2014

Vianočné koncerty 

Advent, advent, štyri sviece,
prvá z nich sa zatrbliece.
Za ňou druhá, tretia zhorí,
prinesieme stromček z hory.
A keď štvrtá horí stíška
tešíme sa na Ježiška. 

Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená príchod. Štvortýždňové obdobie adventu je časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pána. V tomto období sa konajú mnohé adventné koncerty.

Aj folklórny súbor ROZVADŽAN sa na ne pripravil. Nacvičil pásmo kolied a vinšov. Okrem stálych členov v ňom vystupovala aj skupina detí. S týmto programom absolvoval sériu vystúpení na Vianočných koncertoch – v domovoch dôchodcov v Novom Meste nad Váhom a v Trenčíne, doma v Trenčianskych Stankovciach na 9.ročníku tradičného obecného Vianočného koncertu i na Vianočnom koncerte v Rímskokatolíckom kostole Panny Márie pomocnice kresťanov v tretiu adventnú nedeľu 14.decembra. Posledným zo série vystúpení bolo účinkovanie v Trenčíne na Mierovom námestí, kde 15 minútovým výberom z pásma kolied otvárali vo štvrtú adventnú nedeľu 21.12.2014 krátko po 14.hodine program vystúpení folklórnych skupín a spoločného spievania kolied s názvom NESIEM VÁM NOVINU.

Všade, kde odznelo pásmo kolied a vinšov, našiel Rozvadžan vďačné publikum, ktoré ich vystúpenie ocenilo zaslúženým potleskom. Pripravený program bol pestrý a zaujímavý. Mužské hlasy sa striedali so ženskými a detskými, aby nakoniec vyvrcholili v spoločnom speve všetkých. Podarilo sa im priniesť radosť do sŕdc prítomných divákov a naladiť ich na blížiace sa Vianoce.

Po poslednom Vianočnom koncerte sa rozchádzali do svojich domov s dobrým pocitom nielen z tohto koncertu, ale z celoročného vystupovania. Rok 2014 bol pre folklórny súbor ROZVADŽAN veľmi úspešný. Zapísal sa do vedomia publika na rôznych miestach, kde svojimi vystúpeniami rozdával radosť a šíril dobré meno nielen súboru, ale aj obce Trenčianske Stankovce. A ďalšie plány má aj na rok 2015, pre ktorý pripravuje nový program. Veríme, že bude rovnako úspešný ako ten tohtoročný.

Na záver pre všetkých pridávame tradičný vinš, ako ho pri návštevách na Vianoce prednášali naši predkovia:

Vinšujem Vám tieto sviatky:
narodenie Krista Pána aj svätého Štefana.
Aby Vám dal Pán Boh zdravie, šťastie,
hojné Božské požehnanie,
i všetko, čo si od Boha žiadate
a po smrti kráľovstvo nebeské.
Pochválen Pán Ježiš Kristus!

O.Š.

Adamovské Kochanovce 21.09.2014

V nedeľu 21.septembra 2014 si Obec Adamovské Kochanovce pripomínala 620.výročie prvej písomnej zmienky o časti obce Kochanovce. Pri tejto príležitosti pozvala náš folklórny súbor Rozvadžan na vystúpenie v kultúrnom programe.

Autobus odchádzal od ihriska z Rozvádz o 1345 hod. Po ceste pozbieral ďalších členov súboru (nás v Sedličnej tam skoro nechal) a vydal sa na cestu k cieľu. Atmosféra v autobuse bola ako počasie vonku – teplá a slnečná. Cesta netrvala dlho a obišla sa bez akýchkoľvek problémov. Spievalo sa veselo, iba hudba, tento krát len v dvojčlennom zložení, podozrivo mlčala. Po príchode na miesto podujatia nasledovala krátka skúška. Členovia súboru potom sledovali začiatok programu – príhovory a vystúpenie miestnej 6-člennej speváckej skupiny Vreteno. Potom už nastúpili na pódium členovia Rozvadžanu. Predviedli kompletný program Rok na dedine, podobne ako pri vystúpení v Bratislave a na našich obecných dňoch – 5 pásiem – Fašiangy, Ďuro, Regrútske piesne, Máj, Dožinky. Jednotlivé bloky programu boli opäť prepojené krásnym sprievodným slovom a spevom v podaní Jarky Kohútovej. Na javisku sa všetci členovia súboru stále usmievali. Ich úsmev sa ešte prehĺbil pri breptoch a odchýlkach od pôvodného scenára. Keďže niektorí členovia súboru chýbali, bolo ich treba zastúpiť a preskupiť obvyklé zostavy. Ďalší úsmev na ich tvárach vyvolalo menšie javisko, ktoré im spomalilo a niekedy celkom znemožnilo odchod zo scény v predelových momentoch. Ale toto všetko si všimli iba tí, ktorí mali možnosť vidieť všetky vystúpenia súboru na rôznych miestach. Domáce obecenstvo nebolo početné, ale bolo veľmi srdečné. Vystupujúcich odmeňovalo búrlivým potleskom a niektoré piesne si spievalo spolu s nimi. Po poslednej piesni chceli domáci ešte prídavok, ale ten bol až neskôr mimo javiska. Nakoniec totiž na pódiu zostal Rozvadžan spolu s členkami speváckej skupiny Vreteno. Spoločne zaspievali miestnu ľudovú pieseň.

Po ukončení oficiálneho programu nasledovalo posedenie pri guláši a krátka hudobno-tanečná produkcia v sále kultúrneho domu spolu s obyvateľmi Adamovských Kochanoviec. Po pol šiestej sa zavelilo na odchod. Ale kým sa naozaj odišlo, chvíľu to ešte trvalo. Vonku pokračoval spev. Potom už na všetkých mával vedúci súboru, aby šli za ním. Ale nebolo to ešte nastúpenie do autobusu, ale krátka návšteva miestnej pálenice v susedstve na pozvanie jej vedúceho. Po zaspievaní dvoch piesní na dvore pálenice už boli niektorí členovia súboru netrpezliví a chceli sa vrátiť domov za chorými členmi rodiny. Harmonikár Ľ. Šišovský sa však dostal do „švungu“ a bol do slova a do písmena tlačený smerom k autobusu jednou tanečníčkou zo súboru. Po jeho nastúpení do autobusu sa ešte chvíľku čakalo na posledných oneskorencov, včítane gazdu a vedúceho súboru, a potom sa už vyštartovalo smerom domov. Celú cestu autobus hučal spevom za sprievodu rozbehnutého harmonikára. Ten postupne prešiel zo štandardných piesní na tie prosto národnejšie. Keby zajtra nenasledoval bežný pracovný deň, táto dobre rozbehnutá zábava by určite ešte dlho pokračovala. A možno aj pokračovala, ale to už musia povedať iní, lebo my, Sedličanky, sme z autobusu vystupovali prvé a s úsmevom na tvári.

Toto dnešné vystúpenie bolo posledné letné vystúpenie Rozvadžanu. Bolo rovnako úspešné a tiež ako vždy aj v niečom odlišné ako tie predchádzajúce. Takže vďaka, Rozvadžan za rozdávanie dobrej nálady a úspešnú reprezentáciu Trenčianskych Stankoviec doma i v širokom okolí. Budeme sa tešiť na nový program a ďalšie vystúpenia.

O.Š.

9.ročník obecných dní – Trenčianske Stankovce 06.09.2014 

Po úspešnom vystúpení Rozvadžanu na Večere autentického folklóru v Bratislave 30.mája zazneli hlasy, že s týmto programom by mali vystúpiť aj pred domácim publikom v Trenčianskych Stankovciach. V Bratislave bola iba necelá stovka našich obyvateľov a určite by si vystúpenie radi pozreli aj mnohí ďalší. Vhodnou príležitosťou naň sú každoročne konané obecné dni. Už vlani na nich Rozvadžan vystúpil s dožinkovým pásmom. Vtedy bola odozva veľmi pozitívna. Myšlienka na zopakovanie programu z Bratislavy pred domácim publikom našla podporu u predstaviteľov obce a tak sa mohla zrealizovať na 9.ročníku obecných dní dňa 06.09.2014.

Obecné dni majú viaceré tradičné aktivity. Jednou z nich je aj kultúrny program. Začal sa o 1600 hod. vo veľkej sále Spoločenského domu. V publiku boli okrem domácich obyvateľov, zástupcov organizácií a vedenia obce aj vzácni hostia Ing. Magda Košútová, poslankyňa NR SR a Ing. Jaroslav Baška, predseda TSK (stihol k nám prísť vzhľadom na naplnený sobotný pracovný program až pred záverom vystúpenia Rozvadžanu). Program otvorila piesňou Slovensko moje Daniela Hrušovská. Po nej sa všetkým prítomným prihovorila Ing. Eva Beňovičová, starostka obce. Nasledoval cca 28 minútový hodnotný dokumentárny film o histórii, súčasnosti a rôznych aktivitách v Obci Trenčianske Stankovce. Po ňom bola krátka ukážka z divadelnej hry Kubo. Potom už  pódium na hodinu ovládol Rozvadžan. Program pozostával z 5 pásiem – Fašiangy, Ďuro, Regrútske piesne, Máj, Dožinky. Jednotlivé bloky programu boli prepojené krásnym sprievodným slovom a spevom v podaní Jarky Kohútovej. Každá z časti programu mala svoju špecifickú atmosféru – Fašiangy boli veselé, Ďuro žartovný, Regrútske piesne vojensky rázne, Máj podfarbený láskou a Dožinky ďakovné. Celý program bol  dynamický a postupne gradoval až k záveru. Tí, ktorí ho mali možnosť vidieť v Bratislave, postrehli na javisku nových členov súboru i drobné zmeny v programe. Spolu s Rozvadžanom na javisku spievalo väčšinu piesní aj hľadisko. Často zaznieval potlesk. V závere pásma Dožinky nebolo len poďakovanie za bohatú úrodu gazdovi z Rozvadžanu, ale aj „gazdom“ z našej obce – starostke obce a predsedovi PD. Tí si na pódiu prevzali krásne dožinkové vence, ktoré s láskou uplietla pani Helena Bočáková. Jeden bude umiestnený v priestoroch PD. Po poďakovaní za tohtoročnú bohatú úrodu obilia Rozvadžan na pódiu v tanci vykrútil aj starostku obce, predsedu TSK a predsedu PD.  Na záver hudobníci, speváci a tanečníci z Rozvadžanu dostali od domáceho publika dlhotrvajúci  potlesk, „standing ovation“ a volanie po prídavku. Samozrejme, že prídavok bol. Ale nielen na javisku, ale aj neskôr vo vestibule a v sále. A ešte aj krátke špeciálne spevácke vystúpenie v malej sále pre Ing. Jaroslava Bašku, predsedu TSK, keďže nevidel vystúpenie na javisku. Zaspievali aj pieseň na želanie Na Trenčianskom moste. Rozvadžan sa mu páčil, vystúpenie ocenil nielen úprimným slovným poďakovaním, ale aj prísľubom tekutej odmeny v podobe 5-litrového demižóna slivovice. Na potvrdenie svojho sľubu si ako svedkov prizval všetkých prítomných v malej sále SD.

Vystúpenie pred domácim publikom je náročnejšie ale zároveň aj krajšie ako všetky ostatné. A Rozvadžan sa ho zhostil na jednotku s hviezdičkou. Za úspechom ako vždy stálo predovšetkým to, že hrajú, spievajú a tancujú s radosťou, ktorú pri vystúpení odovzdávajú obecenstvu, A to, že ich to naozaj a stále baví, vidno nielen na javisku ale aj mimo pódia. Veď harmonikári Ľuboš Šišovský a Peter Koubík tešili hrou a spevom Stankovčanov už od 1200 hod. A večer po 2000 hod. už aj ich hlasivky začali protestovať. Manželia Múdri sa zapojili aj do súťaže vo varení gulášu, ktorá začínala už ráno o 800 hod. A mnohí z folkloristov pokračovali ešte aj na tanečnej zábave. Bol to teda poriadne dlhý deň. Ale pre Rozvadžan a aj pre celé Trenčianske Stankovce veľmi úspešný deň. Od obeda napomohlo dobrej nálade aj teplé a slnečné počasie. Už teraz budeme očakávať a tešiť sa na ďalšie takéto bohato naplnené dni.

O. Š.

OSLAVY OBCE SELEC 23.08.2014

Selecké hody, alebo ako oni hovoria „hodence“ pozná celé okolie. Sú na sviatok sv. Bartolomeja 24.augusta. Tento rok ich spojili s oslavami 575.výročia prvej písomnej zmienky o obci Selec, 90.výročia založenia DHZv Selci a 50.výročia folklórneho súboru Selčan. Oslavy sa konali v predvečer hodov v sobotu 23.08.2014. Selčania ich pripravovali s veľkou parádou. Do kultúrneho programu si pozvali ako hostí folklórnu skupinu z partnerskej obce Břestek a náš folklórny súbor Rozvadžan.

Začiatok programu bol naplánovaný na1600 hod. I keď do Selca to máme len pár kilometrov cesty, išlo sa už o 1500 hod., aby sme si vychutnali atmosféru pred podujatím. Autobus nebol plný. Niektorí sa presúvali autami a ďalší mali v sobotu iné povinnosti. S počasím to nevyzeralo nijako vábne – ako hovoria starší, „dažďu visel chvost“. Napriek tomu v autobuse Peter optimisticky vyhlásil, že „Na Selecké hody nikdy neprší.“ Ale veru teraz pršalo a poriadne. Po príchode do Selca nám pán šofér urobil okružnú jazdu po obci spolu s komentárom. Dedina bola na oslavy krásne vyzdobená – na plotoch viseli časti krojov a rôzne výšivky, autobusové zastávky zdobili stuhy z krepového papiera a na mostíkoch cez potok žiarili zavesené muškáty. Centrum diania bolo pred kultúrnym domom. Pódium aj časť hľadiska bola zastrešená, ale väčšina priestoru pre obecenstvo bola nezastrešená. Po otvorení, príhovore starostu a hostí začal kultúrny program. Najskôr vystupovali hostia – ako prvá folklórna skupina z Břesteku a po nich náš Rozvadžan. Už počas prvého vystúpenia začalo pršať. Obecenstvo z nezastrešenej časti sa rozpŕchlo schovať. Po chvíli pršať prestalo, organizátori poutierali mokré lavice a stoličky a mohlo sa pokračovať v programe. Rozvadžan predviedol dve pásma  – Regrútske piesne a Dožinky. Ako vždy spievali a tancovali s chuťou a radosťou. V hudbe im namiesto chýbajúceho Ľ. Šišovského vypomohol domáci harmonikár. A ako všade inde aj u náročného publika v Selci malo vystúpenie Rozvadžanu úspech. Aj počasie ako tak vydržalo. Ale potom sa znovu poriadne rozpršalo. Nezlepšilo sa to ani počas vyhlásenej prestávky a tak domáci Selčan a Selčanka vystupovali už na pódiu v kultúrnom dome. Ich program pozorne sledovali aj naši folkloristi. Bolo to krásne a nám blízke folklórne vystúpenie malých i veľkých. Potom nasledovali poďakovania a odovzdávanie pamätných listov tým, ktorí sa najviac zaslúžili o 50-ročné živé udržiavanie folklóru v Selci.

Po skončení diania na pódiu oslavy pokračovali posedením pri bohato prestretých stoloch a neskôr tanečnou zábavou. Aj tanečníci z Rozvadžanu to na parkete riadne roztočili, až sa z nich pot lial. Počas prestávok kapely hrajúcej do tanca pokračovali naši a hostia z Břesteku spevom sprevádzaným seleckým harmonikárom. Striedali sa slovenské i moravské piesne. Pri dobrej nálade čas rýchlo ubiehal. Odchod bol stanovený na 2300 hod. Ale nebyť pobádania šoféra autobusu, veru by sa ešte nešlo. Aj tak sa odchod posunul asi o 20 minút. Kým nás autobus porozvážal do jednotlivých častí našej obce, ubehli posledné minúty soboty. Niektorí sa tak do postele dostali až po polnoci. Ale všetci boli dobre naladení a spokojní s uplynulým dňom.

Selecké oslavy boli parádne a Selčania na čele so starostom boli dobrí organizátori a štedrí hostitelia. Aj touto cestou im za všetko ďakujeme a veríme, že nám sobotňajšiu návštevu oplatia a prídu na 9.ročník našich obecných dní 06.09.2014. Na ne srdečne pozývame aj všetkých obyvateľov Trenčianskych Stankoviec. Veríme, že to bude podujatie, ktoré poteší každého.
O. Š.

17. 08. 2014 Hody v Bošáci

Hody boli, hody sú, dajte čosi na misu…

V minulosti boli hody príležitosťou na hojnosť a pestrosť jedla na stoloch, ktorá nebola možná vždy. Dnes máme z tohto pohľadu hody každú nedeľu ba i vo všedný deň. Ale aj dnes majú hody čo ponúknuť. Stávajú sa príležitosťou na stretnutia rodín a priateľov i na pestrosť rôznych zaujímavých podujatí. Pre deti sú najatraktívnejšie kolotoče a stánky, pre dospelých športové zápasy a kultúrne podujatia. Toto všetko mali aj hody v Bošáci. A jedným z bodov kultúrneho podujatia v nedeľňajšie popoludnie 17.08.2014 v Bošáci bolo aj vystúpenie nášho folklórneho súboru Rozvadžan.
Odchádzalo sa za krásneho slnečného počasia o 1400 hod. V autobuse panovalo nezvyčajné ticho. Ktovie, čo ho zapríčinilo. Či útlm po nedeľňajšom obede, neprítomnosť vedúceho v autobuse (ten išiel autom, aby po vystúpení stihol ešte aj futbal ) alebo niečo iné. Cesta bola krátka. V Bošáci bolo rušno a ulice plné ľudí. Pri presune k miestu vystúpenia sme poobzerali stánky s remeselníckymi výrobkami. Po dorazení do cieľa nasledovalo prekvapenie. Nebolo tam žiadne pódium. Vystupovalo sa priamo na ulici, kde na jednej strane stáli kulisy s namaľovanými domami slúžiacimi ako pozadie pre účinkujúcich a na druhej strane lavice pre publikum. Pri krátkej skúške o kus ďalej na tej istej ulici si Rozvadžan okrem spevu dohodol aj prispôsobenie svojho vystúpenia aktuálnym podmienkam. Pred samotným vystúpením posunuli kulisy, aby tanečníci mali viac miesta. Ich vystúpenie bolo časovo asi v strede medzi 7 vystupujúcimi súbormi. Predviedli časť zo svojho programu Rok na dedine – Fašiangová zábava, Regrútske piesne, Dožinky. Jednotlivé bloky uvádzala J. Kohútová. Aj v stiesnených priestorových podmienkach vystúpenie zvládli úspešne a potešili prítomné publikum, ktoré si pesničky spievalo spolu s účinkujúcimi. Na záver pridali ešte dva prídavky. Po klaňačke sa presunuli do publika a sledovali ďalších vystupujúcich. Spolu s helingónkarkou Vlastou Mudríkovou si v časti jej vystúpenia zahrali aj ďalší harmonikári. Medzi nimi aj náš malý talentovaný M. Červeňan.

Potom nasledovalo občerstvenie gulášom v slivkovom sade. A ako obvykle pri vystúpeniach Rozvadžanu pokračovali po nasýtení aj tu v hudbe a speve. Pridali sa aj folkloristi z Dolnej Súče a miestni. Pod slivkami bolo ešte dlho veselo. Odchod sa tak posunul z pol šiestej až na šiestu. Pred vstupom do autobusu ešte bolo potrebné skonzumovať veľmi dobré koláče napečené oslávencami. Potom už nasledovala krátka cesta domov. Teraz už so spevom a tešením sa na ďalšie hody o týždeň v Selci.
O. Š.

11.07.2014 Starý Hrozenkov – 54.kopaničiarske slávnosti

11.júl 2014; 1900 hod. Piatkový večer, začiatok víkendu. Väčšina ľudí oddychuje. Niektorí ešte rozmýšľajú, čo s načatým večerom. Možností je veľa, či už v našej obci alebo aj blízkom okolí. Členovia folklórneho súboru Rozvadžan nad večerným programom rozmýšľať nemusia. Čaká ich vystúpenie na 54.kopaničiarskych slávnostiach v Starom Hrozenkove. Usporiadateľmi podujatia konaného v dňoch 11.-13.07.2014 sú obce Starý Hrozenkov a Drietoma pod záštitou hejtmana Zlískeho kraja a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Najskôr obvyklý začiatok – doma obliecť kroje, zobrať všetko potrebné, nastúpiť do autobusu a môže sa vyraziť. Cieľ nie je príliš ďaleko, takže počas cesty sa stihne akurát spočítať osadenstvo autobusu, napísať zoznam prítomných a sme na mieste. Na rozdiel od zamračenej oblohy na Slovensku nás na Morave vítajú teplé slnečné lúče. Niektorí netrpezliví sa odvážne presúvajú úzkou medzierkou medzi kolesom autobusu a priekopou, aby mohli vojsť do areálu podujatia. Ostatní idú až po odchode autobusu. V pripravenej šatni si odložia veci, presunú sa na prázdne veľké pódium a absolvujú krátku skúšku. Potom nasleduje presun pred malé pódium, na ktorom sa konajú vystúpenia. Medzitým na autách prichádzajú aj rodinní príslušníci Rozvadžanu. V piatok od 2000 hod. vystupujú súbory Kopaničár, Čečera, Rozvadžan, Baraganul calaraši (Rumunsko), Orgonina Vranov nad Topľou. Kým sa na pódium dostane Rozvadžan, sledujeme vystúpenia prvých dvoch súborov. Vedúci medzitým inštruuje folkloristov o drobných zmenách v choreografii – treba sa prispôsobiť pomerne malému pódiu. Rozvadžan sa predstavuje pásmami Máj, Regrútske piesne a Dožinky. Pásmo Máj vždy vyžaduje pred vystúpením odrezať novú brezu a ozdobiť ju. Je to úloha manželov Gabrišových. A tento krát pri rezaní mája parádne zmokli. Ako tradične pri všetkých vystúpeniach aj v Hrozenkove naši folkloristi hrajú, spievajú a tancujú s veľkou chuťou a radosťou. Obecenstvo ich odmeňuje potleskom. Po skončení svojho vystúpenia sa presúvajú do hľadiska a sledujú ďalších vystupujúcich. Každý súbor má iný repertoár aj iné vyjadrenie. Niektoré je nám bližšie, iné vzdialenejšie. Ale najviac sa nám páčili tí naši. Možno sme zaujatí, ale pre nás bol Rozvadžan opäť najlepší. A ako vždy pri svojich vystúpeniach neskončil iba vystúpením na pódiu, ale pokračoval aj po skončení oficiálneho programu. Po vystúpení posledného súboru sa Rovadžan presunul na betónovú plochu pred pódium a usporiadal tam improvizovanú tanečnú zábavu. Hrali, spievali a tancovali pre potešenie sebe i ostatným prítomným. Pridali sa aj niektorí členovia iných súborov a domáci. Plánovaný odchod domov sa tak posunul skoro až o hodinu. A spev pokračoval aj pred autobusom i v autobuse cestou domov. Krátko pred Bierovcami vedúci zahlásil: „Ide sa na Pohodu“. V autobuse zaznela zborová odpoveď: „Poďmeé!“ A keď autobus odbočil do Bieroviec a pokračoval do Opatoviec, chvíľu to vyzeralo, že tam naozaj mierime. Ale to bolo treba iba vyložiť v Opatovciach jedného člena súboru. Po ceste naspäť na hlavnú ešte zamávať dvom policajným hliadkam a už sme skoro doma. Po vystúpení z autobusu na cestu všetkým svietil mesiac v splne. A či všetci zamierili rovno domov, alebo ešte pokračovali v speve? Ktovie…

O. Š.

15.06.2014 Uherský Brod   –  III.BĚLOKARPATSKÉ SLAVNOSTI

Tento článok nie je ani tak o vystúpení Rozvadžanu na pódiu, ale predovšetkým umožňuje nahliadnutie do zákulisia súboru pred a po vystúpení.

Nedeľa 15.06.2014, 1300 hod. Čas akurát tak vhodný na oddych po nedeľňajšom obede. Ale nie pre členov folklórneho súboru Rozvadžan. Tí už na ihrisku v Rozvadzoch nastupujú v krojoch do autobusu. Na zastávkach v obci pristúpia ďalší členovia súboru i hostia. Potom autobus vyráža k cieľu. Na „Bierovskom moste“ sa po telefonáte harmonikára čakajúceho pri Belovci autobus otáča a vracia pre neho späť do obce. Aj to sa niekedy stáva. Po tejto neplánovanej otočke má už ďalšia cesta na Moravu hladký priebeh. V autobuse panuje pohoda. Vedúci súboru ráta členov a dramaturgička píše zoznam prítomných – ide sa totiž aj cez hranice. Po krátkom rozmýšľaní, opakovanom prepočítavaní a kontrole zoznamu s prítomnými dochádza k zhode a papiere sa môžu odložiť. V autobuse začína krátka skúška – muzikanti sa rozohrávajú, speváci rozospievavajú, na tanec priestor v autobuse nie je. Na hranici o nás nikto neprejaví záujem, takže sa pokračuje bez zastavenia. Za necelú hodinu sme v Uherskom Brode. Tu nasleduje krátke blúdenie a hľadanie správneho štadióna (majú ich tam dva). Po príchode na štadión nasleduje vybratie mája a žatevného venca z kufra autobusu, zloženie sa v šatni, úprava oblečenia – ručníky, čižmy, klobúky. V prázdnej športovej hale zagratulujú členovi súboru, ktorý mal narodeniny a pokračujú v skúške. Tá sa končí predčasne, lebo organizátori posunuli vystúpenie o 15 minút skôr. Takže rýchlo na pódium. Tu mali k dispozícii 30 minút na vystúpenie. Stačilo to na 3 bloky z programu Rok na dedine – stavanie mája, regrútske piesne a dožinky. Vystúpenie bolo ako tradične dynamické a radostné, čo publikum ocenilo potleskom. Po vystúpení sa folkloristi presunuli do hľadiska a ako diváci sledovali ďalších vystupujúcich – najskôr súbor z neďalekej Kubrej a potom moravské súbory. Pasívne sledovanie programu však pre nich nebolo nadlho atraktívne.  Posilnili sa klobásou (ktorým sa ešte ušla) alebo párkami (ostatní) a kofolou alebo pivom (podľa chuti). Potom sa vybrali do vedľajšieho parku a hľadali vhodné pódium. Stala sa ním plocha s pieskoviskom a lavičkami okolo. Tu približne polhodinu hrali a spievali pre potešenie sebe i návštevníkom parku. Potom sa presunuli ešte na ďalšie dve podobné „pódiá“ a pokračovali v prezentácii stankovského folklóru. Našli veľa divákov, ktorým aj týmto improvizovaným vystúpením urobili radosť a spríjemnili krásne slnečné popoludnie. Krátko pred 1800 hod. sa všetci vrátili na štadión, v šatni zbalili veci a čakali na príchod autobusu. Po naložení vecí a nastúpení do autobusa nasledovala kontrola prítomných, aby tam náhodou ktosi nezostal. Potom, čo sa podarilo z autobusu vyprevadiť neodbytného domáceho fanúšika, nasledovala cesta domov. Aj tá bola veselá – so spevom a hudobným sprievodom a tiež s pravidelným „premazávaním“ vyschnutých hrdiel. Len už pomaly dochádzali  nápady na pesničky, lebo nikto nechcel, aby sa repertoár opakoval. Ale spojeným úsilím sa až po návrat domov krátko po 19.hodine našli také, ktoré v ten deň ešte nespievali. Po vystúpení z autobusu jeden člen súboru vyslovil hodnotenie akcie aj za iných: „A ďalší pekný deň je za nami.  A mal pravdu. Ale deň nekončil pre všetkých. Niektorí ešte stihli aj návštevu ihriska, aby prebrali detaily práve skončeného futbalového zápasu.

Deň bol však nielen pekný, ale aj úspešný.  Rozvadžan na Morave prezentoval nielen folklórne tradície, ale aj našu obec Trenčianske Stankovce. A opäť išlo o úspešnú reprezentáciu. Základom tohto opakovaného úspechu je to, že ich prezentácia folklóru baví a teší a tú radosť z nich pri vystúpení vycíti vždy aj obecenstvo.

O. Š.

30.05.2014 Rozvadžan v Bratislave – Večer autentického folklóru 

Dobrá vec sa podarila. Táto veta odznela už veľakrát na viacerých miestach pri rôznych príležitostiach. A použitie tejto vety bolo namieste aj 30.05.2014 v DK Zrkadlový háj v Petržalke. Tu sa stretla približne stovka členov folklórneho súboru Rozvadžan, ich rodinných príslušníkov a podporovateľov folklóru z radov obyvateľov Trenčianskych Stankoviec na Večere autentického folklóru.

Toto podujatie sa pripravovalo veľmi dlho. Intenzita príprav sa zvýšila vtedy, keď bol známy termín vystúpenia. Bolo toho treba zabezpečiť veľmi veľa – program, film, občerstvenie, ceny do tomboly, propagáciu. Tak ako postupoval čas, prípravy sa zintenzívňovali a postupne približovali želanému výsledku. Celé úsilie zamerané na cieľový dátum vrcholilo v poslednom májovom týždni. Vtedy do hladko plynúceho finiša príprav zasiahol život, ktorý mieša karty osudov po svojom a občas rozdáva aj také, ktoré by si nikto dobrovoľne nevybral. Rodiny folkloristov zasiahol počas niekoľkých dní až dvakrát. A tak bola záverečná atmosféra príprav a skúšok poznačená smútkom. Keďže termín vystúpenia bol pevne daný, prípravy sa dokončili a 30.mája vyštartovali do Bratislavy dva autobusy a niekoľko áut. Priamo na mieste v  DK Zrkadlový háj v Petržalke sa ešte raz vyskúšal program, pripravili panely s fotografiami, stôl na zdobenie medovníkov, stoly s občerstvením a potom sa už čakalo na príchod návštevníkov a začiatok programu.

O 1900 hod. sa program začal privítaním Ing. Vladimírom Bajanom,  starostom bratislavskej mestskej časti Petržalka. Po ňom sa prítomným krátko prihovorila Ing. Eva Beňovičová, starostka obce Trenčianske Stankovce a Ing. Vendelín Sedláček, predseda folklórneho súboru Rozvadžan. Po nich nasledoval cca 15 minútový dokumentárny film o obci Trenčianske Stankovce a približne hodinový hlavný program – vystúpenie folklórneho súboru Rozvadžan. Pozostával z 5 pásiem z programu Rok na dedine – Fašiangy, Ďuro, Regrútske piesne, Máj, Dožinky. Jednotlivé bloky programu boli prepojené krásnym sprievodným slovom a spevom v podaní Jarky Kohútovej. Jednotlivé časti programu mali svoju špecifickú atmosféru – Fašiangy boli veselé, Ďuro žartovný, Regrútske piesne vojensky rázne, Máj podfarbený láskou a Dožinky ďakovné. Celý program bol  dynamický a postupne gradoval až k záveru. Často bol prerušovaný potleskom a na záver si hudobníci speváci a tanečníci z Rozvadžanu právom zaslúžili dlhotrvajúci „standing ovation“ . Ten si vyžiadal od účinkujúcich dva prídavky.

Po programe na javisku podujatie pokračovalo v sále s tanečným programom večerou a tanečnou zábavou s tombolou. Členovia Rozvadžanu obsluhovali návštevníkov. Na večeru sa podávala zabíjačková polievka – smidková ako hlavné jedlo „zabíjačková kašša, fašírka v čepci a kúsek klobásky, k tomu dobrý chleba a kyselé ogarky“ a ako múčnik lekvárové buchty. Po večeri do spevu a tanca vyhrávali muzikanti zo Selca. K nim sa pridávala hudba z Rozvadžanu a aj domáci harmonikár. Počas zábavy sa žrebovala tombola. Vládla príjemná atmosféra. Okolo polnoci sa domáci návštevníci začali vytrácať a posledná hodina zábavy bola už  pre Stankovčanov. Hodinu po polnoci sa začali prípravy na odchod domov. Poslední sa domov dostali folkloristi. Niektorých z nich do postelí odprevádzali kohúti, ktorí kikiríkaním okolo 4. hodiny nad ránom vítali nový deň. A v ňom folkloristov popoludní čakala ďalšia akcia – sprievod po dedine, vyhrávanie májov a Majáles.

Vystúpenie v Bratislave je za nami. Za jeho úspech je potrebné poďakovať folkloristom, ich rodinným príslušníkom, podporovateľom z radov občanov, sponzorom a všetkým organizátorom. Veľkú zásluhu na realizácii celej akcie má aj podpora zo strany Ing. Evy Beňovičovej, starostky Obce Trenčianske Stankovce a riaditeľky ZŠ Jána Lipského Mgr. Dariny Sýkorovej. Potešilo nás aj množstvo otázok a záujem poznať bližšie našu obec od prítomných divákov. Prezentácia našej obce teda dopadla na výbornú a môžeme byť hrdí a pyšní na to, že sme obyvatelia Trenčianskych Stankoviec.

O. Š.

Príjemný dobrý deň milí vedúci, milí folklórni priatelia.

Dovoľte mi touto cestou všetkým Vám, úprimné z celého srdca poďakovať za účinkovanie

v programe „Z maľovanej truhlice“. Som nesmierne poctená aj potešená, že som mohla spolupracovať práve s Vašimi, či už hudobnými, speváckymi zoskupeniami ale aj sólistami spevákmi a inštrumentalistami. Ďakujem Vám za Vašu profesionalitu, disciplinovanosť pri samotnom programe, dodržanie všetkých požiadaviek, či už časových alebo rôznych iných, ktoré som od Vás vyžadovala a Vy ste ich trpezlivo prijímali. Opäť sa ukázalo, že spievať, hrať, tancovať sa dá v každom veku. Pretože naozaj nás všetkých spája jedno a to:  „Lásku k folklóru, k ľudovým tradíciám, K ČARU ĽUDOVEJ PIESNE, k sebe samým a najmä obrovskému – spoločnému priateľstvu folkloristov!“ ĎAKUJEM.

Samozrejme obrovské ĎAKUJEM patrí aj účinkujúcim TANEČNÍKOM, HUDOBNÍKOM, SPEVÁKOM rôznych vekových kategórií, ktorí účinkovali  vo všetkých ostatných programoch, ktoré v tento deň prebehli na 12. SFSFS vo Veľkých Bierovciach.

No a v neposlednej rade nesmiem zabudnúť ani na celý úžasný štáb Rádia REGINA BA, a najpovolanejšiu v programe Z maľovanej truhlice skvelú moderátorku Noriku Turancovú, ktorá dodávala svojim slovom a hlasom úžasné čaro a profesionalitu tomuto programu a tak ho posúvala ďalej. Taktiež aj jej kolegynke p. Hanke Michalčíkovej, ktorá dávala v relácii Hudobné pozdravy možnosť všetkým prítomným pozdraviť svojich blízkych, priateľov, jednoducho tých, na ktorých nám záleží a tak nám spríjemňovala sobotňajšie popoludnie.

No a na toto všetko dohliadali a „strážili“ svoje kolegynky  Martinko Jurčo a Miško Herceg ale aj technický štáb. VĎAKA aj Vám chlapi…

PS: ak máte hocijaké podnety, nápady, myšlienky, poznatky, čo treba vylepšiť, čomu sa vyhnúť – sem s nimi… za všetko sme vďační – posúva nás to ďalej…

Želám Vám všetko len to najlepšie, nech sa Vám darí, nech ste zdraví a šťastní!

Jarka Kohútová

24.5.2014 ROZVADŽAN vo Veľkých Bierovciach

V sobotu 24.5.2014 sa v Záhradnom centre Bolech vo Veľkých Bierovciach konal XII. ročník Slovenského festivalu seniorských folklórnych súborov. Toto podujatie pripravilo občianske združenie „Kým žiješ tancuj!“ v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a obcou Veľké Bierovce. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou MK SR pod záštitou ministra kultúry Mgr. Mareka Maďariča.

V rámci tohto festivalu bol popoludní od 1400 do 1500 hod. blok programu „Z maľovanej truhlice“, ktorého autorkou bola Jarka Kohútová. V ňom sa predstavil aj folklórny súbor Rozvadžan. Jeho mužská časť zaspievala Regrútske piesne. Aká bola atmosféra na festivale, na to sa musíte spýtať priamych účastníkov. My sme využili ponuku RTVS a vypočuli si program v rozhlase. Rádio Regina Bratislava vysielalo v čase od 1300 do 1500 hod. z areálu konania XII. ročníka SFSFS priamy prenos. Zážitok z počúvania v rozhlase nebol taký intenzívny ako vtedy, keď sedíte priamo v obecenstve. V rádiu si však program mohli vypočuť aj tí, ktorí už z rôznych dôvodov nemôžu navštevovať kultúrne podujatia na miestach, kde sa konajú. V  tom je čaro médií, že prinášajú kultúru ku každému až do jeho domova. Ale ak môžete, nenechajte si ujsť živé vystúpenie. Vidieť vystúpenie ROZVADŽANU naživo stojí za to. Najbližšie vystúpenie má 31.5.2014 v Bratislave v rámci Večera autentického folklóru a potom 15.6.2014 v Uherskom Brode. Členovia folklórneho súboru Vás na obe vystúpenia srdečne pozývajú.

O.Š.

11.mája 2014 – ROZVADŽAN v Kálnici

V druhú májovú nedeľu meteorológom ich predpoveď počasia do bodky vyšla. Popoludňajší súvislý intenzívny dážď nabádal k oddychu v teple. Ale keďže to bol zároveň Deň matiek, konali sa rôzne kultúrne podujatia venované mamičkám a babičkám. Na pódiách vystupovali hlavne deti rôzneho veku, ale neboli jedinými účinkujúcimi. Náš folklórny súbor Rozvadžan bol pozvaný na vystúpenie do Kálnice. Toto vystúpenie zachytávalo časť z programu Rok na dedine – Od fašiangov po dožinky. Pre folkloristov to bola možnosť vyskúšať si na inej ako domácej pôde program pripravovaný pre večer autentického folklóru v Bratislave. Nepriaznivé počasie nijako neovplyvnilo výkon hudobníkov, spevákov a tanečníkov z Rozvadžanu. Viac ako hodinu na pódiu prekypovali energiou, radosťou a vtipom. Vystúpenie si priam vychutnávali. Jednotlivých 5 pásiem uvádzal krásny komentár Jarky Kohútovej spojený so spevom. Začali fašiangami, potom nasledovali pásma  Ďuro, regrútske piesne, stavanie mája a posledným boli dožinky.

Celý program sa vydaril a i keď obecenstvo nebolo veľmi početné, vystúpenie sa mu páčilo, o čom svedčil častý potlesk.

Verím, že po premiérovom vystúpení v Bratislave si tento program bude môcť pozrieť aj domáce publikum v našom Spoločenskom dome. Príležitosť sa na to určite nájde.

                                                                                                                                       O. Š.

1.mája 2014 –  Trenčín 
Tohtoročný prvý máj nás potešil ukážkovým slnečným počasím. To umožnilo, aby množstvo ľudí trávilo čas vonku a využilo ponuku rôznych podujatí. Medzi kultúrne podujatia v Trenčíne bolo zaradené aj vystúpenie nášho folklórneho súboru Rozvadžan. Presne o 12.hodine vyšli folkloristi na pódium na Mierovom námestí. Počas svojho 50 minútového vystúpenia priniesli krásny kultúrny zážitok zaplnenému námestiu. Rozvadžan sa predstavil pásmom hudby, spevu a tanca s témami: fašiangy, „Ďuro“, stavanie mája. Spevákom na javisku sa podarilo rozospievať a roztlieskať celé námestie. Autentický stankovský folklór v podaní Rozvadžanu zaujal všetkých. Po skončení vystúpenia na pódiu pokračovali krátkym vystúpením pri Trenčianskej bráne. Aj tam ich obklopilo množstvo spokojných poslucháčov a divákov. A my, ktorí sme ich mali možnosť v Trenčíne vidieť a počuť,  sme boli hrdí na ich krásnu reprezentáciu našej obce.

Popoludní pokračovali folkloristi ďalším vystúpením doma, pred stankovským publikom na dvore Gazdovského domu u Tomíkov. Tu už po tretíkrát otvárali expozíciu predmetov zo života našich predkov. Hudba, spev a tanec v podaní folklórneho súboru divákom priblížili fašiangy, regrútov a stavanie mája. Aj domácemu publiku sa vystúpenie veľmi páčilo. A radosť zo svojho vystúpenia mali aj účinkujúci. Lásku k folklóru majú hlboko vo svojich srdciach a pri ich vystúpení je to vidieť.

V improvizovanej „Krčme u Cibulíkov“ v zadnej časti domu bolo pripravené občerstvenie – melencová polievka, pečené klobásky, koláče, nealko nápoje, pivo i niečo tuhšie. O to sa postarali folkloristi a ich rodinní príslušníci. Po skončení oficiálneho programu pokračovala neformálna zábava ďalej až do … Dokedy vlastne – to vedia len tí, čo odchádzali poslední.  Ale všetci, ktorí prišli čo i len na chvíľu vedia, že navštíviť tohtoročné otváranie Gazdovského domu u Tomíkov stálo za to.  V ich mene vyslovujem členom folklórneho súboru poďakovanie za krásne vystúpenie.

Oľga Šmatláková

Pridaj komentár