa všetky plány podarilo zrealizovať a aby Rozvadžan aj v roku 2015 rozdal pri vystúpeniach veľa radosti publiku i sám sebe.

O.Š.

PS: Fotodokumentáciu z vystúpení nájdete  na Facebooku, kde ich autorka fotografií Monika Pevná zverejňuje v rámci skupiny Folklórny súbor ROZVADŽAN.